Motie Een herkenbare naam voor alle acti­vi­teiten en doelen van Utrecht Marketing


15 juli 2021

Motie 233/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 15 juli 2021, ter bespreking van Utrecht Marketing,

Constaterende dat:

 1. De naam ‘Utrecht Marketing’, niet volledig de lading dekt van alle activiteiten waarvoor deze organisatie verantwoordelijk is (namelijk stadspromotie én cultuurparticipatie);
 2. Het college voornemens is een nieuwe meerjarenopdracht te verstrekken aan Utrecht Marketing voor de periode 2022-2026;
 3. Het college hierin geen concrete afspraak over een naamswijziging maakt, maar aangeeft hieraan geen prioriteit te geven en aan Utrecht Marketing ruimte wil geven om de mogelijkheden ervan te verkennen en hier pas op zijn vroegst in 2023 mee te starten;

Overwegende dat:

 1. Dit in het midden laat of er überhaupt een naamswijziging zal plaatsvinden;
 2. Zowel het college, een groot deel van de gemeenteraad als de organisatie zelf aangeven dat de huidige naam niet goed past bij doelen en ambities van de organisatie;
 3. De naam van invloed is hoe men Utrecht Marketing ziet en of zij deze organisatie weten te vinden als het gaat om bijvoorbeeld cultuur in de wijk;
 4. Een nieuwe naam kan bijdragen aan een herkenbare organisatie voor inwoners en de culturele sector waar ook deze groepen zich mee kunnen identificeren;
 5. Het wenselijk is dat het traject om deze naam te veranderen zo snel mogelijk, maar in elk geval in de periode t/m 2026 wordt gestart;
 6. Het gunnen van een nieuwe opdracht een aanleiding is om ook af te spreken dat gedurende de looptijd daarvan de naamswijziging wordt gerealiseerd;

Draagt het college op:

 1. Het doorvoeren van een naamswijziging te verbinden aan het gunnen van een nieuwe meerjarenopdracht aan Utrecht Marketing;
 2. Utrecht Marketing indien nodig te faciliteren bij het wijzigen van de naam van de organisatie;

En gaat over tot de orde van de dag

Ingediend:

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Rick van der Zweth, PvdA


  Status

  Aangenomen

  Voor

  Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), GroenLinks, Denk, ChristenUnie, PvdA

  Tegen

  PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), S&S, CDA, SBU, D66, VVD