PvdD pleit voor vis- en konijn­vrien­delijk Utrecht


11 september 2015

Hengelvrije zones in Utrecht, geen verkoop meer van konijnen in tuincentra, aandacht voor faunapassages en de achteruitgang van negen vogelsoorten. Dit en meer kwam aan de orde tijdens de behandeling van het eerste jaarverslag dierenwelzijn op 10 september 2015. Dit jaarverslag is op verzoek van de Partij voor de Dieren door het Utrechtse college van B&W opgesteld.

Wethouder dierenwelzijn Paulus Jansen gaf aan dat op dit moment een onderzoek plaatsvindt naar de ecologische waarde van de Utrechtse wateren ten behoeve van het instellen van hengelvrije zones in Utrecht. De Partij voor de Dieren had hem hierom verzocht. PvdD-raadslid Eva van Esch: “Het liefst zien wij een compleet hengelvrij Utrecht, maar hengelvrije zones zijn een goede eerste stap. Dit onderzoek draagt daar hopelijk aan bij. Eind dit jaar informeert de wethouder ons over de hengelvrije zones, maar ook over het terugdringen van het aantal visvergunningen in Utrecht.”

Daarnaast beloofde de wethouder dat er over uiterlijk een maand een informatieve pagina over dierenwelzijn op de website van de gemeente Utrecht komt. Ook hier had de Partij voor de Dieren eerder voor gepleit.

Steun van andere partijen
Van Esch: “Het was goed om te zien dat ook de andere aanwezige politieke partijen goede punten inbrachten om het dierenwelzijn in Utrecht te verbeteren. Zo pleitte de PvdA voor een jaarlijkse rapportage met concrete doelen om dierenwelzijn te verbeteren, D66 benadrukte nog eens dat er meer informatie moet komen over dierenmishandeling in Utrecht en het CDA sloot zich bij de PvdD aan en pleitte voor het terugdringen van het aantal katten en konijnen in het asiel (door middel van het wijzen op adoptie in plaats van verkoop van dieren). Ook andere partijen sloten zich op diverse punten bij de Partij voor de Dieren aan. Zo krijgt dierenwelzijn dankzij onze ‘aanjaagrol’ steeds meer aandacht.”

Gedumpte konijnen
Teleurstelling was er over het feit dat de wethouder niet bij tuincentra wil pleiten voor een stop op de verkoop van dieren. De PvdD wees hem erop dat er een grote stijging (23,5%) is van het aantal gedumpte konijnen ten opzichte van 2013. De konijnen die gedumpt worden zijn er ook nog eens heel slecht aan toe. Ook al is de verkoop van dieren onderdeel van landelijk beleid, de wethouder kan wel zijn invloed aanwenden om de tuincentra over de streep te trekken. Ditzelfde geldt wat de PvdD betreft voor dierenwinkels die nog steeds dieren verkopen.

Jaarverslag 2015 wordt uitgebreider
Het jaarverslag dat er nu ligt is nog vrij summier: het geeft aantallen huisdieren aan die in dierenopvangcentra terechtkomen en wat informatie over wilde dieren in de stad. De wethouder zegde toe dat het jaarverslag 2015 meer en concretere informatie zal bevatten over dieren in het wild, dierenmishandeling en het geld dat wordt uitgegeven aan dierenwelzijn. Ook zoekt de wethouder op verzoek van o.a. de Partij voor de Dieren uit of hij informatie kan toevoegen over faunapassages, het aantal landbouwhuisdieren, het helpen van gierzwaluwen bij bestaande bouw en over de bescherming van vissen tegen onder meer baggeren en hengelen.

Gerelateerd nieuws

Utrecht stap dichterbij vuurwerkvrije zones

Utrecht komt dichterbij een jaarwisseling die voor mens en dier een stuk aangenamer wordt. Tijdens de behandeling van de Voor...

Lees verder

PvdD voert actie voor kreeften

Partij voor de Dieren afdeling Utrecht start vandaag een online actie om op te komen voor kreeften die levend worden geïmport...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief