Monde­linge vragen Gft-compost vervuild met pesti­ciden, PFAS en zware metalen


Indiendatum: 8 dec. 2022

Mondelinge vragen 2, 8 december 2022

Op 30 november berichtte Een Vandaag dat ter gelegenheid van de Landelijke Compostdag door gemeenten gft-compost is uitgedeeld met pesticiden, PFAS en zware metalen. Ook op grotere schaal wordt deze gft-compost door gemeenten zelf gebruikt. Dit is gevaarlijk, omdat het kan leiden tot gezondheidsrisico’s en bodemvervuiling.

De Partij voor de Dieren stelde eerder vragen over het gebruik van turf in compost dat gebruikt en uitgedeeld wordt door de gemeente Utrecht. Omdat ook Utrecht compost uitdeelt (en heeft uitgedeeld) aan inwoners hebben we de volgende vragen:

  1. Is deze vervuilde compost ook in Utrecht uitgedeeld?
  2. Is de compost die in Utrecht is uitgedeeld getest op giftige stoffen en zware metalen? Zo nee, kan het college dit alsnog laten doen?
  3. Utrecht deelt niet alleen compost uit op Landelijke Compostdag, maar ook via andere acties zoals voor geveltuintjes en gebruikt zelf compost bij het groenbeheer. Hoe weet het college zeker dat deze compost vrij is van gif en zware metalen? Is of wordt hier, al dan niet steekproefsgewijs, doorlopend op gecontroleerd?
  4. Als de compost vervuild blijkt, wat kan het college dan doen om inwoners die dit mogelijk ontvangen en gebruikt hebben hiervoor te waarschuwen? En is het college bereid om onmiddellijk te stoppen met het gebruiken en uitdelen van deze compost?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 8 dec. 2022
Antwoorddatum: 8 dec. 2022

Mondelinge vragen 2, 8 december 2022

Op 30 november berichtte Een Vandaag dat ter gelegenheid van de Landelijke Compostdag door gemeenten gft-compost is uitgedeeld met pesticiden, PFAS en zware metalen. Ook op grotere schaal wordt deze gft-compost door gemeenten zelf gebruikt. Dit is gevaarlijk, omdat het kan leiden tot gezondheidsrisico’s en bodemvervuiling.

De Partij voor de Dieren stelde eerder vragen over het gebruik van turf in compost dat gebruikt en uitgedeeld wordt door de gemeente Utrecht. Omdat ook Utrecht compost uitdeelt (en heeft uitgedeeld) aan inwoners hebben we de volgende vragen:

1. Is deze vervuilde compost ook in Utrecht uitgedeeld?

Antwoord: Op de vragen 1 en 2 kan ik zeggen dat wij dit jaar niet hebben meegedaan aan de landelijke compostdag. De gft-compost uit het nieuws is niet uitgedeeld onder Utrechtse inwoners. Wij volgen de landelijke ontwikkeling over de aanwezigheid van deze stoffen in compost echter wel en zullen volgend jaar weer een afweging maken om te bekijken of wij aan de landelijke compostdag meedoen.

2. Is de compost die in Utrecht is uitgedeeld getest op giftige stoffen en zware metalen? Zo nee, kan het college dit alsnog laten doen?

Antwoord: Zie antwoord vraag 1.

3. Utrecht deelt niet alleen compost uit op Landelijke Compostdag, maar ook via andere acties zoals voor geveltuintjes en gebruikt zelf compost bij het groenbeheer. Hoe weet het college zeker dat deze compost vrij is van gif en zware metalen? Is of wordt hier, al dan niet steekproefsgewijs, doorlopend op gecontroleerd?

Antwoord: Bij de acties betreffende geveltuintjes die door Waterproof 030 worden georganiseerd, wordt biologische tuinaardecompost uitgedeeld. Daarbij worden boomschorscompost en mestcompost verwerkt, maar geen groente, fruit en tuinafval-compost. Bij het reguliere groenonderhoud passen wij geen compost toe en bij grotere uitvoeringsprojecten wordt heidecompost toegepast. De heidecompost wordt gemaakt van het maaisel dat vrijkomt bij het maaien van heide. De compost die wij inkopen is gecertificeerd. Wij verwachten daarom dat het niet gaat over de risicowaarden die door het RIVM zijn vastgesteld.

4. Als de compost vervuild blijkt, wat kan het college dan doen om inwoners die dit mogelijk ontvangen en gebruikt hebben hiervoor te waarschuwen? En is het college bereid om onmiddellijk te stoppen met het gebruiken en uitdelen van deze compost?

Antwoord: Gft-compost zullen wij niet uitdelen. De toepassing van de genoemde biologische tuinaarde in compost of heidecompost geeft ons geen aanleiding om te denken dat die is vervuild, door de plek waar die vandaan komt of door de certificering.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren