Partij voor de Dieren telt bloemen in Utrechtse bermen


16 september 2020

Zondagmiddag 6 september 2020 struinden actieve werkgroepleden van de Partij voor de Dieren de bermen bij de Uithof in Utrecht af, op zoek naar bloemen. Voor het tweede jaar op rij organiseerde werkgroep Utrecht hier een telling van bermbloemen in het kader van de campagne 'Mijn berm bloeit'. Een project dat soms heel verrassende resultaten oplevert.

Het project 'Mijn berm bloeit' is in 2017 opgezet door de Stichting Floron en de Vlinderstichting en mag nu al een groot succes genoemd worden met inmiddels meer dan 2.500 geïnventariseerde bermen door heel Nederland. Dat levert een schat aan informatie op over de bloemenrijkdom in een berm en de hoeveelheid nectar die geproduceerd wordt. Dat laatste is van levensbelang voor bijen, hommels, vlinders en andere insecten.

De overmaat aan stikstofneerslag door landbouw en verkeer brengt veel belangrijke nectarplanten in steeds grotere problemen. Zij floreren namelijk vooral op ‘arme’ of schrale grond. Planten die profiteren van de overbemesting door stikstof, zoals fluitenkruid, brandnetels en grassen, nemen de berm dan grotendeels over, met als gevolg minder soortenrijkdom en minder nectar. Bermbeheerders kunnen deze zogenaamde verruiging beperken door een op maat afgestemd maaibeleid. Het afvoeren van maaisel zorgt er bijvoorbeeld voor dat de bermen niet nóg voedselrijker worden. Ook het tijdstip van maaien is belangrijk omdat bij (te) vroeg maaien de planten niet in bloei komen en ook geen zaad kunnen vormen.

Bij al het slechte nieuws over de natuur in Nederland bracht de telling het afgelopen jaar een verrassend lichtpuntje. De ernstige droogte en hitte bleken vooral de ‘stikstofliefhebbers’ geraakt te hebben. Waar grassen en fluitenkruid verdroogden, ontstonden lege plekken waar zaden van nectarplanten konden ontkiemen. Met 'Mijn berm bloeit' is een prachtig systeem ontwikkeld waar iedereen in Nederland aan kan meedoen. Wie het resultaat van de telling op de website invoert, krijgt de berekende nectarindex en een maaiadvies voor de betreffende berm(en).

Bij de telling door de Partij voor de Dieren op de Uithof bleek de nectarindex van de bermen een 3 op een schaal van 1 (zeer slecht) tot 5 (zeer goed). Dat betekent dat 40 procent van de bermen in Nederland er slechter aan toe is, maar ook dat 30 procent het beter doet. Ruimte genoeg dus voor verbetering!

Anne Sasbrink, raadslid Partij voor de Dieren in Utrecht: “Wat fijn dat onze werkgroep voor het tweede jaar op rij bermbloemen is gaan tellen op de Uithof! Ik zou wel willen benadrukken dat het voor het behoud van al die belangrijke bermbloemen in onze stad van belang is dat de gemeente Utrecht haar maaibeleid op orde heeft. Het gaat helaas nog veel te vaak mis. Er wordt bijvoorbeeld te veel of te vroeg gemaaid, waardoor alle bermnatuur weer vernietigd wordt. Zeker in het afgelopen jaar, waarin de gemeente contracten met nieuwe aannemers is aangegaan, kregen we heel veel meldingen over ‘kapotgemaaide’ bermen en andere bloemrijke gebieden. Deze week lazen we bijvoorbeeld in antwoord op onze schriftelijke vragen over Het Nieuwe Zandpad dat de aannemer een groen en bloemrijk stuk per ongeluk had gemaaid, terwijl dit juist bedoeld was als (tijdelijke) natuur. Wij blijven het college van B&W erop wijzen dat de natuur in Utrecht de ruimte moet krijgen en dat er goed voor gezorgd moet worden.”

Gerelateerd nieuws

Eén boom koelt net zo goed als tien airco’s

De afgelopen zomer brak opnieuw alle warmterecords. In de heetste weken ooit gemeten kochten mensen massaal energieverslinden...

Lees verder

Afgelast: 5 oktober Bijeenkomst 'Spek of bonen?' over het wereldvoedselvraagstuk

NB Helaas hebben we deze avond moeten annuleren vanwege de strengere maatregelen rond Covid-19. We hopen deze snel wél te kun...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief