Teleur­stelling en onbegrip gemeen­teraad over Tracé­be­sluit verbreding A27


26 november 2020

In de Utrechtse gemeenteraad heerst teleurstelling en onbegrip over het Tracébesluit verbreding A27 dat Minister Cora van Nieuwenhuizen afgelopen week nam. Donderdag dienen GroenLinks, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, D66, Student & Starter, SP en Partij van de Arbeid een actuele motie in om hun teleurstelling over te brengen aan het Rijk.

De Utrechtse politieke partijen zijn al jaren fel tegenstander van de snelwegverbreding door landgoed Amelisweerd. Raadslid Thijs Weistra: “De verbreding van de A27 gaat ten koste van eeuwenoude onvervangbare bomen en de gezondheid van omwonenden. Het verzet uit de stad was al groot, en groeit fors met de dag. Meer asfalt kost miljarden en is onnodig. Nu vaker thuiswerken de norm wordt, zien mensen het nut van zo’n wegverbreding al helemaal niet meer.”

Als alternatief pleiten de partijen voor investeringen in openbaar vervoer, een regionaal fietsnetwerk en oplossingen binnen de huidige bak van de A27. Ook wijzen zij erop dat het Tracébesluit van de Minister vooruitloopt de behandeling van de stikstofwet. Een Tweede Kamermeerderheid heeft hierover al gezegd voorrang te willen geven aan woningbouw.

Actiegroepen ondersteunen
Tot half januari 2021 is het mogelijk om bij de Raad van State in beroep te gaan tegen het Tracébesluit. De gemeente en provincie Utrecht – beiden uitgesproken tegenstander – mogen dit wettelijk niet. Actieve bewonersgroepen en organisaties kunnen dit wel. Eerder deden zij dat al met succes. Het vorige Tracébesluit werd door de Raad van State vernietigd na een geslaagd beroep van actiegroep Vrienden van Amelisweerd. In de actuele motie roepen de politieke partijen het stadsbestuur daarom op om actiegroepen te helpen met juridische en technische kennis. Zie ook de website van Kerngroep Ring Utrecht, die zich ook erg hebben ingespannen tegen de verbreding, en nog steeds hiermee bezig zijn.