Stichting Utrecht Natuurlijk, schrap vogelon­vrien­de­lijke evene­menten!


17 maart 2016

De onderstaande brief stuurde Partij voor de Dieren Utrecht op 17 maart 2016 naar Stichting Utrecht Natuurlijk en Castellum Hoge Woerd:

Geachte medewerkers van Stichting Utrecht Natuurlijk en Castellum Hoge Woerd,

De Partij voor de Dieren kreeg via het magazine UITagenda te horen dat Stichting Utrecht Natuurlijk (SUN) - een organisatie die kinderen kennis wil laten maken met de natuur - samenwerkt met de Eerste Utrechtse Kanarievereniging en met de Nederlandse Postduivenvereniging. In het Paasweekend heeft Stichting Utrecht Natuurlijk samen met Castellum Hoge Woerd (en De Vrijstaat) evenementen gepland waarbij vogels centraal staan. Onderdeel hiervan is het oplaten van 500 postduiven en het tentoonstellen van kanaries in kooitjes. We spraken deze week met Stichting Utrecht Natuurlijk en zij legden uit waarom SUN 500 postduiven gaat oplaten en kanaries in kooitjes gaat tentoonstellen aan kinderen. Volgens hen zijn dit goede manieren om kinderen te informeren over natuurlijk gedrag van vogels. Er was ook nog een roofvogelshow overwogen, maar omdat de Vogelbescherming hier tegen is (zie www.vogelbescherming.nl/over_ons/standpunten/roofvogelshows), wordt deze vorm van vermaak met dieren gelukkig niet in uitvoering gebracht.

Het is tevens niet natuurlijk om duiven op te laten en kanaries tentoon te stellen in kooitjes en dit te presenteren als een manier voor kinderen om in aanraking te komen met de natuur. Hieronder staan de standpunten van de Dierenbescherming over de duivensport en tentoonstellingen met dieren. Naar aanleiding van deze standpunten verwacht de Partij voor de Dieren dat u ook bovenstaande programmaonderdelen schrapt.

Hoe denkt de Dierenbescherming over duivensport?
Met de duivensport zijn grote belangen gemoeid, zoals geld en aanzien. De Dierenbescherming vindt daarom de kans op aantasting van de gezondheid en het welzijn van de duiven veel te groot. Het zit in de aard van duiven om te willen vliegen, maar de Dierenbescherming is tegen het vliegen over te lange afstanden. De Dierenbescherming keurt wedstrijdvluchten af waarbij (geldelijk) gewin wordt geplaatst boven de gezondheid en het welzijn van de dieren. Ook kan de Dierenbescherming zich niet vinden in het uitsluitend houden van snelle en foktechnisch goede wedstrijdduiven, terwijl de overige duiven worden afgedankt of als slachtduiven worden afgevoerd. Jonge duiven en/of duiven die niet goed zijn voorbereid mogen niet ingezet worden voor wedstrijden; zij lopen grote kans onderweg te verdwalen of te sterven. Tenslotte is de Dierenbescherming tegen het gebruik van doping (bijvoorbeeld corticosteroïden om de rui te remmen) en trucs (zoals een broedende duif die op een vlucht gezet).

Hieronder het standpunt van de Dierenbescherming over het tentoonstellen van vogels:

Van de site: “De Dierenbescherming vindt dat kuikens (nadere uitleg aan de telefoon: dit is van toepassing op alle vogels) niet gebruikt zouden moeten worden als promotiemateriaal. De vogeltjes worden hierdoor gedegradeerd tot levenloze dingen, wat in strijd is met de eigenwaarde van het dier.”

Informatie toegestuurd door de Dierenbescherming na telefonisch contact:

De Dierenbescherming is geen voorstander van shows en tentoonstellingen met dieren, omdat ze op gespannen voet staan met de erkenning van de intrinsieke waarde (eigen waarde) van dieren. Ook staan ze het soorteigen gedrag van het dier in de weg, wat de gezondheid en het welzijn van het dier kan schaden. Het dier wordt bovendien gedegradeerd tot een te bekijken object of een publiekstrekker.

De Partij voor de Dieren vindt dat handelingen met dieren niet strijdig moeten zijn met de aard en het natuurlijk gedrag van de dieren en dat deze hun welzijn en gezondheid niet mogen schaden of angst en stress veroorzaken. Het opsluiten van kanaries in kooitjes en ze blootstellen aan groepen mensen, terwijl ze geen vluchtmogelijkheden hebben is hier strijdig mee. Ditzelfde geldt voor het oplaten van duiven tot vermaak van de mens.

De Partij voor de Dieren stelt diervriendelijke alternatieven voor die Stichting Utrecht Natuurlijk kan gebruiken tijdens Pasen: het is veel leuker voor kinderen om samen vliegers met een afbeelding van een vogel te maken en deze als groep op te laten. Zie de bijlage voor een foto van dergelijke vliegers. Nu is er nog tijd om materialen in te kopen voor de kinderen. Tevens kunnen kinderen op pad met een verrekijker om vogels in het wild te spotten.

Wij ontvangen graag spoedig een reactie van u op het voorstel van de Partij voor de Dieren en verwachten dat u de juiste, diervriendelijke, beslissing neemt.