Motie Laat taxi’s niet meer zinloos draaien


8 december 2020

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 8 december 2020 ter bespreking van raadsvoorstel Utrecht kiest voor gezonde lucht

Constaterende dat:

 1. Het stationair laten draaien van motoren zeer luchtvervuilend is doordat de auto tijdens stationair draaien een zeer rijk brandstof-mengsel gebruikt;
 2. Op taxistandplaatsen veelvuldig taxi’s te vinden zijn waarvan de bestuurder de auto stationair laat draaien.

Overwegende dat:

 1. Het terugdringen van het stationair draaien van taxi’s een positieve bijdrage heeft aan de Utrechtse luchtkwaliteit.

Draagt het college op:

 1. Middels de Utrechtse Taxiverordening en eventuele andere relevante regelgeving een verbod in te stellen op het stationair draaien van taxi’s op (de grootste) taxistandplaatsen, en de raad hierover (uiterlijk) in het tweede kwartaal van 2021 te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door:

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


  Status

  Ingetrokken

  Voor

  Tegen