Aanpak dieren­mis­han­deling in eerst­vol­gende Regio­visie Huiselijk Geweld


6 januari 2016

De gemeente Utrecht maakt zich bij het vaststellen van de volgende Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling hard voor het opnemen van dierenmishandeling in de visie. Dit zegt het college van B&W toe als reactie op vragen van de Partij voor de Dieren.

Het college erkent dat “Onderzoek steeds duidelijker aantoont dat er een mogelijk verband bestaat tussen dierenmishandeling en huiselijke geweld en kindermishandeling en dus een mogelijke indicator is.” Echter, in de onlangs vastgestelde Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling komt de aanpak van dierenmishandeling nog niet voor. Reden voor de Partij voor de Dieren om hier vragen over te stellen.

PvdD-raadslid Eva van Esch: “De Partij voor de Dieren pleit al langer voor meer aandacht voor de combinatie dierenmishandeling en huiselijk geweld, ook op landelijk niveau. Niet alleen vanwege het leed dat dieren wordt aangedaan, maar ook omdat de mishandeling van huisdieren een indicator kan zijn van de mishandeling van mensen. Daarnaast dreigen daders van huiselijk geweld vaak met het pijnigen of doden van huisdieren, zodat mensen die mishandeld worden minder snel het huis verlaten. Gelukkig zie je dat dankzij de Partij voor de Dieren niet in alleen in Utrecht, maar ook op landelijk niveau stappen worden genomen om meldingen van dierenmishandeling meer te integreren in de aanpak van huiselijk geweld. We zijn blij dat de gemeente Utrecht bij de volgende Regiovisie serieus aandacht gaat besteden aan de combinatie huiselijk geweld-kindermishandeling-dierenmishandeling.”

In jaarverslag Dierenwelzijn straks gegevens dierenmishandeling
Ook in het volgende jaarverslag Dierenwelzijn, dat samen met de andere jaarstukken van de gemeente zal verschijnen, worden cijfers opgenomen van gevallen van dierenmishandeling in Utrecht. Op deze manier wordt meer inzichtelijk hoe groot het probleem is rond dierenmishandeling in de gemeente. De cijfers worden ontleend aan de gegevens van het meldnummer 144 Red een Dier.

Opvang huisdieren bij huiselijk geweld
De Partij voor de Dieren vroeg het college tevens wat er nu in Utrecht gebeurt met de huisdieren van slachtoffers van huiselijk geweld. Het college wist te vertellen dat de Utrechtse opvanginstelling Moviera, als het nodig is, ook huisdieren opvangt wanneer de slachtoffers verblijven in een zelfstandige woonruimte, zodat hun huisdieren bij hen kunnen blijven. Als dit niet mogelijk is of het slachtoffer verblijft in een groepswoning, dan heeft Moviera samenwerkingsafspraken met vrouwenopvang Kadera over de opvang van huisdieren.

De antwoorden op de vragen van de Partij voor de Dieren zijn hier te vinden.