Schrif­te­lijke vragen reor­ga­ni­satie bibli­o­theek, gevolgen vonnis rechtbank


Indiendatum: 15 jul. 2017

Schriftelijke vragen 79/2017

Op 11 juli heeft de rechtbank in Utrecht het vonnis uitgesproken inzake het aangevochten ontslag van drie bibliotheekmedewerkers.
De rechter concludeert dat de drie medewerkers niet ontslagen hadden mogen worden, omdat niet de juiste ontslagvolgorde is gehanteerd door de bibliotheek Utrecht. Op grond van het afspiegelingsbeginsel hadden deze drie medewerkers niet ontslagen mogen worden. Dit afspiegelingsbeginsel had volgens de rechter gehanteerd moeten worden, omdat de functies ‘bibliotheekmedewerker’ en ‘medewerker dienstverlening vestigingen’ min of meer hetzelfde zijn. De rechter oordeelt dat verandering van functie-inhoud een proces van jaren behelst en dat de organisatie haar medewerkers hierin had moeten laten meegroeien.

De bibliotheek moet het ontslag ongedaan maken en de drie medewerkers per 1 maart 2017 in dienst nemen met bijbehorend salaris. De transitievergoedingen die de drie hebben ontvangen moeten worden terugbetaald.

De SP, Partij voor de Dieren, Stadsbelang Utrecht en GroenLinks hebben hierover de volgende vragen:

1. Hoe beoordeelt u het functioneren van de bibliotheek als werkgever als het gaat om deze zaak?
2. Is de wethouder het met de SP, Partij voor de Dieren, Stadsbelang Utrecht en GroenLinks eens dat het management fouten heeft gemaakt bij de reorganisatie van de bibliotheekorganisatie? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wat is uw oordeel hierover?
3. Wat zijn de kosten van advocaat en proces die de bibliotheek heeft gemaakt? Wat is het oordeel van de wethouder over deze besteding van de gemeentelijke subsidie?
4. Welke gevolgen heeft het vonnis voor de begroting en de beoogde reorganisatie van de bibliotheek op de korte en langere termijn nu de medewerkers weer op de loonlijst staan?

Hilde Koelmans, SP
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Steven de Vries, Groenlinks
Stephan Oost, SBU

Indiendatum: 15 jul. 2017
Antwoorddatum: 31 aug. 2017

Schriftelijke vragen 79/2017

Op 11 juli heeft de rechtbank in Utrecht het vonnis uitgesproken inzake het aangevochten ontslag van drie bibliotheekmedewerkers.
De rechter concludeert dat de drie medewerkers niet ontslagen hadden mogen worden, omdat niet de juiste ontslagvolgorde is gehanteerd door de bibliotheek Utrecht. Op grond van het afspiegelingsbeginsel hadden deze drie medewerkers niet ontslagen mogen worden. Dit afspiegelingsbeginsel had volgens de rechter gehanteerd moeten worden, omdat de functies ‘bibliotheekmedewerker’ en ‘medewerker dienstverlening vestigingen’ min of meer hetzelfde zijn. De rechter oordeelt dat verandering van functie-inhoud een proces van jaren behelst en dat de organisatie haar medewerkers hierin had moeten laten meegroeien.

De bibliotheek moet het ontslag ongedaan maken en de drie medewerkers per 1 maart 2017 in dienst nemen met bijbehorend salaris. De transitievergoedingen die de drie hebben ontvangen moeten worden terugbetaald.

De SP, Partij voor de Dieren, Stadsbelang Utrecht en GroenLinks hebben hierover de volgende vragen:

1. Hoe beoordeelt u het functioneren van de bibliotheek als werkgever als het gaat om deze zaak?

De bibliotheek heeft ons op de hoogte gesteld van alle overleggen en stappen die ze hebben ondernomen in deze zaak. De bibliotheek heeft een uitgebreide procedure doorlopen die met naar alle redelijkheid te verwachten zorgvuldigheid is ingericht en waarbij ook externe deskundigen betrokken zijn. Enkele voorbeelden:
- de bepaling of oude of nieuwe functies uitwisselbaar waren is met een arbeidsjurist besproken;
- de bepaling of een medewerker wel of niet geplaatst kon worden is uitgevoerd door een plaatsingscommissie. Deze commissie had een onafhankelijk voorzitter, een lid op voordracht van de OR en iemand uit de bibliotheek zelf namens de organisatie en werd ondersteund door de P&O medewerker.
- De plaatsingscommissie heeft bij de drie betrokken medewerkers het oordeel gegeven dat zij niet geschikt zijn voor de functie.
- De drie ontslagen medewerkers zijn in bezwaar gegaan bij de onafhankelijke bezwarencommissie. Hun beroep is door de bezwarencommissie verworpen.
- Vervolgens heeft het UWV heeft de ontslagaanvragen beoordeeld en een ontslagvergunning verleend.

2. Is de wethouder het met de SP, Partij voor de Dieren, Stadsbelang Utrecht en GroenLinks eens dat het management fouten heeft gemaakt bij de reorganisatie van de bibliotheekorganisatie? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wat is uw oordeel hierover?

Nee, zie het antwoord bij vraag 1.

3. Wat zijn de kosten van advocaat en proces die de bibliotheek heeft gemaakt? Wat is het oordeel van de wethouder over deze besteding van de gemeentelijke subsidie?

De bibliotheek is een zelfstandige organisatie, met alle consequenties die daarbij horen. Ze heeft een uitgebreide procedure doorlopen (zie ook vraag 1), daar horen dan ook de gemaakte kosten bij, die de bibliotheek uit haar totaalbegroting dekt.

4. Welke gevolgen heeft het vonnis voor de begroting en de beoogde reorganisatie van de bibliotheek op de korte en langere termijn nu de medewerkers weer op de loonlijst staan?

De bibliotheek beraadt zich over de organisatorische gevolgen van de ontstane situatie. Uit de rapportages van de bibliotheek weten wij dat de bibliotheek in staat is een financiële tegenvaller van deze omvang op te vangen.

Hilde Koelmans, SP
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Steven de Vries, Groenlinks
Stephan Oost, SBU

Interessant voor jou

Mondelinge vragen over ophalen grofvuil

Lees verder

Schriftelijke vragen Riool- en grondwateroverstort in Utrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer