Keuze voor parkeer­plaatsen in plaats van lucht­kwa­liteit


18 december 2014

Op dit moment wordt er extra parkeermogelijkheid gecreëerd bij boerderij Mereveld te Amelisweerd. Volgens amendement 56, waar in 2013 in meerderheid vóór werd gestemd, zou er ruimte worden gecreëerd voor maximaal 50 parkeerplaatsen. Echter, nu gaan geluiden op vanuit omwonenden en Tuinvereniging De Nijvere Pier dat de gemeente en boerderij Mereveld zich niet aan de afspraken houden. De Partij voor de Dieren stelde daarom vandaag, samen met de SP en Stadsbelang Utrecht, mondelinge vragen hierover.

Volgens de Tuinvereniging wordt er nu een parkeerplaats aangelegd op een kavel van circa 100 bij 30 meter, voldoende voor zeker 100 auto’s. De afspraak was dat er ruimte gemaakt zou worden voor maximaal 50 auto’s. Het college geeft aan te zullen optreden indien het maximale aantal auto’s zou worden overtreden.

Helaas werd vandaag meteen geconstateerd dat dit niet het geval is. Vandaag stonden namelijk op de nieuwe parkeerplaats 75 auto's , terwijl ook het parkeerterrein van de daarnaast gelegen golfclub Amelisweerd geheel volstond met auto's van bezoek aan boerderij Mereveld. Ook dit is tegen de afspraken in.

Tevens zou de extra parkeerplaats alleen gebruikt mogen worden voor maximaal 3 tot 6 evenementen per jaar en alleen in die gevallen dat er niet genoeg parkeergelegenheid is op het eigen terrein. Dit om de verkeersdruk in het gebied te beperken.

Er zou volgens de indieners van het amendement 56 geen verkeersaantrekkende werking uitgaan van het aanleggen van de extra plekken. Oud-wethouder Isabella gaf in de vergadering van 26 september 2013 aan: Het college wil opmerken dat het wel degelijk aantoonbaar is dat het creëren van parkeerplekken ook een aanzuigende werking heeft en tot een intensivering van het verkeer zal leiden.

De parkeerdruk die vanmiddag ontstond bij boerderij Mereveld bewijst dat een extra parkeerplaats wel leidt tot een aanzuigende werking en de intensivering van het verkeer in dit gebied. Raadslid Eva van Esch: “De Partij voor de Dieren vindt dat de gemeente moet handhaven. Helaas legt het college boerderij Mereveld geen strobreed in de weg door Mereveld de gelegenheid te geven om de extra parkeerplaats voor al hun evenementen te mogen gebruiken. Dit gaat lijnrecht tegen de gemaakt afspraken in en geeft helaas aan dat dit college ondernemers belangrijker vindt dan de luchtkwaliteit.”

Gerelateerd nieuws

Utrecht stelt geen vuurwerkvrije zones in

Ondanks herhaaldelijke verzoeken van de Partij voor de Dieren stelt de gemeente Utrecht deze jaarwisseling geen vuurwerkvrije...

Lees verder

Stage Utrechtse gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren

Ter versterking van de Utrechtse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren zijn we op zoek naar een enthousiaste en b...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief