Motie Pak zinloos stati­onair draaien mobiele bouw­werk­tuigen verder aan


8 december 2020

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 8 december 2020 ter bespreking van raadsvoorstel Utrecht kiest voor gezonde lucht

Constaterende dat:

 1. Door covid-19 er een toename wordt verwacht in het aantal mensen met blijvende longklachten;
 2. Mobiele bouwwerktuigen regelmatig stationair draaien terwijl dit niet nodig is voor de betreffende bouwwerkzaamheden;
 3. Mobiele bouwwerktuigen de op één na grootste luchtvervuiler in Utrecht zijn,

Overwegende dat:

 1. Binnen de bouwsector al grote bereidheid is om de emissies van mobiele bouwwerktuigen terug te dringen;
 2. Het tegengaan van zinloos stationair draaien van mobiele bouwwerktuigen als een belangrijke manier hiertoe wordt beschouwd door de sector zelf;
 3. Het opleggen van sancties bij overtredingen bijdraagt aan het de-normaliseren van zinloos stationair draaien van mobiele bouwwerktuigen,

Draagt het college op:

 1. Met de sector concrete en controleerbare afspraken te maken over het tegengaan van zinloos stationair draaien van mobiele bouwwerktuigen en over het opleggen van sancties bij overtredingen van deze regels;
 2. Het zinloos stationair laten draaien van mobiele bouwwerktuigen standaard mee te nemen in de controle van bouwplaatsen (die immers toch al op veiligheid en dergelijke worden geïnspecteerd), en hierop niet enkel na meldingen van overlast te controleren;
 3. Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn of kunnen worden gecreëerd om de bouwsector sancties op te leggen voor het zinloos stationair laten draaien van mobiele bouwwerktuigen.
 4. De raad hierover (uiterlijk) in het tweede kwartaal van 2021 te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door:

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


  Status

  Overgenomen

  Voor

  Tegen