PvdD wil verdere kap bomen Oude­gracht voorkomen


15 april 2016

De Partij voor de Dieren en GroenLinks stelden vandaag vragen aan wethouder Geldof over de noodkap van bomen aan de Oudegracht in Utrecht. Afgelopen week kregen beide partijen een noodoproep van de klankbordgroep Bomen Oudegracht over de noodkap van bomen bij Rak 14 oost. Deze noodkap bevestigde het college van B&W in een commissiebrief. Naar aanleiding van deze brief stapte het merendeel van de leden van de klankbordgroep op uit onvrede over de samenwerking met de gemeente. De PvdD gaat de commissiebrief agenderen voor behandeling in de commissie Stad en Ruimte en wil verdere kap van bomen aan de Oudegracht voorkomen.

De wethouder gaf op de vragen van de Partij voor de Dieren en GroenLinks aan dat de gemeente alles heeft gedaan om de bomen bij Rak 14 oost te redden en dat bomen op andere rakken voor zover bekend geen gevaar lopen. Het college is niet bereid om de werkzaamheden langs de Oudegracht stil te leggen om de oorzaak van de instabiliteit van de bomen bij Rak 14 oost te onderzoeken.

PvdD-raadslid Eva van Esch: “De Partij voor de Dieren vindt het eeuwig zonde dat er een aantal bomen gekapt wordt en maakt zich met de bewoners van de Oudegracht veel zorgen over de bomen op de andere rakken langs de Oudegracht. Er zijn veel werkzaamheden aan de gang langs de Oudegracht en we vrezen dat deze werkzaamheden ervoor zorgen dat nog meer bomen langs de werven het niet gaan redden. We wilden onder meer van de wethouder weten of er extra maatregelen genomen worden om te voorkomen dat nog meer bomen aan de Oudegracht worden gekapt omdat ze instabiel zijn geworden. De wethouder beloofde ons vandaag naast de reguliere controles van de bomen twee keer per jaar nu ook voorafgaand aan de werkzaamheden controles uit te voeren bij de bomen.”

De bomen aan de Oudegracht worden niet alleen erg gewaardeerd door de inwoners van Utrecht, maar ook door de toeristen die Utrecht bezoeken. Wat de Partij voor de Dieren betreft gaat het college zeer zorgvuldig om met deze bomen én met alle andere bomen in Utrecht. Inmiddels is door diverse onderzoeken bekend dat bomen niet alleen een stad mooier maken, maar ook zeer goed zijn voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van haar inwoners.

N.B. Op maandag 18 april zullen de betreffende bomen worden gekapt en zullen er ook snoeiwerkzaamheden bij andere bomen plaatsvinden op de Oude- en Nieuwegracht.