Raads­bij­drage Raads­voorstel Vast­stelling Plan van Eisen en Func­ti­oneel Ontwerp (PvE/FO) Lombok­plein


25 maart 2021

Gelijkvloerse kruising
Ik val gelijk maar met de deur in huis en het grootste pijnpunt voor ons in dit verder best wel goede voorstel is de ongelijkvloerse kruising bij de Van Sijpesteijnkade.

Het college stelt voor om in de uitwerking van het Plan van Eisen de ongelijkvloerse kruising als voorkeursvariant uit te werken. De Partij voor de Dieren vindt dat om een heleboel redenen een slecht idee:
-Het gaat ten koste van openbare ruimte voor groen (400m2),
-Ongelijkvloers is heel veel duurder (2,4 mln),
-Extra asfalt op deze plek trekt meer fietsers aan, waarna het ook in de binnenstad onnodig drukker en voller wordt op de fietsroutes, terwijl er alternatieve routes mogelijk zijn,
-In plaats van 2,4 miljoen hier, dit geld beter kan worden ingezet voor het nog aantrekkelijker maken van die alternatieve routes,

  Daarom, samen met SP en PvdA, het volgende amendement.

  Het spreiden van fietsverkeer zodat niet iedereen via deze Sijpesteijnkade en door de binnenstad fietst, gaat hier natuurlijk ook bij helpen. Vandaar dat onze naam ook staat op een motie daarover.

  30 km

  Dan nog een punt over verkeer, in de commissie kondigde ik al aan dat als het aan de Partij voor de Dieren ligt het liefst het hele gebied een 30km zone wordt. Want:
  -Draagt bij aan karakter en de leefkwaliteit van het gebied
  -Kan bijdragen aan het terugbrengen van het aantal verkeersbewegingen op het Westplein (volgens PvdD pas bij 5000 auto’s per dag sprake van ‘autoluw’)
  -Rijstroken buiten gebruik stellen en ruimte maken voor groene invulling

  Daarom dienen we motie van de ChristenUnie mede in, om gehele gebied vanaf Graadt van Roggenweg tot Daalsetunnel 30 km te maken.

  Hotelruimte

  Dat er in dit voorstel hotelruimte bij komt is niet okay: vanwege onder meer de toch al gigantische stroom toeristen in onze stad, de verkeersbewegingen en milieu-impact die dat meebrengt, de hinder die bewoners van de al zo drukke binnenstad ervaren, en het grote tekort aan woonruimte waar deze vierkante meters ook voor gebruikt hadden kunnen worden.

  De Partij voor de Dieren vindt dat er veel te gemakkelijk tot een uitruil is gekomen waarbij het hotel extra ruimte voor hotelkamers cadeau krijgt, in ruil voor het meewerken aan veranderen en verbeteren van de openbare ruimte rondom en het verduurzamen van het gebouw. In een extra commissie hebben we hier uitgebreid over gesproken maar ik wil ook hier gezegd hebben dat het ons ontbreekt aan een onderbouwing over waarom dit een goede uitruil is. De PvdA heeft ook mede namens ons een motie achter de hand maar ik hoop dat de wethouder kan toezeggen dat het college in het vervolg kritischer is ten aanzien van het bestemmen voor hotels van ruimte waar ook woningen gepast hadden.

  Wat er allemaal goed is aan het plan

  Als dit amendement niet wordt aangenomen dan moeten we, doordat die ongelijkvloerse kruising zo verweven is met de rest van het voorstel, helaas tegen het hele plan stemmen. In de eerste termijn van de commissie deed de wethouder de suggestie dat beslispunten uit elkaar zouden kunnen. In dat geval zouden wij echt ingestemd hebben met de rest van het programma. Helaas blijkt het allemaal zo met elkaar verweven dat een dergelijk amendement geen optie is. En tegenstemmen zouden we jammer vinden, want er gaat veel wèl goed:

  -Alle bouwlocaties zijn duurzaam en circulair,
  -Er wordt gestuurd zodat de horeca die er komt gezond en duurzaam is,
  -Binnentuinen worden groen en openbaar toegankelijk,
  -Het woonprogramma heeft eindelijk ook eens een groot aandeel betaalbare woningen,
  -Er komt groen bij in het gebied, en bomen krijgen al vroeg een plek bij de locatie zodat ze zichtbaar zijn en kunnen groeien,
  -We gaan vooroplopen met maatregelen voor het circulair inrichten van de openbare ruimte,
  -Er komen FUP's en ecologische verbindingen,

  Onze tegenstem (als ons amendement het niet haalt), betekent dus niet dat wij tegen sociale, circulaire, duurzame woningbouw op deze plek zijn, of dat we tegen een Lombokpark of het aanpakken van de openbare ruimte zijn. Maar wel tegen het raadsvoorstel dat extra asfalt zo naadloos verweeft met wel goede plannen.

  Interessant voor jou

  Raadsbijdrage Raadsvoorstel Aanvullende bijdrage La Vuelta Holanda

  Lees verder

  Commissiebijdrage Bomenbeleid Utrecht

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer