Commis­sie­bij­drage Groen en Mobi­liteit Program­ma­be­groting 2023


20 oktober 2022

Bomenbeleid en evaluatie

Het bomenbeleid en de evaluatie daarvan zijn in januari van dit jaar besproken in de commissie. In de evaluatie door het college stonden al veel verbeterpunten en de commissie gaf in januari veel goede punten daarbovenop mee. Ik wil vandaag niet alles herhalen, het college kan het terugkijken. Maar het ging onder meer over de kwaliteit van de bomenparagrafen in ruimtelijke plannen, de afwegingscriteria en weigeringsgronden voor velvergunningen, onderbeplanting, en preventie van boomziekten.

Vraag aan de wethouder: de punten die toen meegegeven werden zouden verwerkt worden. Waarom duurt het zo lang? Deelt de wethouder onze mening dat de toestand van de Utrechtse bomen er niet bij gebaat is dat al die verbeterpunten al een jaar niet toegepast worden en dat dit nu nog steeds op zich laat wachten?

Stompjesbeleid/'stobben'

  Eén van de punten wil ik nu wel uitlichten en dat is de termijn voor herplantplicht.

  Bij het invoeren van de herplantplicht is daar een maximale termijn van 3 jaar voor vastgesteld. Dat had als achterliggende reden dat bij sommige ontwikkelingen extra tijd nodig is, omdat het bijvoorbeeld te maken heeft met een bouwplan dat eerst gerealiseerd moet worden voordat herplant kan worden. Die tijd is echter heel vaak helemaal niet nodig, dan kan in principe in het eerstvolgende plantseizoen herplant worden. In de praktijk zien we dat het college echter veel te vaak onnodig die 3 jaar pakt “omdat dit mag volgens de herplantplicht”.

  Dit geldt voor 'beheermaatregelen' zoals bosplantsoen Harz, waar we recent mondelinge vragen over stelden. Na storm, na noodkap (zoals iepen in het Majoor Boshartplantsoen), de platanen op Vredenburg, de Arthur van Schendelstraat, De Meern (waar het CDA schriftelijke vragen over stelde), etc. Dit kan echt veel sneller.

  Kan de wethouder toezeggen om het principe toe te passen dat áltijd in het eerstvolgende plantseizoen herplant wordt, tenzij dit om ruimtelijke redenen niet anders kan?

  Omwaaicrisisplan

   Als gevolg van droogte en stormen, maar soms ook gewoon ouderdom, sneuvelen helaas regelmatig veel Utrechtse bomen. Het college lijkt daar nu steeds door overvallen te worden, waardoor herplant lang op zich laat wachten: er is geen plan, er is geen capaciteit, er zijn geen bomen, etc.

   Vraag aan het college: Kan ze toezeggen hier een plannetje voor te maken zodat we voorbereid zijn en snel kunnen handelen, zodat altijd in het eerstvolgende plantseizoen weer hersteld wordt?

   Eén specifieke locatie wil ik uitlichten, en dat is het Zocherplantsoen (singel binnen- en buitenzijde). Deze bomen zijn 100-200 jaar oud. Op een bepaald moment hebben ze allemaal tegelijk het einde van hun levensduur. Hoe gaat het college dit aanpakken?

   Door voorbereid te zijn wordt er geen vertraging opgelopen door gebrek aan capaciteit, juiste budget of niet weten bij welke kweker ingekocht moet worden. Kan de wethouder toezeggen om voor deze locatie een vervangingsplan op te stellen?

   60.000 bomen

    60.000 bomen erbij in de lopende collegeperiode. Dit is de mooie ambitie uit het coalitieakkoord. We maken ons als Partij voor de Dieren echter ernstig zorgen of deze mooie ambitie ook realiteit gaat worden. Er is geen plek, er is geen geld en er is ook nog geen plan (dat komt pas komende zomer).

    Uit de antwoorden op onze technische vragen bij deze Programmabegroting blijkt dat er voor slechts 200 van de 60.000 bomen al een locatie is. Dat is 0,33 procent!

    En er is ook nog slechts 10% van het benodigde budget beschikbaar. Dat het college nu alleen geld vrijmaakt voor de icoonprojecten en dit ziet als eerste stap roept bij ons de vraag op wanneer dan de volgende tien stappen gezet gaan worden. “In overleg met andere overheden voor cofinanciering” roept ook nog weinig vertrouwen op dat dit goedkomt.

    Als je in het coalitieakkoord afspreekt dat je 60.000 bomen gaat planten moet je een idee hebben doordacht of dit haalbaar is. De informatie geeft vooralsnog weinig vertrouwen. Denkt de wethouder dat het goedkomt en kan ze onze zorgen wegnemen?

    Biodiversiteitscrisis

     Een aantal andere gemeenten heeft al een biodiversiteitscrisis of ‘Noodtoestand voor de biodiversiteit’ uitgeroepen. Het lijkt de Partij voor de Dieren heel verstandig als Utrecht volgt.

     We zien dat de gemeente al best wat doet en zich steeds bewuster wordt van het belang van de biodiversiteit. Een uitspraak van de raad draagt hier nog meer aan bij: het geeft erkenning en een democratische status. En daarmee een stimulans het nog beter te verankeren in beleid. Het is een signaal naar inwoners die zich ook zorgen maken: de gemeente neemt het serieus.

     Hoe zou de wethouder adviseren op een dergelijke motie?

     Mobiliteit

     Dan twee vragen over mobiliteit.

     Parkeren

     Het invoeren van betaald parkeren is in sommige gebieden minder snel mogelijk. De vraag van de PvdD waarom dit zo is, is inhoudelijk niet beantwoord. We willen hier nu graag antwoord op. Want als er nu een reden is die ook bij andere gebieden zonder betaald parkeren gaat opspelen, dan schiet het niet op. Het gaat al zo traag.

     De Noordelijke Ringweg Utrecht (NRU)

     Het verbreden van de NRU liep gelukkig al veel vertraging op. Nog meer asfalt, 1.200 bomen minder en steeds verder oplopende bouwkosten. Wij zeggen: de stekker eruit! Gelukkig zoekt Spoor 2 oplossingen met de bestaande gelijkwaardige kruisingen. Wanneer kiezen we eindelijk definitief voor Spoor 2, want werken aan twee sporen tegelijk kost geld. En wanneer gaan we de 180 miljoen in reserve voor de oorspronkelijke verbreding eindelijk besteden aan zinniger dingen?

     Interessant voor jou

     Commissiebijdrage Ruimtelijke ontwikkeling, Grondzaken en Vastgoed Programmabegroting 2023

     Lees verder

     Commissiebijdrage Dierenwelzijn Programmabegroting 2023

     Lees verder

     Help mee aan een betere wereld

         Word lid Doneer