PvdD zorgt voor versneld gifvrij Utrecht


4 april 2016

Tijdens een commissievergadering op 31 maart 2016 stelde de Partij voor de Dieren het gifgebruik op Utrechtse sportvelden aan de kaak. Nog steeds worden liters uiterst giftige bestrijdingsmiddelen gebruikt om planten als distels en paardenbloemen te bestrijden. PvdD-raadslid Eva van Esch: “Wij vroegen de wethouder met klem om zo snel mogelijk te stoppen met alle giftige bestrijdingsmiddelen. Dit is beter voor het milieu en dieren, maar ook voor mensen. Wie weet hoeveel gif sporters allemaal binnenkrijgen en meenemen naar huis via hun kleding.” De wethouder zegde toe zo snel mogelijk te stoppen met gif en te rade te gaan bij de gemeente Eindhoven, die haar sportvelden al gifvrij beheert.

In een brief die het college van B&W op verzoek van de Partij voor de Dieren naar de gemeenteraad stuurde stond dat de gemeente zoveel mogelijk werkt met milieuvriendelijke producten en een proef uitvoert met een zogenaamde fieldtopmachine. Maar daarnaast gaf het college aan nog steeds met gif te werken op de Utrechtse sportvelden. Navraag door de PvdD leerde dat het zou gaan om Cirran en Primstar. Van Esch: “Beide middelen zijn zeer schadelijk voor het (water)milieu en voor dieren, maar Cirran is een soort glyfosaat-in-het-kwadraat. Reden voor de Partij voor de Dieren om de brief te agenderen voor behandeling in een commissievergadering.”

In 2020 gifvrij?
Tijdens de commissie vroeg de Partij voor de Dieren naar de zinsnede “Op 22 oktober 2015 hebben de sportsector en het ministerie een Green Deal ondertekend met als streven in 2020 de velden te kunnen beheren zonder het gebruik van gif, behalve in situaties waarin dit strikt noodzakelijk is.”. Hieruit blijkt niet dat het college in 2020 echt compleet wil stoppen met gifgebruik. Van Esch: “Gelukkig zei de wethouder in de commissie wél dat ook hij zo snel mogelijk wil stoppen met gif. In 2013 werd 118,5 liter gebruikt, in 2015 nog 30 liter. Wij schrokken overigens van het feit dat niet alleen Cirran en Primstar wordt gebruikt, maar ook Jepolinex. Dit was ons van tevoren niet verteld. Jepolinex is een uiterst giftig middel, ook een soort glyfosaat-in-het-kwadraat. Wij zijn zeer verbaasd dat het college dit middel niet als vermeldenswaardig achtte toen wij vóór de commissie navraag deden naar de gebruikte gifstoffen. Maar het belangrijkste is dat het college zo spoedig mogelijk stopt met alle gifstoffen op de Utrechtse sportvelden, niet pas in 2020. Wij blijven er scherp op toezien dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Liefst eerder vandaag dan morgen.”

De wethouder heeft de PvdD in ieder geval beloofd om bij de gemeente Eindhoven te rade te gaan over het gifvrij beheren van sportvelden. Deze en andere gemeenten passen dit gifvrije beleid al enige tijd met succes toe.

Lees hier de bijdrage van de Partij voor de Dieren tijdens de commissievergadering.