Onder­bouwing gemeen­te­lijke mili­euzone rammelt


8 december 2015

Naar aanleiding van de sjoemelsoftware in de VW-gate, stelde de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen over de betrouwbaarheid van de metingen van zogenaamde 'praktijkemissies' van het verkeer in Utrecht. Het college gaat in haar beantwoording niet in op de vraag hoe reëel ze haar eigen uitstootberekeningen voor Utrecht acht en hult zich daarmee in vuile nevelen.

De gemeente maakt in haar onderbouwing van de milieuzone gebruik van de term 'praktijkemissies', terwijl dit meestal geen betrekking heeft op onderzoek op de weg, maar op laboratoriumonderzoek. De Partij voor de Dieren vroeg of de gemeente deze misleidende term in het vervolg wilde vermijden of toelichten, maar dit verzoek werd afgewezen.

Het meten van zogenaamde 'praktijkemissies' wordt slechts in enkele gevallen met werkelijk voortbewegende voertuigen op de weg uitgevoerd, meestal wordt dit rijden gesimuleerd op een rollenbank. TNO geeft echter aan dat er bij Euro 4- en 5-motoren opvallende verschillen zijn tussen de zogenaamde 'typekeuringswaarden' van de NOx-uitstoot en de meetresultaten onder praktijkomstandigheden. Ze constateert dat jongere voertuigen vaak zo zijn afgesteld dat de fabriekstesten veel schonere resultaten geven dan op de weg. TNO wil zich er echter niet over uitspreken of dit wordt veroorzaakt door ‘wettelijk verboden praktijken’ en geeft aan dat hun onderzoek daar niet voor bedoeld is. Het college antwoordt op haar beurt echter niet op de vraag hoe betrouwbaar zij het onderzoek acht en verwijst weer naar TNO.

Zo lang het smoezelige begrip “praktijkemissies” zonder nadere toelichting wordt gebruikt in de onderbouwing van de milieuzone, en er geen duidelijkheid verschaft wordt over de betrouwbaarheid van de onderzoeksmethode, draagt het college bij aan de toch al bestaande twijfel over het effect van de milieuzone. De verantwoordelijkheid voor deze kernvragen leggen de gemeente en TNO nu bij elkaar neer. Mogelijk moeten we voor een schone Utrechtse lucht méér of ándere vuile voertuigen uit de milieuzone weren.

De schriftelijke vragen en antwoorden leest u hier.