Vragen en debat over vernie­tiging vergunning bomenkap golfbaan Haar­zuilens


7 april 2016

Afgelopen week deed de rechtbank uitspraak over de vergunning die de gemeente Utrecht aan Golfclub De Haar (Haarzuilens) had afgegeven voor de uitbreiding van hun golfbaan van 9 naar 18 holes. Deze omgevingsvergunning is door de rechtbank vernietigd. De Partij voor de Dieren vindt de uitspraak van de rechtbank terecht. PvdD-raadslid Eva van Esch: “De gemeente had bij het verlenen van deze vergunning haar zaken niet op orde. Dit moet anders en beter, ook voor toekomstige situaties. Daarom hebben wij vanavond mondelinge vragen gesteld aan het college van B&W en hebben we een debat in de commissie aangevraagd.”

Onderdeel van het uitbreidingsplan van de golfclub is het kappen van bijna 800 bomen, waaronder een flink aantal monumentale bomen. De Utrechtse Bomenstichting en Vrienden van de Joostenlaan spanden een rechtszaak tegen de gemeente en de golfclub aan vanwege die bomenkap. De Partij voor de Dieren was bij die rechtszaak aanwezig en stelde diverse keren kritische vragen aan het college over de bomenkap. Op 31 maart 2016 werden de Bomenstichting en de Vrienden van de Joostenlaan in het gelijk gesteld. Dit betekent dat de bomen niet gekapt mogen worden voordat er onder meer een flora- en faunaonderzoek is uitgevoerd én een boom-voor-boom onderzoek van de bomen die de golfclub wil laten kappen.

Van Esch: “Volgens de rechter rammelde de vergunning die de gemeente had afgegeven aan alle kanten. Hij zei onder meer dat er te lichtzinnig is omgegaan met de herplantplicht voor de te kappen bomen en hij had moeite met de overzichtelijkheid van de stukken die door de gemeente en de golfclub waren aangeleverd (of juist niet waren aangeleverd). De rechter gaf ook aan dat op het terrein de beschermde rugstreeppad is aangetroffen, terwijl dit niet uit de aangeleverde stukken bleek. Voldoende aanleiding om hierover in een commissiedebat de wethouder aan de tand te voelen.”

Boswet
Een deel van de uitspraak van de rechter had te maken met de Boswet. Deze wet is van toepassing buiten een in deze wet vastgestelde bebouwde kom. Bomen die buiten de grenzen van deze bebouwde kom staan, maken geen onderdeel meer uit van de kapvergunningregels die in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Utrecht staan. Dit betekent dat er voor deze specifieke bomen alleen een meldplicht is bij het ministerie van Economische Zaken en geen kapvergunning aangevraagd hoeft te worden bij de gemeente. Een zienswijze indienen of bezwaar maken wordt door de Boswet onmogelijk gemaakt. Van Esch: “De gemeente Utrecht heeft over bomen buiten deze bebouwde komgrens niks meer te vertellen, ondanks dat de bomen wel in de gemeente Utrecht staan. Een situatie die snel moet veranderen door de bebouwde komgrens Boswet gelijk te trekken aan de gemeentegrens. Samen met GroenLinks, D66, ChristenUnie en SP hebben wij vanavond het college opgeroepen hier actie op te ondernemen. De wethouder gaf hierop aan dat hij hier in het kader van de Evaluatie Bomenbeleid, die door de Partij voor de Dieren is aangevraagd, onderzoek naar gaat doen. We horen vóór de zomer of het college bereid is de Bebouwde Kom Boswet gelijk te trekken aan de gemeentegrenzen, zodat de gemeente kan blijven beslissen over bomenkap in Utrecht, en niet het Rijk.”

Lees ook onderstaande berichten over de golfbaan en de Partij voor de Dieren:

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief