Een stapje dich­terbij een dier­vrien­delijk Utrecht


19 februari 2015

Vandaag werd een voor de Partij voor de Dieren zeer belangrijk onderwerp besproken in de Commissie Mens & Samenleving: de nieuwe Kaderbrief Dierenwelzijn. Deze Kaderbrief heeft wat de PvdD betreft een goede basis, maar er zijn nog vele verbeterpunten. De Partij voor de Dieren vroeg wethouder Dierenwelzijn Paulus Jansen het hemd van het lijf over diverse aspecten in de Kaderbrief.

Zo wees raadslid Eva van Esch de wethouder erop dat het welzijn van dieren voorop moet staan in de omgang tussen mens en dier en wil de PvdD dat dierenwelzijn geïntegreerd is in alle verschillende onderdelen van het gemeentelijk beleid. De wethouder verzekerde de PvdD dat dit zeker het geval is in Utrecht.

Hulp aan wilde dieren
De gemeente Utrecht faciliteert en ondersteunt nu nauwelijks hulp aan wilde dieren in Utrecht. De wethouder gaf op verzoek van de Partij voor de Dieren toe dat hier zeker nog verbeteringen in aangebracht moeten worden. De gemeente steunt wel de Vogelopvang Utrecht, maar geen organisaties die andere wilde dieren opvangen, zoals egels, eekhoorns en hazen. De wethouder is nu samen met de Dierenbescherming en de gemeente Amersfoort aan het kijken of in Utrecht het Amersfoortse beleid gevolgd kan worden, waarin álle dieren steun van de gemeente krijgen.

Foto: Egelbescherming Nederland

Evenementen met dieren
De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente stopt met het toestaan van evenementen met dieren in Utrecht. Dit is landelijk beleid, maar de gemeente kan wel inzetten op een voorkeursbeleid voor evenementen zonder dieren. De PvdD wil in ieder geval dat de gemeente direct bij een aanvraag belt met de Dierenbescherming om advies in te winnen. De wethouder beloofde de PvdD hier in te gaan duiken. Hij gaf aan dat ze wel de geldende regels moeten volgen, maar hij beloofde dat de gemeente streng zal zijn in het verlenen van vergunningen aan evenementen waarbij dieren worden gebruikt.

Vee
Uitbreiding van het aantal dieren van veehouders in Utrecht is onmogelijk. In de Kaderbrief werd dit niet duidelijk beschreven, maar bij navraag door de PvdD verzekerde de wethouder dat ‘Het uitbreiden van de veestapel in Utrecht niet mogelijk is’. Raadslid Eva van Esch: “Hier zijn wij natuurlijk heel blij mee! Meer dieren zal altijd een verslechtering van het dierenwelzijn betekenen.”

Hengelsport
De contracten die de gemeente heeft met de hengelsportvereniging lopen eind dit jaar af. De Partij voor de Dieren ziet het liefst dat deze contracten niet meer verlengd worden, maar helaas wil de wethouder niet zover gaan. Wel wil hij onderzoek doen naar het ecologisch belang van viswateren en wil hij regels stellen aan het aantal vergunningen en de aard van de vergunningen van hengelaars. Als uit het ecologisch onderzoek blijkt dat het aantal hectaren viswater moet afnemen, zullen er ook minder hengelvergunningen worden afgegeven. De wethouder wil dat hengelaars ‘zo diervriendelijk mogelijk opereren’ en houdt de raad op de hoogte van de ontwikkelingen.

Baggerwerkzaamheden
De gemeente neemt bij baggerwerkzaamheden in de Utrechtse sloten maatregelen om dierenleed te voorkomen. Er wordt echter niets gezegd over wateren in het beheer van het waterschap en anderen. De wethouder gaat op verzoek van de PvdD in overleggen met het waterschap en de provincie benadrukken dat ook zij met baggerwerkzaamheden rekening moeten houden met de aanwezige dieren in het water. Ook neemt de wethouder op verzoek van de Partij voor de Dieren mee dat niet alleen sloten, maar ook andere wateren in Utrecht op een diervriendelijke manier worden onderhouden.

Website gemeente
“Volgens ons komt er straks een prachtige voorlichtingspagina op de gemeentelijke website over verantwoord huisdierenbezit!”, aldus PvdD-raadslid Van Esch. Wethouder Jansen benadrukte dat verantwoord huisdierenbezit in principe de verantwoordelijkheid is van de huisdiereigenaren, maar dat de gemeente beste een steuntje in de rug kan geven om slecht gedrag te ‘straffen’ en goed gedrag te belonen. Op de voorlichtingspagina op de gemeentewebsite zal informatie komen over het beleid van de gemeente wat betreft dierenwelzijn. Ook zal worden doorverwezen naar de juiste instanties als het gaat om het verantwoord houden van dieren. Over het stoppen met gebruik van gif door bedrijven en particulieren zal op de Utrechtse website ook extra informatie worden verschaft.

Ballonnen oplaten
In de Kaderbrief Dierenwelzijn stond helaas niets over het ontmoedigen van het oplaten van ballonnen in Utrecht. Een verbod moet van de landelijke overheid komen, maar ook die zijn al bezig met een ontmoedigingsbeleid. De Partij voor de Dieren vroeg de wethouder of hij hierbij wilde helpen en dat wilde hij wel. Hij gaat beginnen met een rondvraag binnen de SP-fractie of zij nog ballonnen oplaten. Ook D66, GroenLinks en Student&Starter sloten zich hierbij aan.

Verkoop dieren
De Partij voor de Dieren miste ook een paragraaf in de Kaderbrief over de verkoop van dieren bij dierenwinkels en tuincentra. Raadslid Eva van Esch vroeg de wethouder deze verkoop te ontmoedigen door onder andere op de website van de gemeente mensen te verwijzen naar asielen en opvangcentra en door staatssecretaris Dijksma een brief te sturen met de vraag haast te maken met een verbod op de verkoop van dieren in winkels. De wethouder wil zeker de inwoners van Utrecht vragen geen impulsaankopen van dieren te doen en in plaats daarvan een dier te adopteren. Hij wil niet bij de staatssecretaris aandringen op een verbod op de verkoop van dieren, maar hij wil wel een brief naar haar sturen om de verkoop te ontmoedigen.

Raadslid Eva van Esch: “We zagen vanmorgen dat diverse van onze verbetersuggesties worden overgenomen door de wethouder. Op 19 maart wordt deze Kaderbrief behandeld in de raadsvergadering en dan gaan we zeker nogmaals op de barricaden staan voor een diervriendelijker Utrecht!”

Gerelateerd nieuws

PvdD en GL willen vuurwerkvrije straten bij jaarwisseling

Meer dan 600 Utrechters hebben bij het Meldpunt Vuurwerkvrije Straten van de Partij voor de Dieren en GroenLinks gemeld dat z...

Lees verder

Hoop voor kat in het nat

Onderstaand persbericht stuurde onze waterschapsfractie vandaag naar waterschap De Stichtse Rijnlanden. Onze gemeenteraadsfra...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief