Partij voor de Dieren kritisch over maai­beleid gemeente Utrecht


7 oktober 2020

De Partij voor de Dieren is kritisch over het maaibeleid dat in de gemeente Utrecht wordt gevoerd. Te vaak wordt er te vroeg of te veel groen gemaaid. Bijvoorbeeld omdat bermen nog in bloei staan en er op een later tijdstip gemaaid zou moeten worden, groen dat door bewoners wordt beheerd wordt gemaaid door de gemeente of aannemers en er wordt zwerfafval gemaaid waardoor overal kleine stukjes blik en plastic terechtkomen. Bovendien lijkt het beleid nog teveel door kosten gestuurd te worden en is er te weinig aandacht voor de bevordering van biodiversiteit. En oevers zouden niet in het voorjaar en de zomer gemaaid moeten worden vanwege broedende vogels en kikkers.

De Partij voor de Dieren volgt het maaibeleid in de gemeente Utrecht nauwgezet, omdat er veel incidenten worden gemeld met het per ongeluk of met opzet maaien van bijvoorbeeld bloemrijke stukken groen of oeverbeplanting, terwijl dieren hier sterk afhankelijk van zijn. De PvdD stelde bijvoorbeeld vragen over het maaien in het Molenpark in Lombok, het veelvuldig maaien bij Plas Veldhuizen in De Meern en over maaien en biodiversiteit (kijk op https://utrechtgemeente.partijvoordedieren.nl/zoeken?q=maaibeleid
voor meer informatie over maaien en de PvdD).

Raadslid Anne Sasbrink: “De intenties van het college zijn niet eens zo slecht, maar vervolgens blijft het steken bij enkele pilots, in plaats van dat er echt wordt doorgepakt om biodiversiteit leidend te laten zijn in het maaibeleid. De biodiversiteitscrisis is een serieus probleem en dat vraagt om een andere houding ten opzichte van het groenonderhoud in de stad. Ik merk dat deze urgentie ook steeds meer gevoeld wordt onder bewoners, want we krijgen met steeds grotere regelmaat bezorgde signalen uit de stad.”

De Partij voor de Dieren wil dat de huidige aannemer op zijn minst de cursus Kleurkeur volgt van de Vlinderbescherming, en sancties krijgt als er weer bloemen en bloeiende planten worden weggemaaid, zoals gebeurd is bij de Timorkade in Lombok. Hier hadden bewoners meer dan 1.000 bloeiende planten geplant met hulp van het Initiatievenfonds van de gemeente, en de aannemer heeft die planten vervolgens platgemaaid.

De PvdD wil daarnaast dat er veel meer aandacht komt voor het bevorderen van biodiversiteit door een groot groen netwerk te creëren in de stad. Hier passen zeker ook kleine stukjes groen bij.

En het helpt zeker ook als zo weinig mogelijk stukken gras worden gemaaid als gazon (heel kort gras met geen ruimte voor bloemen en kruiden). Dit is ook veel beter voor dieren. Bewoners kunnen hier heel goed over meedenken, zeker omdat veel inwoners van Utrecht meer groen in hun gemeente willen en hier zelf ook iets voor willen doen.

Donderdag 8 oktober bespreekt de Utrechtse gemeenteraad het maaibeleid in Utrecht. De bijdrage van ons raadslid Anne Sasbrink is hier te vinden.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren en GroenLinks dienen voorstel in voor vuurwerkverbod vanaf jaarwisseling 2021-2022

Donderdag 1 oktober bieden de Partij voor de Dieren en GroenLinks een initiatiefvoorstel aan de Utrechtse raad aan voor een v...

Lees verder

Teleurstelling en onbegrip gemeenteraad over Tracébesluit verbreding A27

In de Utrechtse gemeenteraad heerst teleurstelling en onbegrip over het Tracébesluit verbreding A27 dat Minister Cora van Nie...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief