Partij voor de Dieren wil Utrechts mobi­li­teitsplan nog duurzamer maken


27 mei 2016

Bij de behandeling van het mobiliteitsplan Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen (SRSRSB) in de raadsvergadering van 26 mei 2016 diende de Partij voor de Dieren moties in om het autoverkeer in Utrecht verder terug te dringen en het plan daarmee nog duurzamer te maken.

Raadslid Eva van Esch: “Ik ben zeker niet ontevreden over het plan van de wethouder. Er worden veel duurzame keuzes gemaakt, asfalt maakt ruimte voor groen en er worden maatregelen voorgesteld die zowel inwoners als bezoekers stimuleren om voor zo duurzaam mogelijke vervoersmiddelen te kiezen. De inzet van het plan is vervuilend autoverkeer tot een minimum te beperken. Door in mobiliteitsvraagstukken te kiezen voor duurzaamheid dragen we bij aan een prettig leefklimaat en een goede luchtkwaliteit. Dat zijn aandachtspunten waar de Partij voor de Dieren al voor pleit sinds de eerste dag dat we in deze raad zitten. De cijfers vallen me echter tegen.”

Zelfs wanneer alle maatregelen die in SRSRSB staan uitgevoerd worden is de verwachting dat het aantal afgelegde autokilometers met niet meer dan 1% daalt en zelfs tot 10% kan stijgen. Dit is geen grote teruggang en is daarom voor de Partij voor de Dieren aanleiding twee maatregelen toe te willen voegen.

Aanvraag gemeentelijk tolsysteem
Allereerst riep de fractie de wethouder op om bij het Rijk de bevoegdheid aan te vragen een gemeentelijk tolsysteem in te voeren. Raadslid Eva van Esch: “Ervaring in andere Europese steden, zoals Londen en Stockholm, laat zien dat een stedelijk tolsysteem een uitermate geschikte maatregel is om het aantal autokilometers in de stad terug te dringen en filevorming op spitstijden te verminderen.” Wethouder van Hooijdonk was het met de Partij voor de Dieren eens dat beprijzing een goed systeem is om menselijk gedrag te beïnvloeden en gaf aan dat ze het prettig zou vinden om als gemeente zelf de vrijheid te hebben deze maatregel in te kunnen voeren. De motie van de Partij voor de Dieren kon echter niet op instemming rekenen van een meerderheid van de gemeenteraad en werd daardoor niet aangenomen.

Afritdosering voorkomt filevorming
Ten tweede wilde de Partij voor de Dieren een systeem van afritdosering invoeren. Met zo’n doseringssysteem kan voorkomen worden dat teveel auto’s op hetzelfde moment de stad ingaan en vervolgens in de stad files veroorzaken, waardoor de luchtkwaliteit in de woonomgeving niet meer dan noodzakelijk verslechtert. De PvdD vroeg de wethouder om de mogelijkheid tot het invoeren van afritdosering te bespreken met Rijk en provincie en kreeg hierop de reactie dat de gemeente dit al doet en de toezegging dat de wethouder de gemeenteraad hier op korte termijn meer informatie over gaat sturen.

Ook diende de Partij voor de Dieren samen met de ChristenUnie, PvdA en andere partijen een motie in om doelen ten aanzien van luchtkwaliteit te formuleren met de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als uitgangspunt. Van Esch: “De EU-grenswaarden voor fijnstof en stikstof zijn niet ambitieus genoeg en bedreigen de gezondheid van de inwoners van Utrecht. Daarom is het belangrijk dat we op het gebied van luchtkwaliteit verder gaan, de advieswaarden van de WHO overnemen en de voortgang in het realiseren van deze nieuwe doelen vervolgens ook te evalueren.”

Gerelateerd nieuws

Geen ballonnen met Koningsdag en Troostdag

De Partij voor de Dieren heeft ervoor gezorgd dat dit jaar op Koningsdag en Troostdag voor het eerst geen ballonnen zijn opge...

Lees verder

Handen af van de bomen!

Partij voor de Dieren Utrecht neemt op zondag 5 juni deel aan de demonstratie tegen de verbreding van de A27, georganiseerd d...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief