PvdD zorgt voor opname dieren­welzijn in Nota Inkoop


2 september 2015

Begin september presenteerde het Utrechtse college van B&W de nieuwe Nota Inkoop voor 2015-2019. Dankzij de Partij voor de Dieren is in deze nota nu ook een aparte vereiste ‘dierenwelzijn’ opgenomen.

PvdD-raadslid Eva van Esch: “Dankzij onze inspanningen wordt dierenwelzijn nu expliciet genoemd in het inkoopbeleid van de gemeente. De gemeente moet bij de inkoop van producten en diensten nu rekening houden met de biodiversiteit, (het voorkómen van) overlast voor flora en fauna én dierenwelzijn. In de Nota staat nu ook dat er bij de aanschaf van producten rekening mee moet worden gehouden dat er geen dierproeven voor gedaan zijn. Wij hebben twee moties ingediend (een voor biologische voeding en een voor het gebruik van dierproefvrije schoonmaakmiddelen) en hebben in en buiten de gemeenteraad gepleit voor duurzaam inkopen waarbij rekening gehouden wordt met dierenwelzijn. Onze inspanningen hebben nu een mooi resultaat opgeleverd.”

De gemeente gaat helaas nog niet uit van een echt ‘de vervuiler betaalt’ principe. Een stap in de goede richting is wel dat de gemeente ook andere kosten in afweging neemt dan alleen de aanschafprijs. Onder andere duurzaamheid, milieu-eigenschappen en afvalkosten zullen een rol gaan spelen bij de inkoop door de gemeente. Maar als de gemeente echt grote stappen wil zetten zouden zij wat de Partij voor de Dieren betreft meer moeten werken naar het ‘de vervuiler betaalt’ principe en het voorkómen van het ontstaan van afval naast het inzetten op het zo goed mogelijk verwerken ervan.

De gemeente streeft ernaar om in 2020 10% circulair in te kopen, wat inhoudt dat de gemeente zo weinig mogelijk gebruik wil maken van schaarse grondstoffen. Van Esch: “Dit houdt in dat de gemeente vraagt om producten die van hergebruikt materiaal zijn of zo zijn ontworpen dat ze ze gemakkelijk en hoogwaardig kunnen hergebruiken. Wat de Partij voor de Dieren betreft mogen de ambities van het college op dit gebied wel wat hoger liggen: wat ons betreft is dit: een hoger percentage circulair inkopen en meer richten op producten met hergebruikt materiaal, zodat er niet alsnog grondstoffen voor gewonnen moeten worden.“

Op donderdag 3 september 2015 wordt de Nota Inkoop in de Utrechtse gemeenteraad besproken. Helaas kan ons raadslid Eva van Esch wegens omstandigheden niet bij deze vergadering aanwezig zijn, vandaar dat we via onze website onze visie geven op de Nota.

Gerelateerd nieuws

Zeehond in de Utrechtse grachten

Op donderdagavond 27 augustus 2015 haalde de Utrechtse politie een zeehond uit de gracht bij de Weerdsingel. Het dier was nog...

Lees verder

Utrecht stap dichterbij vuurwerkvrije zones

Utrecht komt dichterbij een jaarwisseling die voor mens en dier een stuk aangenamer wordt. Tijdens de behandeling van de Voor...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief