Raads­bij­drage Vast­stellen Bestem­mingsplan Woningbouw Haarrijn en Haar­rijn­seplas; verplaatsing grens bebouwde kom Maars­sen­seweg/Heldin­nenlaan


13 oktober 2022

Voorzitter, de Partij voor de Dieren heeft zich tijdens de commissievergadering duidelijk uitgesproken: wij willen geen woningbouw in en rondom de Haarrijnseplas. Het moge duidelijk zijn dat wij tegen het voorliggende raadsvoorstel gaan stemmen, want wij willen dat de aanwezige flora en fauna wordt gekoesterd.

Wel dienen wij een aantal voorstellen in, in een poging tot schadebeperking. Zo zouden wij maar wat graag zien dat er geen watervilla's in de natuurplas die de westelijke helft van de Haarrijnseplas is, komen. Talloze planten en dieren gaan ernstige hinder ondervinden als de plannen van het college doorgang vinden. Wij dienen dan ook een amendement in met de titel ‘Weg met de watervilla's'.

Voorzitter, er is nu geen expliciet hengelverbod op de Haarrijnseplas, terwijl de ecologische waarde in het gebied zo ontzettend groot is. Gezien de omvangrijke plannen die het college met het gebied heeft, kan de ecologie alle hulp gebruiken. De Partij voor de Dieren komt daarom met de Motie ‘Hengelverbod Haarrijnseplas’.

Voorzitter, dan kom ik graag nog met een amendement om de geluidsoverlast door festivals aan de Haarrijnseplas aan te pakken, met de verrassende titel ‘Pak geluidsoverlast festivals Haarrijnseplas aan’.

Voorzitter, GroenLinks gaat zo meteen nog een amendement indienen voor een algeheel vaarverbod op de westelijke helft van de Haarrijnseplas. Deze wilde ik zelf al schrijven, maar hoefde niet meer omdat GroenLinks het dus al deed. Dus wij dienen deze met plezier mee in. Voorzitter, dank u wel voor uw aandacht.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Vaststelling Besluit tot wijziging van de APV partiële herziening 2022

Lees verder

Commissiebijdrage Zienswijze Jaarverslag en jaarrekening recreatieschap en plassenschap.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer