Raads­bij­drage Vast­stelling Besluit tot wijziging van de APV partiële herziening 2022


13 oktober 2022

Het afsteken van vuurwerk door consumenten tijdens de jaarwisseling gaat gepaard met onveiligheid, verwondingen, schade, milieuvervuiling en stress bij mens en dier. En toch is er nog altijd geen verbod op het afsteken van vuurwerk door consumenten. Inmiddels is het vermeende ‘niet kunnen handhaven’ het argument om tegen een verbod te zijn.

Zolang de overheid nog niet met een landelijk vuurwerkverbod durft te komen, ligt de bal bij gemeenten. Mijn fractie is oprecht heel teleurgesteld dat de burgemeester is teruggekomen op haar toezegging om met een lokaal vuurwerkverbod te komen, en ook zijn we teleurgesteld dat dit bericht niet in het voorjaar maar pas vlak voor het zomerreces kwam. De frustratie gutst nog altijd door onze fractiekamer. Ook omdat een meerderheid van de inwoners voor een verbod is.

In de commissie bleek dat er geen tijd meer is om deze jaarwisseling alsnog een verbod in te laten gaan. Maar wel heel duidelijk werd dat bijna alle fracties inzien dat de waardering van vuurwerk aan het veranderen is, en dat het tijd is om stappen te zetten.

Met GroenLinks schreven we een motie om te onderzoeken hoe een lokaal verbod eruit kan zien. En ook met GroenLinks schreven we de motie “Vuurwerk en de jaarwisseling 2022/2023” om deze jaarwisseling alsnog een stap te kunnen zetten, met daarbij ook steun van Volt, Utrecht Solidair, EenUtrecht, Student & Starter, Denk en Bij1.

    Let wel, ook dit is nog geen vuurwerkverbod, Utrecht zet een stap naar ‘geen vuurwerk tenzij’.

    Tot slot vraag ik aan de burgemeester een toezegging om de gemeentelijke website over vuurwerk te updaten. Er wordt verwezen naar het landelijk coronaverbod over 2020/2021, lokale informatie over vuurwerkvrije zones ontbreekt sowieso, en ook in de informatie waarom vuurwerk slecht is wel heel summier, aangezien ook nadelen voor milieu, openbare orde en dieren ontbreken.