Verbod op gratis plastic tasjes in Utrecht?


9 december 2014

De Partij voor de Dieren wil dat er in Utrecht een einde komt aan het verstrekken van gratis plastic tassen in winkels.

Nog maar al te vaak worden in Utrechtse winkels gratis tasjes aan mensen aangeboden, die voor het overgrote deel slecht éénmalig worden gebruikt. Dit is slecht voor het milieu; een deel van de tasjes komt op straat en in de natuur terecht. PvdD Utrecht wil bijdragen aan het terugdringen van plastic afval en stelde daarom op 8 december schriftelijke vragen aan het college van B&W.

In Nederland gaan meer dan 1,4 miljard plastic tasjes over de toonbank. Deze worden voor het overgrote deel (rond de 1 miljard) gratis verstrekt. Dit komt neer op 260 tasjes per persoon per jaar. Gemiddeld wordt slechts 1 op de 200 tasjes door de consument hergebruikt. Op 4 december kondigde staatssecretaris Mansveld aan dat er binnen een jaar een verbod komt op het verstrekken van gratis plastic tasjes. Raadslid Eva van Esch: “De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente Utrecht vooruitloopt op dit verbod. Met onze schriftelijke vragen geven we hen een duwtje in de goede richting.”

De antwoorden op de schriftelijke vragen worden begin januari 2015 verwacht.