Actuele motie Vind alter­na­tieve locatie(s) afval­con­tainers Zocherpark


3 juni 2021

Actuele motie 96/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op donderdag 3 juni 2021,

Constaterende dat:

 1. Het college voornemens is ondergrondse afvalcontainers te plaatsen ín het Zocherpark;
 2. Het Zocherpark, evenals de omliggende straten Nicolaasdwarsstraat en Wijde Doelen, een beschermde status hebben als Rijksmonument;
 3. Veilig Verkeer Nederland waarschuwt voor de gevolgen van afvalcontainers op deze locatie voor de verkeersveiligheidssituatie rond de locatie Nicolaasdwarsstraat-Wijde Doelen;
 4. De aanleg van ondergrondse afvalcontainers op deze locatie tot nog meer verkeersrisico’s kan leiden dan er momenteel al zijn op de beoogde locatie;
 5. In het locatieonderzoek van vorig jaar ook andere realistische locaties voor het afvalpunt naar voren zijn gekomen;

Overwegende dat:

 1. De plaatsing van afvalcontainers op de beoogde locatie in het Zocherpark omstreden is en op veel verzet stuit (met onder meer betrekking tot de verkeerssituatie, trillingshinder, aantasting van een monumentaal park, het ontbreken van uitvoering van adequate nulmeting, angst voor scheurschade aan panden, glasscherven rond de speeltuin);
 2. Het plaatsen van afvalcontainers in een Rijksmonument ons cultureel erfgoed aantast en daarom onwenselijk is;
 3. De aanwezigheid en het legen van afvalcontainers onwenselijk is pal naast een speeltuin met het oog op de veiligheid van kinderen;
 4. Het college onvoldoende inzichtelijk heeft gemaakt hoe zij de verschillende redenen van afwijzing van de overige 7 locaties heeft afgewogen;
 5. Er geen bevredigend antwoord is gevonden op de verkeersveiligheidskwestie op de locatie;

Draagt het college op:

 1. Voor de afvalcontainers waarvan de beoogde locatie nu nog het Zocherpark is, in overleg met o.a. de bewoners één of meer alternatieve locatie(s) te vinden, en daarbij het gebruik van één of meer bovengrondse containers ook te overwegen;
 2. Zodra deze locaties in beeld zijn deze aan de raad voor te leggen, uiterlijk in Q3 2021;

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door:

 • Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
 • Martijn van Dalen, VVD
 • Jantine Zwinkels, CDA
 • Bülent Isik, PvdA
 • Ruurt Wiegant, SP
 • Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
 • Ismail el Abassi , DENK


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, VVD, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), SBU, Denk, PvdA

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), S&S, GL, CU, D66