Schif­te­lijke vragen Veiligheid voor honden en baasjes in Veld­huizen, de Meern


Indiendatum: 15 aug. 2017

Schriftelijke vragen 72/2017

Bij Veldhuizen in de Meern bestaat er een speelweide voor honden, langs de A12 achter de geluidswal. Er is een verhard pad met aan de ene kant water en aan de andere kant groen. Veel hondeneigenaren maken gebruik van dit losloopgebied, zoals ook te zien is op de site DoggyDating: "Honden kunnen hier heerlijk rennen en spelen zonder dat je je zorgen hoeft te maken dat ze weglopen of onder een auto komen". Onlangs nam een hondeneigenaar contact op met de Partij voor de Dieren, omdat wielrenners vaak met ‘een stevige vaart’ over het verharde pad fietsen waar veel voetgangers met en zonder honden lopen. Hij zegt: "Wielrenners kunnen op vele locaties in Utrecht hun hobby uitoefenen, hondeneigenaren zijn echter aangewezen op speciale gebieden waar hun honden los mogen lopen."

Op 2 februari 2017 stelde de Partij voor de Dieren al mondelinge vragen over dit hondenspeelveld, omdat toen een hond vanaf dit veld op de A12 terechtgekomen was en hierdoor ernstig gevaar liep, zie https://utrechtstad.partijvoordedieren.nl/vragen/mondelinge-vragen-over-veiligheid-gemeentelijke-hondenspeelweides.

De Partij voor de Dieren heeft over het bovenstaande de volgende vragen:

1. Is het college ervan op de hoogte dat wielrenners vaak gebruik maken van het verharde pad bij de hondenspeelplaats?

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren en de hondeneigenaar eens dat er in Utrecht weinig mogelijkheden zijn om honden los te laten lopen en het gevaarlijk voor honden, wandelaars en ook wielrenners is om op dat betreffende verharde pad wielrenners toe te laten? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college bereid om deze hondenspeelplaats uit te roepen tot wandelgebied/voetpad, waardoor wielrenners, maar ook bijvoorbeeld scooters, hier niet meer mogen rijden? Zo nee, waarom niet?

Ter aanvulling op de antwoorden van het college op de mondelinge vragen van de PvdD op 2 februari 2017 (“Hondenspeelweiden in de gemeente Utrecht grenzen nergens direct aan een snelweg, maar wel liggen enkele daarvan in de nabijheid van drukke wegen en fietspaden.”)

4. Welke drukke wegen en fietspaden zijn dit? Graag een overzicht van locaties.

De Partij voor de Dieren kreeg bijvoorbeeld onlangs een noodoproep van een bewoonster bij de Talmalaan. Zij zegt dat de situatie bij het hondenspeelveldje daar levensgevaarlijk is voor honden, vanwege het feit dat dit speelveldje langs een drukke weg ligt. Ze vraagt om een veilige omheining. Er zou een gemeentelijk onderzoek lopen hiernaar.

5. Wat kan de wethouder vertellen over het onderzoek naar een veilige hondenspeelweide bij de Talmalaan? Is er al een besluit genomen voor een veilige omheining? Zo nee, waarom niet?

Wethouder Geldof in antwoord op de mondelinge vragen van de Partij voor de Dieren op 2 februari 2017: “Ik ben gaarne bereid om de omheining te laten bekijken om te zien of er een gat is. Ik begrijp dat de eigenaar van de hond heeft gezegd dat er een gat is.” en “De medewerkers van de gemeente zullen de komende tijd tijdens de uitvoering van reguliere werkzaamheden de bij drukke wegen aanwezige afscheidingen controleren.”

6. Wat is de stand van zaken op dit moment wat betreft de controle van de omheining bij het Veldhuizerpark? En bij de andere hondenspeelweiden in Utrecht?

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 15 aug. 2017
Antwoorddatum: 19 jul. 2017

Schriftelijke vragen 72/2017

Bij Veldhuizen in de Meern bestaat er een speelweide voor honden, langs de A12 achter de geluidswal. Er is een verhard pad met aan de ene kant water en aan de andere kant groen. Veel hondeneigenaren maken gebruik van dit losloopgebied, zoals ook te zien is op de site DoggyDating: "Honden kunnen hier heerlijk rennen en spelen zonder dat je je zorgen hoeft te maken dat ze weglopen of onder een auto komen". Onlangs nam een hondeneigenaar contact op met de Partij voor de Dieren, omdat wielrenners vaak met ‘een stevige vaart’ over het verharde pad fietsen waar veel voetgangers met en zonder honden lopen. Hij zegt: "Wielrenners kunnen op vele locaties in Utrecht hun hobby uitoefenen, hondeneigenaren zijn echter aangewezen op speciale gebieden waar hun honden los mogen lopen."

Op 2 februari 2017 stelde de Partij voor de Dieren al mondelinge vragen over dit hondenspeelveld, omdat toen een hond vanaf dit veld op de A12 terechtgekomen was en hierdoor ernstig gevaar liep, zie https://utrechtstad.partijvoordedieren.nl/vragen/mondelinge-vragen-over-veiligheid-gemeentelijke-hondenspeelweides.

De Partij voor de Dieren heeft over het bovenstaande de volgende vragen:

1. Is het college ervan op de hoogte dat wielrenners vaak gebruik maken van het verharde pad bij de hondenspeelplaats?

Ja, het verharde pad is een fietspad. Hier kunnen dus ook wielrenners gebruik van maken.

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren en de hondeneigenaar eens dat er in Utrecht weinig mogelijkheden zijn om honden los te laten lopen en het gevaarlijk voor honden, wandelaars en ook wielrenners is om op dat betreffende verharde pad wielrenners toe te laten? Zo nee, waarom niet?

Over de gehele gemeente zijn er circa 100 honden speelweiden, waar honden onaangelijnd mogen lopen. Volgens artikel 2.35, lid 1a van de Algemene Plaatselijke Verordening (vindplaats) mag een hond op een als hondenspeelweide aangewezen gebied los lopen, mits die hond onder behoorlijk toezicht staat. Het voorbehoud van onder toezicht staan is gemaakt om te voorkomen dat eventueel gevaarlijke situaties voor mens of dier zouden kunnen ontstaan. Elders, buiten de aangewezen gebieden geldt overal de aanlijnplicht. Om deze redenen delen wij uw opvatting niet. In een stedelijke omgeving met een hoge bebouwingsdichtheid is meervoudig grondgebruik voor verschillende doeleinden gebruikelijk.

3. Is het college bereid om deze hondenspeelplaats uit te roepen tot wandelgebied/voetpad, waardoor wielrenners, maar ook bijvoorbeeld scooters, hier niet meer mogen rijden? Zo nee, waarom niet?

Dit fietspad is opgenomen in het mobiliteitsplan (fietsnetwerk van SRSRSB) en ontsluit het zuidelijk deel van Veldhuizen in oostelijke richting. Opheffing van de route betekent voor het zuidelijk deel van Veldhuizen een grotere fietsomrijtijd richting het oosten. Daarom ligt het niet voor de hand dit fietspad aan te wijzen als voetpad.

Ter aanvulling op de antwoorden van het college op de mondelinge vragen van de PvdD op 2 februari 2017 (“Hondenspeelweiden in de gemeente Utrecht grenzen nergens direct aan een snelweg, maar wel liggen enkele daarvan in de nabijheid van drukke wegen en fietspaden.”)

4. Welke drukke wegen en fietspaden zijn dit? Graag een overzicht van locaties.

Een overzicht van hondenspeelweiden langs (drukke) wegen en paden gaat hierbij.

De Partij voor de Dieren kreeg bijvoorbeeld onlangs een noodoproep van een bewoonster bij de Talmalaan. Zij zegt dat de situatie bij het hondenspeelveldje daar levensgevaarlijk is voor honden, vanwege het feit dat dit speelveldje langs een drukke weg ligt. Ze vraagt om een veilige omheining. Er zou een gemeentelijk onderzoek lopen hiernaar.

5. Wat kan de wethouder vertellen over het onderzoek naar een veilige hondenspeelweide bij de Talmalaan? Is er al een besluit genomen voor een veilige omheining? Zo nee, waarom niet?

Er is ons geen onderzoek bekend. Wel is naar aanleiding van een verzoek om een omheining in de nabijheid van de Talmalaan jn augustus 2016 een nieuwe hondenspeelweide gerealiseerd, namelijk achter het sportpark aan de Loevenhoutsedijk. Dit was een gezamenlijk initiatief uit de wijken Noordoost en Noordwest.

Wethouder Geldof in antwoord op de mondelinge vragen van de Partij voor de Dieren op 2 februari 2017: “Ik ben gaarne bereid om de omheining te laten bekijken om te zien of er een gat is. Ik begrijp dat de eigenaar van de hond heeft gezegd dat er een gat is.” en “De medewerkers van de gemeente zullen de komende tijd tijdens de uitvoering van reguliere werkzaamheden de bij drukke wegen aanwezige afscheidingen controleren.”

6. Wat is de stand van zaken op dit moment wat betreft de controle van de omheining bij het Veldhuizerpark? En bij de andere hondenspeelweiden in Utrecht?

De bestaande afscheiding bovenop de geluidswal (muurtje) is gecontroleerd op openingen; die zijn in die afscheiding niet aangetroffen. Aan het uiteinde van het muurtje was wel een doorgang. Hier is een extra hekwerk geplaatst, zodat honden normaal gesproken geen mogelijkheid hebben om aan de kant van de snelweg terecht te komen. Wat betreft de andere hondenspeelweiden: controle van de aanwezige omheiningen is een vast onderdeel van de reguliere onderhoudswerkzaamheden. Eventuele onvolkomenheden worden zo spoedig mogelijk na constatering ervan verholpen.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Steriele Utrechtse bomen?

Lees verder

Schriftelijke vragen n.a.v. Markt om de Hoek buurtmarkt in Park Oosterspoorbaan in Utrecht Oost

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer