Monde­linge vragen Boom­be­scherming bij werk­zaam­heden


Indiendatum: 3 okt. 2019

Mondelinge vragen 7, 3 oktober 2019

In het vragenuur van 19 september 2019 stelde onze fractie vragen over de boombescherming van de kastanje voor het stadhuis. In zijn reactie daarop gaf de wethouder aan dat hij in de week daarna het veld in zou gaan, om te zorgen dat maatregelen voor boombescherming consequenter worden toegepast. We brengen het gemeentelijke bomenbeleid ook nog maar even in herinnering, op de website van de gemeente staat aangegeven hoe er met bomen moet worden omgegaan: www.utrecht.nl/wonen-en-leven/parken-en-groen/bomen/zorg-voor-bomen

In de tussentijd gaat het nog steeds overal in de stad mis. Onze fractie trok ambtelijk aan de bel over bomen op de bouwplaats Van Sijpesteinkade. Pas na alarm door onze fractie zijn daar verbeteringen doorgevoerd om te zorgen dat de aannemer zich aan gemaakte afspraken over boombescherming zou gaan houden.

Op het Domplein is het hetzelfde verhaal, daar staan bouwcontainers van de restauratie van de Domtoren in de kroonprojectie van bomen.

Naar aanleiding van al deze misstanden voelt de Partij voor de Dieren zich genoodzaakt opnieuw vragen te stellen over boombescherming bij werkzaamheden.

1. Hoe kan het dat er bij de genoemde werkzaamheden geen rekening gehouden wordt met de wortels van de bomen?

2. Waarom houden de betreffende aannemers zich niet aan de maatregelen voor boombescherming?

3. Is het college bereid om zo snel mogelijk deze aannemers op te dragen de hekken rondom de boom te verplaatsen, de kroonprojectie niet te belasten en de kwetsbare boomzone te ontzien?

4. Welke stappen heeft het college gezet en gaat zij nog zetten om te zorgen dat de PvdD niet wekelijks vragen over boombescherming bij werkzaamheden hoeft te stellen?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 3 okt. 2019
Antwoorddatum: 3 okt. 2019

Mondelinge vragen 7, 3 oktober 2019

In het vragenuur van 19 september 2019 stelde onze fractie vragen over de boombescherming van de kastanje voor het stadhuis. In zijn reactie daarop gaf de wethouder aan dat hij in de week daarna het veld in zou gaan, om te zorgen dat maatregelen voor boombescherming consequenter worden toegepast. We brengen het gemeentelijke bomenbeleid ook nog maar even in herinnering, op de website van de gemeente staat aangegeven hoe er met bomen moet worden omgegaan: www.utrecht.nl/wonen-en-leven/parken-en-groen/bomen/zorg-voor-bomen

In de tussentijd gaat het nog steeds overal in de stad mis. Onze fractie trok ambtelijk aan de bel over bomen op de bouwplaats Van Sijpesteinkade. Pas na alarm door onze fractie zijn daar verbeteringen doorgevoerd om te zorgen dat de aannemer zich aan gemaakte afspraken over boombescherming zou gaan houden.

Op het Domplein is het hetzelfde verhaal, daar staan bouwcontainers van de restauratie van de Domtoren in de kroonprojectie van bomen.

Naar aanleiding van al deze misstanden voelt de Partij voor de Dieren zich genoodzaakt opnieuw vragen te stellen over boombescherming bij werkzaamheden.

1. Hoe kan het dat er bij de genoemde werkzaamheden geen rekening gehouden wordt met de wortels van de bomen?

lk wil de vragen 1, 2 en 3 graag in een keer van een antwoord voorzien, namelijk dat het vandaag niet is gelukt om ter plekke te gaan kijken door de mensen die dat normaal gesproken doen. Morgen gaan onze mensen daar kijken en zullen indien nodig alsnog de noodzakelijke maatregelen voor bomenbescherming nemen.

2. Waarom houden de betreffende aannemers zich niet aan de maatregelen voor boombescherming?

Zie antwoord 1

3. Is het college bereid om zo snel mogelijk deze aannemers op te dragen de hekken rondom de boom te verplaatsen, de kroonprojectie niet te belasten en de kwetsbare boomzone te ontzien?

Zie antwoord 1

4. Welke stappen heeft het college gezet en gaat zij nog zetten om te zorgen dat de PvdD niet wekelijks vragen over boombescherming bij werkzaamheden hoeft te stellen?

Vorige week heb ik mede naar aanleiding van vragen van de PvdD-fractie bij Stadsbedrijven een gesprek over boombescherming gevoerd. Afgesproken is om het bewuste handelen te vergroten, zowel in de eigen organisatie als bij uitvoerende partijen. Volgende week starten wij met het bij tien projecten nemen van steekproeven om nader te bepalen of acties nodig zijn.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Aanvullende vraag Maarten van Heuven PvdD: "Is het voor de raad mogelijk om de uitkomsten van deze tien steekproeven te horen? Misschien niet in het openbaar. Wij zijn ook zelf op zoek naar voorbeelden om het bomenbeleid aan de orde te kunnen stellen. Dan hoeven wij niet bij de tien projecten langs te gaan."

Antwoord wethouder Diepeveen: "Ja, die uitkomsten kan de raad krijgen."

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren