Monde­linge Vragen Eén boom koelt net zo goed als tien airco’s


Indiendatum: 3 sep. 2020

De afgelopen zomer brak opnieuw alle warmterecords. In de heetste weken ooit gemeten kochten mensen massaal energieverslindende verkoelingsapparaten zoals airco’s en ventilatoren. Het stroomverbruik tijdens de hittegolf van afgelopen augustus lag 30% hoger dan normaal, wat weer bijdraagt aan verdere opwarming van de aarde. Vrij zinloos, zeker gezien de conclusie van de WUR uit 2011 dat één grote boom net zo verkoelend werkt als wel 10 airco’s! Bomen zijn van groot belang voor het leefbaar houden van onze stad, zeker nu we steeds vaker met extreme temperaturen te maken gaan krijgen. Vergroening is dus nodig tegen hitte, maar juist deze zomer werd bekend dat Utrecht bijna onderaan bungelt op de ranglijst van het aantal bomen per inwoner. Veel inwoners, maar ook onze fractie, schrokken hier behoorlijk van. Het verbaast ons echter ook weer niet, omdat we de afgelopen jaren als Partij voor de Dieren behoorlijk vaak voor de bomen in Utrecht hebben moeten opkomen.

Onze fractie heeft dan ook de volgende vragen:

1. In hoeverre was ook het college geschrokken van de conclusie van Cobra Groeninzicht dat Utrecht maar een halve boom per inwoner heeft?

2. Onderschrijft het college de urgentie dat radicale vergroening van Utrecht noodzakelijk is om hittestress tegen te gaan en dat bomen zuiniger, mooier, stiller en biodiverser zijn dan airco’s en ventilatoren? Zo nee, waarom niet?

3. Welke extra stappen gaat het college op korte termijn zetten om zowel bewoners, ondernemers, alsook de eigen organisatie nog meer te laten doordringen van de urgente noodzaak tot vergroenen van de stad?

4. Is het college ermee bekend dat veel inwoners niet op de hoogte zijn van mogelijkheden tot ondersteuning van de gemeente, zoals het gratis ophalen van tuintegels en subsidies voor vergroening, en dat hierop dus actie gewenst is? De gemeente Nijmegen hangt bijvoorbeeld vol met banners van Operatie Steenbreek, om bewoners en ondernemers bekend te maken met dit initiatief.

5. Eerder dit jaar reageerde het college op vragen van de Partij voor de Dieren (SV 17/2020) dat ze wilde onderzoeken op welke manier het weggeven van bomen aan particulieren, zoals onder meer de gemeenten Apeldoorn en Amsterdam doen, praktisch en financieel te organiseren zou zijn. Dat antwoord is nu een half jaar oud. Wat is de uitkomst of de stand van zaken van dit onderzoek?

6. De Klimaatadaptatie Strategie is ons door het college al voor de zomer beloofd. Wanneer ontvangen we deze?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren