Partij voor de Dieren pleit voor enkel ecolo­gisch waar­de­volle bomen in Utrecht


14 september 2017

Het Utrechts college van B&W wil, ondanks een verzoek van de Partij voor de Dieren, niet stoppen met het aanplanten van steriele kweekvormen van bomen. Dit zijn bomen die geen stuifmeel en nectar produceren en daarmee geen ecologische waarde hebben voor vlinders, bijen, zweefvliegen en andere bestuivers.

Partij voor de Dieren Utrecht vernam dat in de gemeente Den Haag steriele bomen geplant zijn en vroeg het Utrechts college in kaart te brengen hoe het zit met steriele bomen in Utrecht. Hieruit bleek dat er in de periode 2010 – 2017 15.470 bomen geplant zijn, waarvan 7.692 bomen die stuifmeel en nectar produceren en 5.761 bomen die voor vogels eetbare bessen, noten of zaden produceren.

PvdD-raadslid Eva van Esch: “Dit betekent dat er ook een behoorlijk aantal bomen geplant is die als steriel beschouwd worden. Zo staan er bijvoorbeeld zilverlindes op de De Lessepsstraat in Zuilen, waar ieder jaar tientallen dode hommels en bijen onder liggen. Zij blijven denken dat er nectar te halen valt en blijven zoeken in deze bomen, tot ze doodgehongerd op de grond eronder vallen. En dat is nog maar één voorbeeld van de nadelige gevolgen van steriele bomen in Utrecht. Het college geeft aan dat auto’s kunnen beschadigen door niet-steriele bomen en dat mensen kunnen uitglijden op de stoep, maar daarmee maken ze bomen ondergeschikt aan auto’s. Ook zijn er andere, natuurvriendelijker maatregelen om de straten veilig te houden voor de inwoners van Utrecht. Dit antwoord vinden we dus te makkelijk en we blijven er bij het college op aandringen meer aandacht en respect voor onze bomen en dieren te hebben. Een grote stap in die richting betekent: geen steriele bomen meer!”.

De vragen van de Partij voor de Dieren en de antwoorden van het college van B&W zijn hier te vinden.