Motie Meer aandacht voor dieren­voed­sel­banken


5 december 2019

Motie 457/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op donderdag 5 december 2019, ter bespreking van de Nota Dierenwelzijn,

Constaterende dat:
• Er nu een dierenvoedselbank is in de stad Utrecht;
• De gemeente nu niet stuurt op het aanbod bij deze dierenvoedselbank;

Overwegende dat:
• Utrechters die afhankelijk zijn van de dierenvoedselbank in de hele stad huisdieren kunnen hebben;
• Het aanbod vanuit een dierenvoedselbank niet voldoende is om de behoefte vanuit de hele stad te vervullen;
• Dit zowel negatieve gevolgen kan hebben voor het welzijn van de dieren, als voor hun eigenaren;
• De huidige dierenvoedselbank niet zeker is van voortbestaan in de toekomst;
• De huidige dierenvoedselbank al geruime tijd vraagt om een vast contactpersoon binnen de gemeente bij vragen/ problemen over het reilen en zeilen van de dierenvoedselbank;

Draagt het college op:
• In te zetten op een stadsbrede dekking en dito bereik van dierenvoedselbanken in Utrecht en hierop terug te komen bij de nota voedselbanken in Q1;
• Op zeer korte termijn een vast contactpersoon aan te wijzen binnen de gemeentelijke organisatie;

En gaat over tot de orde van de dag.

Hester Assen, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PVV, SP, PvdA

Tegen

S&S, CDA, GL, SBU, Denk, CU, D66, VVD