Gemeente Utrecht plaatst borden tegen dump van 'eenden­brood'


18 mei 2017

De gemeente Utrecht heeft vandaag borden geplaatst om mensen te vragen geen brood te dumpen voor eenden en andere vogels.

Al in augustus 2016 vroegen de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie aandacht voor de overdaad aan 'eendjesbrood' bij vijvers en in parken. Watervogels en andere dieren worden daar ziek van; bovendien tast het de oevers aan wanneer mensen grote hoeveelheden brood dumpen.

Bord bij de Timorkade in Lombok

In november 2016 beloofde de wethouder om borden te plaatsen waar dat nodig is. Daarop staat dat het geven van brood niet nodig is; de eenden kunnen prima voor zichzelf zorgen. Bovendien herinnert het bord mensen aan het verbod op dumpen van voedsel. De partijen vinden dit belangrijk, want de negatieve gevolgen van het dumpen van brood zijn behoorlijk. De waterkwaliteit gaat achteruit en het brood trekt ratten aan. Ook wordt de gemiddelde levensverwachting van de eenden gehalveerd.

Het alternatief voor het weggooien van voedsel is de GFT-bak of een broodvergister. Ook hiervoor vragen de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie aandacht.

Een van de borden in het Julianapark, met gedumpt witbrood en zelfs een stuk gebraden vlees eronder. Dat hebben we in de prullenbak gegooid.