Vragen over overlast Tour du Jour


21 augustus 2014

Van omwonenden van de Mariaplaats vernam de Partij voor de Dieren dat er door het evenement Tour du Jour schade is aangebracht aan bomen en dat omwonenden veel overlast door dit evenement hebben ervaren. Daarom stelde de Utrechtse gemeenteraadsfractie op 21 augustus 2014 schriftelijke vragen over Tour du Jour.

De Partij voor de Dieren heeft via omwonenden vernomen dat Tour du Jour op verschillende manieren voor veel overlast heeft gezorgd. De openbare ruimte van de Mariaplaats werd gedurende deze periode afgesloten voor bewoners ten behoeve van dit niet voor het publiek toegankelijke evenement. Daarbij was er sprake van geluids- en stankoverlast voor omwonenden (door het gebruik van dieselaggregaten). Ook is er tijdens de op- en afbouw significante schade toegebracht aan het openbaar groen, waaronder aan een aantal bomen.

De PvdD wil nu van het college van B&W weten waarom ervoor gekozen is dit evenement op de Mariaplaats te organiseren en of het niet mogelijk is dieselaggregaten bij evenementen te vervangen door milieuvriendelijker vormen van energievoorziening. Ook benadrukken we dat schade aan het groen door een kortstondig evenement absoluut niet wenselijk is.

De schriftelijke vragen vindt u hier.

Gerelateerd nieuws

Alle moties PvdD Utrecht voor Voorjaarsnota 2014 aangenomen

De Utrechtse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren heeft voor al haar ingediende moties tijdens de behandeling va...

Lees verder

PvdD wil geen optredens circus Belly Wien in Utrecht

Update 28 augustus 2014: giraffe Kenay overleed vandaag aan koliek. De gemeente Utrecht heeft het omstreden circus Belly Wie...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief