Partij voor de Dieren eert inspan­ningen Vergroening Singel 030 voor dieren en groen


21 april 2021

Vandaag eerde de Partij voor de Dieren Vergroening Singel Utrecht voor hun bijzondere inspanningen om de Utrechtse wateren te vergroenen en diervriendelijker te maken met FUP's (Fauna Uittreed Plaatsen) met planten. Op deze manier versterken we elkaar met onze inzet voor een diervriendelijker en groener Utrecht! Wij in de gemeenteraad en Vergroening Singel 030 in de stad zelf.

We zijn heel erg blij dat deze mensen op creatieve wijze prachtige FUP's maken die zowel voor dieren als voor water(planten) heel fijn zijn. Deze dienen onder meer als uitrustplaats voor watervogels en katten die in het water zijn beland en als verblijfplaats voor waterdieren die zich op en rond de waterplanten vestigen. De mooie FUP op de foto (links onderin) is te vinden in Zwartewater en is er gekomen mede dankzij bezorgde bewoners die zich zorgen maakten om kleine meerkoeten.

De Partij voor de Dieren is al sinds haar toetreden tot de Utrechtse gemeenteraad in 2014 bezig om FUP's aan te laten leggen door de gemeente. Ons werd op een gegeven moment toegezegd dat die er standaard zouden komen bij werkzaamheden aan oevers en kades, maar helaas is dat regelmatig niet het geval. Zo moesten wij onlangs weer aan de bel trekken, omdat na werkzaamheden aan de oevers bij de 2e Polderweg in Overvecht geen FUP's waren aangelegd. De gemeente zei dat ze dat wel wilden, maar dat het waterschap het niet wilde. Nu komen er alsnog 3, omdat wij aan de bel trokken. We hopen dat mede dankzij Vergroening Singel Utrecht (of Vergroening Singel 030), die de FUP's aanleggen in overleg met de gemeente en de 2 waterschappen in Utrecht, het helpen van dieren in de Utrechtse wateren meer gemeengoed wordt. En anders zitten wij er natuurlijk weer bovenop!

Zie https://utrechtgemeente.partijvoordedieren.nl/zoeken?q=FUP voor een aantal bijdragen, vragen en moties van de Partij voor de Dieren in de Utrechtse gemeenteraad.

Op de foto: Lies König en Ben Nijssen van Vergroening Singel 030