Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Vast­stelling bestem­mingsplan Passie­bloemweg, Vleu­ter­weide


9 september 2021

Hoewel in dit bestemmingsplan de informatie over natuurbescherming en diervriendelijk bouwen goed op orde is, wil ik het hebben over de bomenrij van tien bomen waarvan er misschien een aantal gekapt gaan worden. Het inrichtingsplan is er nog niet eens, dus er is kans genoeg om bij de keuzes voor de inrichting van de buitenruimte en de situering van de ingang van het gebouw rekening te houden met de bestaande bomen en deze in te passen. Is de wethouder het met de Partij voor de Dieren eens dat het niet meer van deze tijd is om uit te gaan van een leeg vel en dan achteraf maar te kijken of de bomen toevallig kunnen blijven of niet? En is de wethouders het met de Partij voor de Dieren eens dat bij een inrichting van een schoolplein bomen moeten worden meegenomen in het ontwerp?

Dat sluit ook aan bij de ambitie van de raad en het college voor groene schoolpleinen. Zeker nieuwe pleinen moeten daar toch echt direct aan kunnen voldoen. Dat betekent dat bij de inrichting van het plein en het gebouw de bomen als uitgangspunt moeten dienen, en niet achteraf gekeken wordt of het misschien nog past. De formulering dat “het belang van een bruikbaar schoolplein zwaarder weegt dan behoud van de bomen” gaat wat ons betreft uit dit bestemmingsplan. De tegenstelling die daarin schuilt klopt niet en de afweging moet ook anders gemaakt worden. Graag een toezegging van de wethouder dat bij het maken van het inrichtingsplan alle bomen behouden blijven.

Groenbehoud en -uitbreiding zou altijd als uitgangspunt moeten worden genomen, en niet als bijkomstigheid wanneer een locatie zich daar toevallig voor leent. En voor het bereiken van een parkeerplaats of het inrichten van een schoolplein moet natuurlijk al helemaal geen groen hoeven te wijken.

Dan nog over de parkeerplaats. Fijn dat het college het aantal parkeerplekken graag minder ziet worden en het fietsen en wandelen naar school wilt stimuleren. Maar hoe ziet de wethouder dat voor zich wanneer er toch weer parkeerplaatsen gemaakt gaan worden? Al deze parkeerruimte zou ook een nog grotere mooie groene speelplaats kunnen worden, met genoeg ruimte voor zowel kind als dier. En bovendien heel welkom met het oog op klimaatadaptie. En is de wethouder het met Partij voor de Dieren eens dat leerkrachten ook meer aangemoedigd zouden moeten worden om met de fiets of het openbaar vervoer te komen? Wanneer er meer kinderen en leraren met de fiets gaan komen, wordt de parkeerplaats dan weer gesloopt? Kan het college toezeggen de parkeerbezetting te monitoren en dat wanneer er meer leerkrachten carpoolen of met de fiets komen waardoor ruimte over is, deze plaatsen alsnog worden vergroend?