Monde­linge vragen 400 bomen beschadigd bij graaf­werk­zaam­heden in De Meern


Indiendatum: 4 nov. 2021

Mondelinge vragen 4, 4 november 2021

Bij graafwerkzaamheden voor de aanleg van glasvezelkabels in De Meern zijn door kabelexploitant Open Dutch Fiber (ODF) en T-Mobile mogelijk 400 bomen beschadigd.

ODF kreeg een vergunning van de gemeente voor de werkzaamheden. Ze begonnen op 4 oktober. Op 18 oktober werd echter geconstateerd dat bij het graven onjuist met de bomen werd omgesprongen. Na een melding van de PvdD ging de gemeente vorige week (alweer?) ter plaatse kijken. Vanwege geconstateerde misstanden werd het werk op 27 oktober stilgelegd. De misstanden konden dus op diverse momenten opgemerkt worden, maar toch heeft ODF drie weken lang bomen kunnen beschadigen tijdens haar werkzaamheden. In die tijd is de teller opgelopen tot 400 potentieel beschadigde bomen.

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen om het grote aantal mogelijk beschadigde bomen door de werkzaamheden van deze kabelexploitant in De Meern en over het toezicht en de handhaving op werkzaamheden rond bomen in de gemeente. Daarom hebben we de volgende vragen:

1. Hoe representatief is de manier waarop toezicht en handhaving in De Meern heeft plaatsgevonden voor de uitvoering van het Utrechtse bomenbeleid?

2. Hoe verklaart het college dat er niet eerder opgemerkt is dat potentieel 400 bomen ernstig beschadigd werden, terwijl er bijna dagelijks een toezichthouder aanwezig was?

3. Waarom is het toezicht na de eerste overtreding en waarschuwing niet geïntensiveerd?

4. Deze kwestie was eerder al door een bezorgde inwoner gemeld, maar hierop ondernam de gemeente nog geen actie. Waarom worden er pas consequenties aan toezicht en handhaving verbonden als de Partij voor de Dieren aan de bel trekt?

5. Wat is een globale inschatting van de kosten van het onderzoek aan de 400 bomen en van de compensatie van de volledige biodiversiteitswaarde en de klimaatwaarde (bladvolume en houtmassa) van deze bomen, en op welke manier is geborgd dat ODF al deze kosten gaat vergoeden?

6. Zal het proces-verbaal worden voorgedragen aan het Openbaar Ministerie en zal er een boete worden geëist? Zo nee, waarom niet?

7. Zijn er andere bedrijven in onze gemeente bezig met soortgelijke activiteiten? Zo ja, welke voorzorgsmaatregelen treft de gemeente hier?

Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren