Monde­linge Vragen Eén boom koelt net zo goed als tien airco’s


Indiendatum: 3 sep. 2020

Mondelinge vragen 4, 3 september 2020

De afgelopen zomer brak opnieuw alle warmterecords. In de heetste weken ooit gemeten kochten mensen massaal energieverslindende verkoelingsapparaten zoals airco’s en ventilatoren. Het stroomverbruik tijdens de hittegolf van afgelopen augustus lag 30% hoger dan normaal, wat weer bijdraagt aan verdere opwarming van de aarde. Vrij zinloos, zeker gezien de conclusie van de WUR uit 2011 dat één grote boom net zo verkoelend werkt als wel 10 airco’s! Bomen zijn van groot belang voor het leefbaar houden van onze stad, zeker nu we steeds vaker met extreme temperaturen te maken gaan krijgen. Vergroening is dus nodig tegen hitte, maar juist deze zomer werd bekend dat Utrecht bijna onderaan bungelt op de ranglijst van het aantal bomen per inwoner. Veel inwoners, maar ook onze fractie, schrokken hier behoorlijk van. Het verbaast ons echter ook weer niet, omdat we de afgelopen jaren als Partij voor de Dieren behoorlijk vaak voor de bomen in Utrecht hebben moeten opkomen.

Onze fractie heeft dan ook de volgende vragen:

1. In hoeverre was ook het college geschrokken van de conclusie van Cobra Groeninzicht dat Utrecht maar een halve boom per inwoner heeft?

2. Onderschrijft het college de urgentie dat radicale vergroening van Utrecht noodzakelijk is om hittestress tegen te gaan en dat bomen zuiniger, mooier, stiller en biodiverser zijn dan airco’s en ventilatoren? Zo nee, waarom niet?

3. Welke extra stappen gaat het college op korte termijn zetten om zowel bewoners, ondernemers, alsook de eigen organisatie nog meer te laten doordringen van de urgente noodzaak tot vergroenen van de stad?

4. Is het college ermee bekend dat veel inwoners niet op de hoogte zijn van mogelijkheden tot ondersteuning van de gemeente, zoals het gratis ophalen van tuintegels en subsidies voor vergroening, en dat hierop dus actie gewenst is? De gemeente Nijmegen hangt bijvoorbeeld vol met banners van Operatie Steenbreek, om bewoners en ondernemers bekend te maken met dit initiatief.

5. Eerder dit jaar reageerde het college op vragen van de Partij voor de Dieren (SV 17/2020) dat ze wilde onderzoeken op welke manier het weggeven van bomen aan particulieren, zoals onder meer de gemeenten Apeldoorn en Amsterdam doen, praktisch en financieel te organiseren zou zijn. Dat antwoord is nu een half jaar oud. Wat is de uitkomst of de stand van zaken van dit onderzoek?

6. De Klimaatadaptatie Strategie is ons door het college al voor de zomer beloofd. Wanneer ontvangen we deze?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 3 sep. 2020
Antwoorddatum: 3 sep. 2020

Mondelinge vragen 4, 3 september 2020

De afgelopen zomer brak opnieuw alle warmterecords. In de heetste weken ooit gemeten kochten mensen massaal energieverslindende verkoelingsapparaten zoals airco’s en ventilatoren. Het stroomverbruik tijdens de hittegolf van afgelopen augustus lag 30% hoger dan normaal, wat weer bijdraagt aan verdere opwarming van de aarde. Vrij zinloos, zeker gezien de conclusie van de WUR uit 2011 dat één grote boom net zo verkoelend werkt als wel 10 airco’s! Bomen zijn van groot belang voor het leefbaar houden van onze stad, zeker nu we steeds vaker met extreme temperaturen te maken gaan krijgen. Vergroening is dus nodig tegen hitte, maar juist deze zomer werd bekend dat Utrecht bijna onderaan bungelt op de ranglijst van het aantal bomen per inwoner. Veel inwoners, maar ook onze fractie, schrokken hier behoorlijk van. Het verbaast ons echter ook weer niet, omdat we de afgelopen jaren als Partij voor de Dieren behoorlijk vaak voor de bomen in Utrecht hebben moeten opkomen.

Onze fractie heeft dan ook de volgende vragen:

1. In hoeverre was ook het college geschrokken van de conclusie van Cobra Groeninzicht dat Utrecht maar een halve boom per inwoner heeft?

Ik ben niet geschrokken. Het is niet verrassend dat steden met veel inwoners en relatief beperkte ruimte minder bomen per inwoner hebben. Zoals bekend, groeit de ruimte niet, maar de bevolking wel. Het zal niet gemakkelijker worden.

2. Onderschrijft het college de urgentie dat radicale vergroening van Utrecht noodzakelijk is om hittestress tegen te gaan en dat bomen zuiniger, mooier, stiller en biodiverser zijn dan airco’s en ventilatoren? Zo nee, waarom niet?

De urgentie van radicale vergroening onderschrijven wij. Men kan overal lezen dat wij daar hard mee bezig zijn. Dit zal een belangrijk onderdeel worden van de Ruimtelijke Strategie Utrecht. Ik zei ook al tegen de GroenLinks-fractie dat er veel goede redenen zijn om te vergroenen, zowel voor de klimaatadaptatie als voor het welzijn, de biodiversiteit en dergelijke. Wij zijn daar voortdurend mee bezig. Men kan dat elk jaar lezen in het uitvoeringsprogramma van Groen.

3. Welke extra stappen gaat het college op korte termijn zetten om zowel bewoners, ondernemers, alsook de eigen organisatie nog meer te laten doordringen van de urgente noodzaak tot vergroenen van de stad?

Wij zijn inderdaad in gesprek met bedrijven die zich daar zelf voor willen inzetten. Wij hebben al eerder besproken dat wij ook met de corporaties in gesprek zijn en ook met ProRail. Wij zijn ook intern bezig. Ik heb al tegen de GroenLinks-fractie gezegd dat wij vooral moeten verkennen hoe wij ervoor kunnen zorgen dat er meer ruimte voor bomen komt, dus bijvoorbeeld via kabel- en leidingbedrijven. Wij moeten hierover ook spreken met onze eigen
beheerders en met beheerders van de ondergrond. Wij kunnen ons beraden op de regels die daarvoor zijn gesteld in het kader van risico's en veiligheid van kabels en leidingen. Er wordt intern volop aan gewerkt, ook om te screenen in het kader van ruimtelijke plannen.

4. Is het college ermee bekend dat veel inwoners niet op de hoogte zijn van mogelijkheden tot ondersteuning van de gemeente, zoals het gratis ophalen van tuintegels en subsidies voor vergroening, en dat hierop dus actie gewenst is? De gemeente Nijmegen hangt bijvoorbeeld vol met banners van Operatie Steenbreek, om bewoners en ondernemers bekend te maken met dit initiatief.

Wij maken ook een beweging in de richting van de burgers. Wij zijn bezig met het ontwikkelen van een plan om in het jaar waarin onze stad 900 jaar oud is als een gebaar en een symbool 900 bomen weg te geven. Dat is de invulling daarvan. Inzake verharding hebben wij inmiddels in Utrecht 15.000 tegels opgehaald. Gelukkig hebben veel particulieren die weg gevonden. Die actie is stil komen te liggen vanwege corona. Vanaf 1 september jl. zijn wij opnieuw begonnen, onder andere via de duurzame week en met hulp van het waterschap, om dit bij iedereen bekend te maken. Wij zullen ervoor zorgen dat op Dierendag een soort challenge wordt georganiseerd waaraan mensen mee kunnen doen, zodat dit punt extra publiciteit krijgt.

5. Eerder dit jaar reageerde het college op vragen van de Partij voor de Dieren (SV 17/2020) dat ze wilde onderzoeken op welke manier het weggeven van bomen aan particulieren, zoals onder meer de gemeenten Apeldoorn en Amsterdam doen, praktisch en financieel te organiseren zou zijn. Dat antwoord is nu een half jaar oud. Wat is de uitkomst of de stand van zaken van dit onderzoek?

Wij hebben de toezegging ingevuld door ons voor te bereiden op het 900-jarige bestaan van de stad Utrecht.

6. De Klimaatadaptatie Strategie is ons door het college al voor de zomer beloofd. Wanneer ontvangen we deze?

De klimaatadaptatiestrategie verwachten wij in oktober a.s. voor inspraak vrij te kunnen geven.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren