Monde­linge vragen Dienst­reizen naar München


Indiendatum: 14 okt. 2021

Mondelinge vragen 2, 13 oktober 2021

Maandag werd de raad per brief ingelicht over een dienstreis van de wethouder Economische Zaken naar München. In de brief, die overigens pas werd verstuurd toen de wethouder al was vertrokken, lezen we dat de wethouder naar een vastgoedbeurs met duurzaamheid als een van de thema’s gaat en daarvoor met het vliegtuig reist. Dat München perfect met de trein te bereiken is, weet de wethouder Emissieloos Vervoer, die onlangs wél de trein nam naar een beurs in dezelfde Zuid-Duitse stad. München ligt op 780 km afstand van Utrecht en valt daarmee net buiten de regel dat dienstreizen tot 750 km per trein worden afgelegd, maar het schuurt op allerlei manieren dat de heer Verschuure ging vliegen. Onze fracties zijn hier verbolgen over en hebben daarom de volgende vragen.

1. Waarom reisde de wethouder per vliegtuig en niet met trein?

2. Is de wethouder ermee bekend dat München echt prima, zelfs met een directe verbinding, te bereiken is per trein?

3. Is de wethouder het met ons eens dat het een gemiste kans is dat hij ging vliegen, terwijl zijn directe collega recent wel het goede voorbeeld gaf en daarmee ook goede sier maakte op social media? Zo nee, waarom niet?

4. Is deze wethouder bereid om voortaan eerder te kiezen voor de trein dan voor het vliegtuig, zeker als duurzaamheid een onderwerp van gesprek is? Zo nee, waarom niet?

5. Wat vindt de wethouder, en daarmee het college, van het idee om de afstand waarmee dienstreizen per trein worden afgelegd op te rekken van 750 km naar 1.200 km (waarbij bij incidentele gevallen van de norm afgeweken kan worden, bijvoorbeeld vanwege de reisduur)?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Ilse Raaijmakers, PvdA
Tessa Sturkenboom, Student & Starter