Raads­bij­drage Raads­voorstel Aanvul­lende bijdrage La Vuelta Holanda


25 maart 2021

In de commissie maakten wij ons standpunt ten aanzien van het raadsvoorstel meer dan duidelijk: geen extra bijdrage naar dit vervuilende massa-evenement. Wij zijn ook altijd tegenstander geweest van de Vuelta in Utrecht en de investering van publiek geld. Als we nu kiezen ons bid in te trekken, komt er iets meer dan een miljoen euro vrij om belangrijke dingen mee te doen. De wethouder blijft wel graag zijn naam verbinden aan dit prestige-ding en in het raadsvoorstel zien we de mogelijkheid dat er vanwege tegenvallers uiteindelijk nog meer geld naar de Vuelta gaat.

Mijn fractie, en in elk geval ook die van PvdA, SP, SBU, Denk en PVV willen dat niet. We hebben een motie “geen extra bijdrage naar Vuelta” achter de hand. En vragen de wethouder nu: kan hij toezeggen dat er na een besluit later vandaag niet nog eens uitstel en ook niet nog eens een financiele bijdrage naar de vuelta gaat? Dit toezeggen vraagt om wat creativiteit m.b.t. de verdeelsleutel, naar andere partners maar ook naar de commerciële organisatie (aan wie wij een fee betalen), maar het scheelt dat de wethouder mogelijk nog eens met een raadsvoorstel moet komen voor meer gemeentelijk geld.

Voorzitter, een reden om tegen de Vuelta te zijn is ook het risico op nieuwe zoönotische pandemieën. Toen ik hier in de commissie een aantal argumenten op een rijtje zette, begon de wethouder met zijn oren te klapperen. Ik concludeerde dat hij dus wat extra kennis nodig heeft over het ontstaan en verspreiding van pandemische dreigingen. En aangezien de heer Verschuure en ik inmiddels een soort privé boekenclub hebben, wil ik onze relatie op dit punt verstevigen en hem het boek “Dieren kunnen de pest krijgen – En dan?” overhandigen. Inzichten hieruit kan hij ongetwijfeld gebruiken in zijn economisch beleid, maar ook in de uitvoering van Motie 2020/229 getiteld “Utrecht, verklein het risico op een nieuwe pandemie” die hij overnam en waarvan we de uitwerking graag tegemoetzien in juli 2021.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsbrief Visie biomassagebruik

Lees verder

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Vaststelling Plan van Eisen en Functioneel Ontwerp (PvE/FO) Lombokplein

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer