Schrif­te­lijke vragen Sustai­nable Devel­opment Goals (SDG) en MBO


Indiendatum: 25 mei 2020

Schriftelijke vragen 112/2020

De Nederlandse economie behoort tot de top 5 kenniseconomieën van de wereld. Om deze toppositie te behouden tijdens de energietransitie, is het noodzakelijk om de aansluiting tussen onderwijs en de veranderende vraag vanuit de arbeidsmarkt te bewerkstelligen. Goed opgeleid human capital is hierbij van groot belang en duurzame ontwikkeling in het onderwijs is daarom essentieel. Bijna 80% van de werkgevers vraagt hier expliciet om.[i] Duurzaamheid in toekomstbestendig onderwijs kan gebruikt worden als een kwaliteitverbeterend instrument waarbinnen systeemdenken, interdisciplinair samenwerken, vakkennis en 21st century skills centraal staan. Duurzaamheidseducatie stelt studenten in staat om kritisch te reflecteren op onze levensstijl en om hun eigen visie voor een duurzame toekomst te formuleren en zélf oplossingen genereren voor hedendaagse uitdagingen. En daarbij kunnen de studenten hierna makkelijker aansluiten bij een snel veranderende arbeidsmarkt. Niet alleen de lesstof, maar álle aspecten van de schoolgemeenschap kunnen bijdragen aan een positieve impact op de maatschappij en het welzijn van de studenten. Zowel visie, didactiek, omgeving en professionalisering als curriculum en bedrijfsvoering zijn van belang bij het ontwikkelen van een ecosysteem bewustzijn.

Het MBO is een belangrijke speler voor duurzaamheid. Verschillende organisaties vanuit het MBO-veld zetten zich via het netwerk MBO voor morgen in om duurzaam onderwijs en innovatie binnen het MBO te stimuleren en te versterken. De MBO Raad heeft op 13 mei 2020 de SDG Charter ondertekend. De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De MBO Raad is door dit charter vanaf nu een onderdeel van de SDG Community en zal de SDG’s verankeren in de meerjaren visie. Hiermee stimuleren ze hun leden om ook actief met de SDG’s aan de slag te gaan. De MBO Raad maakt vervolgens ‘good practises’ van de mbo-instellingen zichtbaar. Frank van Hout, waarnemend voorzitter MBO Raad, benadrukt dat als je de SDG’s eenmaal op je netvlies hebt, je anders gaat denken. “Deze denkwijze past in onderdelen als curriculum, didactiek, binnen/buiten, gebouw, opleiding docenten en het versterken van visie.”

Al veel MBO’s zijn bezig met de SDG’s, de overkoepelende koppeling van beleid en uitvoering miste alleen nog. De SustainaBul MBO is een handig hulpmiddel om de daarvoor benodigde visie, strategie en beleid binnen elke MBO-instelling te ontwikkelen en de implementatie daarvan te borgen. Tien MBO’s verspreidt door het hele land, zijn verleden jaar al gestart en enthousiast over de aanpak en werkwijze. Zij gaan dit jaar door en inmiddels hebben zich ook al weer een aantal nieuwe deelnemers gemeld.

SustainaBul MBO stimuleert sinds 2019 duurzaamheid in het middelbaar beroepsonderwijs. Dit is een project van de Coöperatie Leren voor Morgen, die zich inzet om vanuit een ‘Whole School Approach’ en de SDG’s duurzaamheid in het onderwijs te verankeren. Bij SustainaBul staat het leerproces centraal. Scholen leren van elkaar en nemen een kijkje bij elkaar in de keuken. Daar bleek ook de behoefte van de MBO’s te liggen lezen we in de evaluatie. De thema’s waarop gelet wordt in de ranking zijn onderwijs, de praktijk, de bedrijfsvoering en de integrale benadering daarvan.

Utrecht is een duurzame stad waar de gemeente de SGD’s omarmt heeft. We hebben in Utrecht veel MBO scholen waar maar liefst 17.000 studenten studeren. Vanuit ons onderzoek blijkt dat in Utrecht Herman Brood Academie zich al aangesloten heeft bij SustainaBul MBO en ook zeer goede resultaten heeft behaald. Het zou wat GroenLinks betreft mooi zijn als meer Utrechtse MBO’s gestimuleerd worden door over dit voorbeeld te horen en eventueel ook aan te sluiten bij SustainaBul MBO.

Momenteel zijn alle MBO’s druk met het toewerken naar een afronding van dit bijzondere studiejaar. Het lijkt GroenLinks mooi als we voor het nieuwe studiejaar meer MBO’s kunnen stimuleren om via deze charter en de ondersteuning die mogelijk is via SustainaBul MBO, mee te werken aan de ambities van onze duurzame stad Utrecht.

Dat brengt de fracties GroenLinks en Partij voor de Dieren op de volgende vragen:

1. Als gemeente hebben we de SGD’s omarmt. Deelt het college met GroenLinks dat het belangrijk is als ook het onderwijsveld, in dit geval de Utrechtse MBO’s, gestimuleerd worden om aan de slag te gaan met duurzaamheid en de SDG’s?

2. Kan het college inzicht geven hoeveel van de Utrechtse MBO’s de charter al heeft ondertekent en al via SustainaBul werkt aan de SDG’s?

3. Wil het college in gesprek gaan met de rest van de Utrechtse MBO’s om hen te informeren over de SDG Charter en ze te enthousiasmeren via Sustainabul MBO deel te nemen/te werken aan de SDG’s? En wil het college hierover terugkoppelen aan de raad?

Melody Deldjou Fard, GroenLinks
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

BRON
https://lerenvoormorgen.org/nieuws/mbo-raad-ondertekent-sdg-s

https://lerenvoormorgen.org/wat-we-doen/pleitbezorging?view=article&id=812:manifestduurzaam-onderwijs&catid=24

Indiendatum: 25 mei 2020
Antwoorddatum: 16 jun. 2020

Schriftelijke vragen 112/2020

De Nederlandse economie behoort tot de top 5 kenniseconomieën van de wereld. Om deze toppositie te behouden tijdens de energietransitie, is het noodzakelijk om de aansluiting tussen onderwijs en de veranderende vraag vanuit de arbeidsmarkt te bewerkstelligen. Goed opgeleid human capital is hierbij van groot belang en duurzame ontwikkeling in het onderwijs is daarom essentieel. Bijna 80% van de werkgevers vraagt hier expliciet om.[i] Duurzaamheid in toekomstbestendig onderwijs kan gebruikt worden als een kwaliteitverbeterend instrument waarbinnen systeemdenken, interdisciplinair samenwerken, vakkennis en 21st century skills centraal staan. Duurzaamheidseducatie stelt studenten in staat om kritisch te reflecteren op onze levensstijl en om hun eigen visie voor een duurzame toekomst te formuleren en zélf oplossingen genereren voor hedendaagse uitdagingen. En daarbij kunnen de studenten hierna makkelijker aansluiten bij een snel veranderende arbeidsmarkt. Niet alleen de lesstof, maar álle aspecten van de schoolgemeenschap kunnen bijdragen aan een positieve impact op de maatschappij en het welzijn van de studenten. Zowel visie, didactiek, omgeving en professionalisering als curriculum en bedrijfsvoering zijn van belang bij het ontwikkelen van een ecosysteem bewustzijn.

Het MBO is een belangrijke speler voor duurzaamheid. Verschillende organisaties vanuit het MBO-veld zetten zich via het netwerk MBO voor morgen in om duurzaam onderwijs en innovatie binnen het MBO te stimuleren en te versterken. De MBO Raad heeft op 13 mei 2020 de SDG Charter ondertekend. De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De MBO Raad is door dit charter vanaf nu een onderdeel van de SDG Community en zal de SDG’s verankeren in de meerjaren visie. Hiermee stimuleren ze hun leden om ook actief met de SDG’s aan de slag te gaan. De MBO Raad maakt vervolgens ‘good practises’ van de mbo-instellingen zichtbaar. Frank van Hout, waarnemend voorzitter MBO Raad, benadrukt dat als je de SDG’s eenmaal op je netvlies hebt, je anders gaat denken. “Deze denkwijze past in onderdelen als curriculum, didactiek, binnen/buiten, gebouw, opleiding docenten en het versterken van visie.”

Al veel MBO’s zijn bezig met de SDG’s, de overkoepelende koppeling van beleid en uitvoering miste alleen nog. De SustainaBul MBO is een handig hulpmiddel om de daarvoor benodigde visie, strategie en beleid binnen elke MBO-instelling te ontwikkelen en de implementatie daarvan te borgen. Tien MBO’s verspreidt door het hele land, zijn verleden jaar al gestart en enthousiast over de aanpak en werkwijze. Zij gaan dit jaar door en inmiddels hebben zich ook al weer een aantal nieuwe deelnemers gemeld.

SustainaBul MBO stimuleert sinds 2019 duurzaamheid in het middelbaar beroepsonderwijs. Dit is een project van de Coöperatie Leren voor Morgen, die zich inzet om vanuit een ‘Whole School Approach’ en de SDG’s duurzaamheid in het onderwijs te verankeren. Bij SustainaBul staat het leerproces centraal. Scholen leren van elkaar en nemen een kijkje bij elkaar in de keuken. Daar bleek ook de behoefte van de MBO’s te liggen lezen we in de evaluatie. De thema’s waarop gelet wordt in de ranking zijn onderwijs, de praktijk, de bedrijfsvoering en de integrale benadering daarvan.

Utrecht is een duurzame stad waar de gemeente de SGD’s omarmt heeft. We hebben in Utrecht veel MBO scholen waar maar liefst 17.000 studenten studeren. Vanuit ons onderzoek blijkt dat in Utrecht Herman Brood Academie zich al aangesloten heeft bij SustainaBul MBO en ook zeer goede resultaten heeft behaald. Het zou wat GroenLinks betreft mooi zijn als meer Utrechtse MBO’s gestimuleerd worden door over dit voorbeeld te horen en eventueel ook aan te sluiten bij SustainaBul MBO.

Momenteel zijn alle MBO’s druk met het toewerken naar een afronding van dit bijzondere studiejaar. Het lijkt GroenLinks mooi als we voor het nieuwe studiejaar meer MBO’s kunnen stimuleren om via deze charter en de ondersteuning die mogelijk is via SustainaBul MBO, mee te werken aan de ambities van onze duurzame stad Utrecht.

Dat brengt de fracties GroenLinks en Partij voor de Dieren op de volgende vragen:

1. Als gemeente hebben we de SGD’s omarmt. Deelt het college met GroenLinks dat het belangrijk is als ook het onderwijsveld, in dit geval de Utrechtse MBO’s, gestimuleerd worden om aan de slag te gaan met duurzaamheid en de SDG's?

Ja, wij delen dit belang en geven daaraan vanuit verschillende rollen met de Utrechtse mbo-instellingen invulling. Voorbeelden zijn Utrecht 4 Global Goals, het Uitvoeringsplansterk Utrechts Mbo 2020-2022 en als partner en controlerend bevoegd gezag bij maatregelen rondom huisvesting en bedrijfsvoering.

2. Kan het college inzicht geven hoeveel van de Utrechtse MBO’s de charter al heeft ondertekent en al via SustainaBul werkt aan de SDG’s?

De MBO Raad heeft op 13 mei jl. bij de ALV namens alle mbo-instellingen het SDG Charter getekend. De mbo-instellingen verankeren de SDG’s structureel door op het gebied van duurzaamheid een bijdrage te leveren en door activiteiten te organiseren binnen het regulier onderwijs. Ook zijn de SDG’s onderdeel van de strategische koers zoals weergegeven in ‘Krachtig beroepsonderwijs 2020-2030’. Van de vier Utrechtse mbo-instellingen heeft MBO Utrecht deelgenomen aan de SustainaBul (via de Herman Brood Academie).

3. Wil het college in gesprek gaan met de rest van de Utrechtse MBO’s om hen te informeren over de SDG Charter en ze te enthousiasmeren via Sustainabul MBO deel te nemen/te werken aan de SDG’s? En wil het college hierover terugkoppelen aan de raad?

De Utrechtse mbo’s zijn bekend met de SDG Charter en met SustainaBul mbo. We zullen hen actief vragen ons te informeren over hoe zij uitvoering geven aan de SDG’s. We zullen u hierover informeren bij de jaarlijkse verantwoording van het mbo uitvoeringsplan 2020-2022 Sterk Utrechts mbo.

Melody Deldjou Fard, GroenLinks
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

BRON
https://lerenvoormorgen.org/nieuws/mbo-raad-ondertekent-sdg-s

https://lerenvoormorgen.org/wat-we-doen/pleitbezorging?view=article&id=812:manifestduurzaam-onderwijs&catid=24

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Versoepeling maatregelen coronavirus voor mensen met een beperking of een chronische ziekte

Lees verder

Schriftelijke vragen Teststraten in regio Utrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer