Monde­linge vragen Boom­be­scherming bij werk­zaam­heden


In het vragenuur van 19 september 2019 stelde onze fractie vragen over de boombescherming van de kastanje voor het stadhuis. In zijn reactie daarop gaf de wethouder aan dat hij in de week daarna het veld in zou gaan, om te zorgen dat maatregelen voor boombescherming consequenter worden toegepast. We brengen het gemeentelijke bomenbeleid ook nog maar even in herinnering, op de website van de gemeente staat aangegeven hoe er met bomen moet worden omgegaan: www.utrecht.nl/wonen-en-leven/parken-en-groen/bomen/zorg-voor-bomen

In de tussentijd gaat het nog steeds overal in de stad mis. Onze fractie trok ambtelijk aan de bel over bomen op de bouwplaats Van Sijpesteinkade. Pas na alarm door onze fractie zijn daar verbeteringen doorgevoerd om te zorgen dat de aannemer zich aan gemaakte afspraken over boombescherming zou gaan houden.

Op het Domplein is het hetzelfde verhaal, daar staan bouwcontainers van de restauratie van de Domtoren in de kroonprojectie van bomen.

Naar aanleiding van al deze misstanden voelt de Partij voor de Dieren zich genoodzaakt opnieuw vragen te stellen over boombescherming bij werkzaamheden.

  1. Hoe kan het dat er bij de genoemde werkzaamheden geen rekening gehouden wordt met de wortels van de bomen?
  2. Waarom houden de betreffende aannemers zich niet aan de maatregelen voor boombescherming?
  3. Is het college bereid om zo snel mogelijk deze aannemers op te dragen de hekken rondom de boom te verplaatsen, de kroonprojectie niet te belasten en de kwetsbare boomzone te ontzien?
  4. Welke stappen heeft het college gezet en gaat zij nog zetten om te zorgen dat de PvdD niet wekelijks vragen over boombescherming bij werkzaamheden hoeft te stellen?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren