PvdD en andere fracties vragen aandacht voor lucht­kwa­liteit na rech­ter­lijke uitspraak


8 september 2017

Partij voor de Dieren, GroenLinks, Partij van de Arbeid en ChristenUnie roepen het college op om inzichtelijk te maken op welke plekken in de stad Utrecht de wettelijke luchtkwaliteitsnormen overschreden kunnen worden. De partijen hebben schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de uitspraak van de rechter in het kort geding van Milieudefensie tegen de Nederlandse staat. Daaruit blijkt dat de overheid meer werk moet verzetten om luchtvervuiling tegen te gaan. Deze uitspraak kan ook gevolgen hebben voor op handen zijnde projecten in Utrecht, zoals de verbreding van de A27.

Luchtkwaliteit is belangrijk voor Utrecht en de stad had als eerste gemeente in Nederland een milieuzone voor personenauto’s. Sommige maatregelen van het Rijk, zoals het verhogen van de maximumsnelheid op snelwegen naar 130 km/u en de geplande verbreding van de A27, hebben een echter een slechte invloed op de stedelijke luchtkwaliteit. De Nederlandse staat moet nu van de rechter meer gaan doen om de luchtkwaliteit te verbeteren. De rechtbank in Den Haag heeft geoordeeld dat het Rijk geen activiteiten meer mag ondernemen die ertoe kunnen leiden dat de luchtkwaliteit verder verslechterd. Ook moet er binnen twee weken een overzicht komen van alle locaties in Nederland waarvan verondersteld mag worden dat de grenswaarden voor stikstofdioxide en fijnstof overschreden kunnen worden. De Utrechtse fracties zijn zeer benieuwd welke locaties in de gemeente dit zijn.

Partij voor de Dieren gemeenteraadslid Eva van Esch: “Ook voor onze gemeente zitten er helaas verschillende projecten in de pijplijn waarbij de normen voor gezonde lucht overschreden kunnen worden, bijvoorbeeld de verbreding van de A27. Als dat zo is dan kan deze rechterlijke uitspraak er mogelijk voor zorgen dat het Rijk dit plan niet uit mag voeren. Daarom hebben wij het college gevraagd om een overzicht van de mogelijke overschrijdingslocaties. Het zou fantastisch zijn als deze uitspraak ertoe leidt dat de A27 bij Amelisweerd ongemoeid blijft.”

Hoewel het om een rechterlijke uitspraak tegen de landelijke overheid gaat, heeft deze ook gevolgen voor Utrecht. Van Esch: “De urgentie om maatregelen te treffen voor een gezonde luchtkwaliteit is door deze uitspraak meer dan ooit onderstreept. Niet alleen het Rijk moet maatregelen treffen, ook lokaal zijn harde maatregelen nodig, zoals het terugdringen van autoverkeer en uitbreiding van de milieuzone, meer aandacht voor elektrisch vervoer en minder bomenkap.”

Lees hier de schriftelijke vragen terug.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief