Motie Compenseer de recreatie-impact in Amel­is­weerd en verhuis kippen uit het Juli­anapark


8 juli 2021

Motie 180/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 8 juli 2021, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2021.

Constaterende dat:

  • De gemeente Utrecht geconfronteerd is met corona en er in de begroting miljoenen zijn vrijgemaakt om de gevolgen van corona op allerlei beleidsterreinen op te vangen;
  • Door corona meer mensen zijn gaan recreëren en dat we op landgoed Amelisweerd nadelen van toegenomen recreatie zien zoals zwerfvuil, kapotgelopen paden en opgejaagde wilde dieren;
  • Het slecht gesteld is met het welzijn van de hennen en hanen in het Julianapark, door ongezond voedsel, verkrachtingen, ruimtetekort, verlies van biodiversiteit, mensen die nieuwe kippen dumpen in het park, en omwonenden die overlast ervaren van deze dieren;
  • Het college niet bereid of in staat lijkt om financiering te vinden voor de verhuizing van (een deel van de) kippen in het Julianapark naar een dierenopvang, wat de diervriendelijkste oplossing is voor dit steeds groter wordende probleem;
  • Een verhuizing van (een deel van de) kippen naar een opvang (en gereedmaking daarvan) een eenmalige bijdrage van enkele tienduizenden euro’s vergt.

Overwegende dat:

  • Stadsherstel Utrecht een bedrag van 100.000 euro voor de uitbating van landhuis Oud-Amelisweerd teruggeeft aan de gemeente en het college dit als bezuiniging inboekt;
  • De ene helft van dit bedrag beter wél gebruikt kan worden voor Amelisweerd, en wel om de nadelige gevolgen van recreatie in Amelisweerd op te vangen, handhavingscapaciteit aldaar te versterken en de lokale biodiversiteit te verstevigen;
  • De andere helft van dit bedrag gebruikt kan worden voor de verhuizing van (een deel van de) kippen uit het Julianapark naar een diervriendelijke opvang elders;
  • Binnen de coronagelden, die voorlopig nog wel nodig zijn, veel geld wordt ingezet voor het stimuleren van de economie, terwijl de nieuwste prognoses tonen dat de economie zichzelf herstelt - ook zonder extra geld van de overheid - en we een deel van dit geld voor meer nijpende problemen kunnen gebruiken.

Draagt het college op:

  • De ingeboekte bezuiniging van 100.000 euro van de Amelisweerd-gelden voor een jaar ongedaan te maken, dekking hiervoor te vinden in de zogeheten coronagelden en vervolgens:

- Eenmalig 50.000 euro te bestemmen voor het landgoed Amelisweerd, voor het opvangen van nadelige gevolgen van recreatie, handhavingscapaciteit aldaar te versterken en de lokale biodiversiteit te verstevigen;

- Eenmalig 50.000 te bestemmen voor de verhuizing van (een deel van de) kippen in het Julianapark naar een dierenopvang.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Ruurt Wiegant, SP
Hester Assen, PvdA


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, PvdA

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), CDA, GroenLinks, SBU, Denk, ChristenUnie, D66, VVD