Monde­linge vragen Cultuur: ter lering ende vermaak, maar niet ten koste van dieren


Indiendatum: 6 sep. 2018

Mondelinge vragen 5, 6 september 2018

Cultuurinstelling Holland Opera maakt in de voorstelling Zauberflöte/Requiem in de Werkspoorkathedraal gebruik van een uil. Daar wist de Partij voor de Dieren niets van, totdat we toevallig in de Volkskrant van dinsdag 4 september een artikel lazen over het overlijden van de uil, die slechts 4 maanden oud werd. De hoge luchtvochtigheid in Nederland heeft zijn chronische aandoening verergerd, zegt notabene de valkenier, die aangeeft dat in het oorspronkelijke leefgebied van de Laplanduil de luchtvochtigheid veel lager is. Er wordt nu een nieuwe uil ingezet voor de resterende voorstelling, een van de 45 roofvogels die de valkenier houdt voor dit soort evenementen. De genoemde opera wordt uitgevoerd tot en met zaterdag 8 september. De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1.Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het voor een uil geen natuurlijk gedrag is om deel uit te maken van een cast van een opera? Zo nee, waarom niet?

De valkenier zegt zelf al dat de Laplanduil niet opgewassen was tegen de luchtvochtigheid in Nederland, die hier hoger is dan in zijn eigen leefgebied.

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het optreden voor dit soort dieren in Nederland ook nog hun gezondheid ernstig aantast? Zo nee, waarom niet?

3. Het gebruik van de uil wordt niet vermeld op de evenementenkalender van de gemeente. Had de gemeente een rol bij het verlenen van de vergunning voor de uitvoeringen in de Werkspoorkathedraal en wist de gemeente dat de uil ingezet zou worden bij de uitvoeringen? Zo ja, waarom is de vergunning toch verleend? Zo nee, is het college het met ons mee dat de inzet van dieren bij culturele evenementen niet gewenst is?

4. De gemeente Utrecht staat als partner vermeld op de site van Holland Opera. Is het college bereid om Holland Opera zo snel mogelijk aan te spreken op de inzet van uilen (zodat zij in ieder geval vrijdag en zaterdag niet meer hoeven op te treden) en erop aan te dringen geen dieren meer te gebruiken in toekomstige uitvoeringen?

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 6 sep. 2018
Antwoorddatum: 6 sep. 2018

Mondelinge vragen 5, 6 september 2018

Cultuurinstelling Holland Opera maakt in de voorstelling Zauberflöte/Requiem in de Werkspoorkathedraal gebruik van een uil. Daar wist de Partij voor de Dieren niets van, totdat we toevallig in de Volkskrant van dinsdag 4 september een artikel lazen over het overlijden van de uil, die slechts 4 maanden oud werd. De hoge luchtvochtigheid in Nederland heeft zijn chronische aandoening verergerd, zegt notabene de valkenier, die aangeeft dat in het oorspronkelijke leefgebied van de Laplanduil de luchtvochtigheid veel lager is. Er wordt nu een nieuwe uil ingezet voor de resterende voorstelling, een van de 45 roofvogels die de valkenier houdt voor dit soort evenementen. De genoemde opera wordt uitgevoerd tot en met zaterdag 8 september. De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Is het college het met de PvdD-fractie eens dat het voor een uil geen natuurlijk gedrag is om deel uit te maken van de cast van een opera? Zo nee, waarom niet?

Wij zijn het met de PvdD-fractie eens dat de gemeente Utrecht geen vergunningen verstrekt aan evenementen waarbij roofvogels worden gebruikt. Ik wijs erop dat er sinds september 2015 een landelijk verbod is om met wilde zoogdieren op te treden en dat de gemeente Utrecht samen met 35 andere gemeenten in juni 2017 de Tweede Kamer een brief heeft gestuurd met het verzoek om dit verbod uit te breiden met andere dieren.

2. De valkenier zegt zelf dat de Laplanduil niet was opgewassen tegen de luchtvochtigheid in Nederland, die hoger is dan de luchtvochtigheid in zijn eigen leefgebied. Is het college het met de PvdD-fractie eens dat optreden in Nederland bij dit soort dieren de gezondheid ernstig aantast? Zo nee, waarom niet?

Ook wij hebben kennisgenomen van de uitspraken van de valkenier. Wij vinden dat het gebruik van dit soort dieren hoe dan ook niet wenselijk is. Noch voor de voorstelling zelf, noch voor het gebruik van de uil was een afzonderlijke evenementenvergunning nodig. Holland Opera heeft daar zelf bij de gemeente actief navraag naar gedaan en heeft hetzelfde antwoord gekregen.

3. Het gebruik van de uil wordt niet vermeld op de evenementenkalender van de gemeente. Speelde de gemeente een rol bij het verlenen van de vergunning voor de uitvoeringen in de Werkspoorkathedraal? Wist de gemeente dat de uil bij de uitvoeringen zou worden ingezet? Zo ja, waarom is de vergunning dan toch verleend? Zo nee, is het college het met ons eens dat de inzet van dieren bij culturele evenementen niet gewenst is?

Zie het antwoord op vraag 2.

4. De gemeente Utrecht wordt als partner vermeld op de site van Holland Opera. Is het college bereid om Holland Opera zo snel mogelijk aan te spreken op de inzet van uilen zodat deze dieren in ieder geval vrijdag a.s. en zaterdag a.s. niet hoeven op te treden? Wil de gemeente Utrecht bij toekomstige uitvoeringen erop aandringen dat geen dieren meer worden gebruikt?

Wij hebben vanmiddag contact opgenomen met Holland Opera. Wij hebben Holland Opera gewezen op ons standpunt inzake roofvogels. Holland Opera heeft zich daarop beraden. Holland Opera zegt nu de reeks voorstellingen te willen afmaken, maar dat ze in de toekomst terdege rekening zal houden met het standpunt van de gemeente. Door dit incident hebben wij ontdekt dat de inzet van roofvogels wel wordt getoetst bij de beoordeling van vergunningaanvragen, bijvoorbeeld evenementenvergunningen, maar niet bij de beoordeling van alle subsidies. Daarom zeg ik toe dat wij deze toets ook zullen toepassen bij het proces van subsidieverlening. Wij zullen de hierbij betrokken afdelingen van de gemeente, VTH en Cultuur, daar nadrukkelijk op wijzen.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren