Partij voor de Dieren houdt vast aan groen Smak­ke­laarsveld


18 maart 2016

De Partij voor de Dieren houdt vast aan haar idealen. Tijdens de raadsbehandeling over de toekomst van het Smakkelaarsveld diende de Partij voor de Dieren samen met de ChristenUnie een amendement in om in de toekomst een groen Smakkelaarsveld te realiseren. Raadslid Eva van Esch: “De PvdD vindt het een onzalig plan om een gebouw in plaats van groen op deze locatie te realiseren.”

De Partij voor de Dieren vindt dat er een park moet komen op het Smakkelaarsveld wanneer de tijdelijke fietsenstallingen daar verdwijnen. Deze plek vormt de laatste mogelijkheid om het stationsgebied - dat vol komt te staan met hoge kantoor- en woontorens - een beetje te vergroenen. De PvdD wordt in haar standpunt gesterkt door een ruime meerderheid van de Utrechtse inwoners, die in 2002 bij het referendum over de ontwikkeling van het stationsgebied kozen voor een ruim en open stationsgebied.

Woongebouw met een klein parkje
Naar aanleiding van deze referendumuitkomst nam een meerderheid van de gemeenteraad in 2014 een motie (M63/2014) aan die het college opriep een plan uit te werken voor het realiseren van een park op het Smakkelaarsveld. In antwoord daarop kwam het college met het voorstel voor het realiseren van een woongebouw, met daarnaast een klein parkje. PvdD-raadslid Eva van Esch: “In feite geeft het college nu helemaal geen uitvoering aan zowel de referendumuitkomst als de door een raadsmeerderheid gesteunde motie. We worden geconfronteerd met een voorstel waarin de financiering van een parkje gekoppeld wordt aan nog meer gebouwen in dit gebied, alsof er zonder gebouw helemaal geen groen meer mogelijk is. We moeten écht voorkomen dat er nog meer gebouwen komen in dit gebied.”

Luchtkwaliteit
Van Esch: “Een park op deze plek heeft niet alleen een recreatieve waarde voor bewoners en bezoekers van de stad, maar is ook noodzakelijk om de slechte luchtkwaliteit op deze plek iets te verbeteren. Bovendien tonen meerdere onderzoeken aan dat zicht op bomen bijdraagt aan veiligheid op straat en onder meer stress en depressies terugdringt.”

De Partij voor de Dieren is de enige partij die recht doet aan de uitkomst van het referendum waarin de Utrechtse burger duidelijk haar keuze uitsprak voor een open en groen stationsgebied en stemde dus tegen de bouwplannen van het college.

Gerelateerd nieuws

Stichting Utrecht Natuurlijk, schrap vogelonvriendelijke evenementen!

De onderstaande brief stuurde Partij voor de Dieren Utrecht op 17 maart 2016 naar Stichting Utrecht Natuurlijk en Castellum H...

Lees verder

Partij voor de Dieren en college delen zorgen om milieueffecten kunstgras voetbalvelden

De Utrechtse fractie van de Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de milieueffecten van kunstgras voetbalvelden en ste...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief