Utrecht stap dich­terbij vuur­werk­vrije zones


9 september 2015

Utrecht komt dichterbij een jaarwisseling die voor mens en dier een stuk aangenamer wordt. Tijdens de behandeling van de Vooruitblik jaarwisseling 2015-2016 zegde burgemeester van Zanen op verzoek van de Partij voor de Dieren toe te gaan kijken naar het voorkomen van vuurwerkoverlast bij de Vogelopvang, diverse dierenweides en hospitium Vleuten. GroenLinks, D66, Student&Starter en de ChristenUnie sloten zich hierbij aan.

Daarnaast beloofde de burgemeester op verzoek van de PvdD om metingen van luchtverontreiniging door vuurwerk op te nemen in de Vooruitblik jaarwisseling 2015-2016. Hij zoekt ook uit of Stadswerken en het Klant Contact Centrum van de gemeente meldingen van schade door vuurwerkresten in parken kunnen gaan registreren. Dit is nu niet het geval.

De Partij voor de Dieren was een van de agenderende partijen en gaf wederom aan dat de PvdD voor een landelijk verbod is voor het afsteken van vuurwerk door particulieren. Een centrale vuurwerkshow zou een alternatief kunnen zijn. Totdat er een landelijk verbod komt pleit de Utrechtse PvdD-fractie ervoor dat in Utrecht geen vuurwerk wordt afgestoken op kwetsbare plekken, zoals parken, bij dierenopvangcentra en bij zorgcentra als hospitium Vleuten.

PvdD-raadslid Eva van Esch: “Hoewel de burgemeester liever de woorden vuurwerkvrije zones niet gebruikt, gaat hij op ons verzoek zijn best doen om vuurwerk op diverse kwetsbare plekken weg te houden tijdens de komende jaarwisseling. Ook gaf hij aan dat als mensen in hun straat of buurt geen vuurwerk willen, de gemeente voor een informatiebord kan zorgen. Dit naar aanleiding van het Meldpunt Vuurwerkvrije straten van de Partij voor de Dieren en GroenLinks.”

De burgemeester gaf ook aan dat hij zou navragen wat de resultaten zijn bij andere steden die al werken met vuurwerkvrije zones en vuurwerkshows. Van Esch: “In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is er al een jaarwisseling geweest met vuurwerkvrije zones, daar moet meer over bekend zijn. Met die informatie kunnen we werken aan een vollediger overzicht en een steeds veiliger en schoner Utrecht.”

De Partij voor de Dieren vroeg zich tijdens de commissie tevens af wat de stand van zaken is rond de aanvraag voor een vuurwerkopslag en –verkooppunt in de Kroonstraat (Wijk C) en in de Meern. De burgemeester komt hier nog op terug.

De bijdrage van Eva van Esch is hier te vinden.

Gerelateerd nieuws

PvdD zorgt voor opname dierenwelzijn in Nota Inkoop

Begin september presenteerde het Utrechtse college van B&W de nieuwe Nota Inkoop voor 2015-2019. Dankzij de Partij voor de Di...

Lees verder

PvdD pleit voor vis- en konijnvriendelijk Utrecht

Hengelvrije zones in Utrecht, geen verkoop meer van konijnen in tuincentra, aandacht voor faunapassages en de achteruitgang v...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief