Schrif­te­lijke vragen Test­straten in regio Utrecht


Indiendatum: 26 mei 2020

Schriftelijke vragen nav coronacrisis, geen vraagnummer

Zorgmedewerkers buiten ziekenhuizen (huisartsenpraktijken, gehandicaptenzorg, verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalige woonvormen, wijkverpleging en WMO-gefinancierde huishoudelijke hulp, ambulancedienst, verloskundigen en kraamzorg, geestelijke gezondheidszorg, instellingen voor jeugdzorg, abortusklinieken, tand- en mondzorg, paramedische beroepen.)

Medewerker in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, kinderdagverblijf, medisch kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouders die beroepsmatig in aanraking komen met groepen kinderen.

Personen die beroepsmatig betrokken zijn bij het vervoer van groepen kinderen van en naar het onderwijs en kinderopvang. Jeugdtrainers die in aanraking komen met groepen kinderen. Medewerkers handhaving en toezicht, Mantelzorgers en medewerkers werkzaam in de persoonlijke verzorging (o.a. kapper, schoonheidsspecialiste), alternatieve geneeswijze (o.a. masseur, acupuncturist, chiropractor) en paramedische sector. Rij-instructeurs, medewerkers in tattooshops en medewerkers in het OV.

Zijn welkom voor een test bij GGD regio Utrecht, als zij behoren tot een van bovenstaande doelgroepen en één of meer klachten (symptomen) hebben die passen bij de ziekte veroorzaakt door COVID-19. Tevens kunnen per 1 juni alle bewoners van Utrecht zich laten testen.

Echter GGDrU heeft maar drie moeilijk bereikbare teststraten ingericht en ver weg voor bewoners van stad Utrecht en andere plaatsen in de regio.

-Houten (Expo Houten (P3)
-Soesterberg (Nationaal Militair Museum)
-Veenendaal (voormalig fabriek Ritmeester)

1. Op basis van welke criteria is gekozen voor deze locaties?

2. Zijn de drie locaties goed en makkelijk bereikbaar per fiets en OV? Is dit meegenomen in de criteria?

In de laatste brief m.b.t. corona is aangegeven dat er gezocht wordt naar testlocaties in stad Utrecht. Aangezien hier verhoudingsgewijs de meeste mensen wonen die behoren tot de bovenstaande doelgroepen.

3. Wat is de staat van de zoektocht naar locatie(s) in Utrecht? Wordt er gekeken naar meerdere locaties in de stad zoals bijvoorbeeld bij de Jaarbeurs Utrecht, Galgenwaard, winkelcentrum Overvecht en Leidsche Rijn Centrum?

4. Komen er nog meer test locaties in de regio, die in de buurt liggen van OV en die makkelijk bereikbaar zijn met de fiets?

Graag verzoeken wij het college, de beantwoording van de vragen mee te nemen in de periodieke brief, Update gevolgen en aanpak coronavirus van deze week.

Kenneth de Boer, SBU
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
PVV, Henk van Deun
DENK, Ismail el Abassi
Eva Oosters, S&S
Ruurt Wiegant, SP
Sander van Waveren, CDA
Ilse Raaijmakers, PvdA
Has Bakker, D66
Dimitri Gilissen, VVD

Indiendatum: 26 mei 2020
Antwoorddatum: 29 mei 2020

Schriftelijke vragen nav coronacrisis, geen vraagnummer

Zorgmedewerkers buiten ziekenhuizen (huisartsenpraktijken, gehandicaptenzorg, verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalige woonvormen, wijkverpleging en WMO-gefinancierde huishoudelijke hulp, ambulancedienst, verloskundigen en kraamzorg, geestelijke gezondheidszorg, instellingen voor jeugdzorg, abortusklinieken, tand- en mondzorg, paramedische beroepen.)

Medewerker in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, kinderdagverblijf, medisch kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouders die beroepsmatig in aanraking komen met groepen kinderen.

Personen die beroepsmatig betrokken zijn bij het vervoer van groepen kinderen van en naar het onderwijs en kinderopvang. Jeugdtrainers die in aanraking komen met groepen kinderen. Medewerkers handhaving en toezicht, Mantelzorgers en medewerkers werkzaam in de persoonlijke verzorging (o.a. kapper, schoonheidsspecialiste), alternatieve geneeswijze (o.a. masseur, acupuncturist, chiropractor) en paramedische sector. Rij-instructeurs, medewerkers in tattooshops en medewerkers in het OV.

Zijn welkom voor een test bij GGD regio Utrecht, als zij behoren tot een van bovenstaande doelgroepen en één of meer klachten (symptomen) hebben die passen bij de ziekte veroorzaakt door COVID-19. Tevens kunnen per 1 juni alle bewoners van Utrecht zich laten testen.

Echter GGDrU heeft maar drie moeilijk bereikbare teststraten ingericht en ver weg voor bewoners van stad Utrecht en andere plaatsen in de regio.

-Houten (Expo Houten (P3)
-Soesterberg (Nationaal Militair Museum)
-Veenendaal (voormalig fabriek Ritmeester)

1. Op basis van welke criteria is gekozen voor deze locaties?

Zie hieronder

2. Zijn de drie locaties goed en makkelijk bereikbaar per fiets en OV? Is dit meegenomen in de criteria?

Zie hieronder

In de laatste brief m.b.t. corona is aangegeven dat er gezocht wordt naar testlocaties in stad Utrecht. Aangezien hier verhoudingsgewijs de meeste mensen wonen die behoren tot de bovenstaande doelgroepen.

3. Wat is de staat van de zoektocht naar locatie(s) in Utrecht? Wordt er gekeken naar meerdere locaties in de stad zoals bijvoorbeeld bij de Jaarbeurs Utrecht, Galgenwaard, winkelcentrum Overvecht en Leidsche Rijn Centrum?

Zie hieronder

4. Komen er nog meer test locaties in de regio, die in de buurt liggen van OV en die makkelijk bereikbaar zijn met de fiets?

Graag verzoeken wij het college, de beantwoording van de vragen mee te nemen in de periodieke brief, Update gevolgen en aanpak coronavirus van deze week.

Voorop staat dat iedereen met klachten laagdrempelig getest kan worden. Drive-thru teststraten zijn ontwikkeld om snel veel mensen te kunnen bemonsteren. Voor een testafspraak kan gebeld worden met de GGDrU, en vanaf 1 juni a.s. 8.00 uur naar het landelijke telefoonnummer.

Op dit moment zijn er drie teststraten operationeel. Naast de teststraten in Houten en Soesterberg is sinds 25 mei jl. een derde drive-thru teststraat geopend in de oude Ritmeesterfabriek in Veenendaal.

Via deze drie teststraten zijn ruim 1700 bemonsteringen per dag mogelijk, zeven dagen per week. Diverse fracties vroegen om een nadere toelichting op aantallen bemonsteringen als de regionale aantallen lager zouden uitvallen dan in de schattingen die zij bij het indienen van de vragen hebben toegevoegd. Het mogelijke aantal van ruim 1700 bemonsteringen per dag ligt boven deze berekening. De afgelopen weken zijn er op één dag nooit meer dan 132 personen bemonsterd via de teststraten van de GGDrU.

Voor te ontwikkelen teststraten heeft de GGDrU criteria geformuleerd. Het gaat om criteria van fysieke aard voor een drive thru (bijvoorbeeld minimaal twee rijen, uit te bereiden tot vier, doorloop via een aparte in- en uitgang, wachten buiten zodat niet in uitlaatgas gewerkt hoeft te worden), goede bereikbaarheid per auto, beschikbaarheid (openstelling zeven dagen per week van 9.00 – 20.30 uur, bruikbaar tot eind 2020), faciliteiten voor de GGDrU om te kunnen werken (zoals stroom, sanitair, ruimte voor tafels en opslag materiaal, parkeergelegenheid personeel). Bereikbaarheid van teststraten via de fiets of lopend is niet als criterium gehanteerd. De voorkeur van de GGDrU gaat om een combinatie van overwegingen uit naar een bezoek aan de teststraat per auto en niet met het OV. De auto, biedt in vergelijking met andere vervoermiddelen de beste mogelijkheid om verspreidingsrisico’s klein te houden. Bezoek aan een teststraat per auto en fiets komt bovendien verhoudingsgewijs het meest tegemoet aan twee oproepen van de overheid: blijf bij klachten thuis en gebruik het OV alleen voor noodzakelijke reizen en vermijd daarbij de spits en drukte. Voor inwoners die geen auto hebben of die moeilijk een teststraat kunnen bereiken is er het alternatief van bemonstering thuis via het mobiele team van de GGDrU.

Voorbereidingen voor extra teststraten in Utrecht stad en in de regio Woerden
Een groslijst van denkbare locaties, aangeleverd door het Makelpunt, is door de GGDrU langs de criteria voor teststraten gelegd. Samen met de gemeente heeft de GGDrU vervolgens in aanmerking komende locaties in Utrecht geselecteerd. De gesprekken met de exploitanten van de twee meest in aanmerking komende locaties lopen op dit moment. Daarnaast wordt er ook gekeken naar een teststraat in regio Woerden. De GGDrU heeft alle materialen en mensen klaar staan voor het exploiteren. Als er groen licht wordt gegeven kan men snel van start gaan. Zodra bekend is welke locatie in Utrecht het gaat worden zullen wij u informeren.

Kenneth de Boer, SBU
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
PVV, Henk van Deun
DENK, Ismail el Abassi
Eva Oosters, S&S
Ruurt Wiegant, SP
Sander van Waveren, CDA
Ilse Raaijmakers, PvdA
Has Bakker, D66
Dimitri Gilissen, VVD

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Sustainable Development Goals (SDG) en MBO

Lees verder

Schriftelijke vragen De luchtkwaliteit van Utrechtse schoolgebouwen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer