Monde­linge vragen Roof­vo­gelshow bij kinder­boer­derij en Vogel­opvang


Indiendatum: 8 dec. 2022

Mondelinge vragen 5, 8 december 2022

Van diverse dierenvrienden hoorde de Partij voor de Dieren dat kinderboerderij Nieuw Rotsoord, dat direct naast Vogelopvang Utrecht ligt, op zondag 18 december aanstaande tijdens een Kerst-Inn een valkenier wil inhuren die een roofvogel- en uilenshow geeft met onder meer oehoes en gieren. De Partij voor de Dieren, en ook het college (zie de overgenomen motie), is sterk gekant tegen dit misbruik van wilde dieren. Boven op het dierenwelzijnsprobleem voor de roofvogels en uilen zélf leven er kwetsbare dieren op de kinderboerderij en bij de naastgelegen Vogelopvang. Ook al heeft de kinderboerderij gezegd dat de roofvogels en uilen niet over de opvangkooien vliegen, voelen de zieke en gewonde duiven en andere vogels natuurlijk de aanwezigheid van deze roofvogels. Tot nu toe heeft de kinderboerderij niet gereageerd op het pleidooi van de PvdD om de roofvogel- en uilenshow af te blazen. Hoewel er geen directe subsidierelatie met de gemeente lijkt te bestaan met dit specifieke evenement en er geen vergunning nodig lijkt te zijn, maar wel een algemene subsidierelatie én de wens van het college om het aantal evenementen met dieren in Utrecht terug te brengen naar nul, vraagt de Partij voor de Dieren het college om hier onmiddellijk in te grijpen. We hebben de volgende vragen:

  1. Vindt het college het net als de Partij voor de Dieren een heel slecht idee om deze roofvogel- en uilenshow te organiseren, zeker op een kinderboerderij en naast de Vogelopvang?
  2. Is het college bereid om zo spoedig mogelijk de kinderboerderij te verzoeken de valkenier af te bellen en te verzoeken nooit meer een roofvogel- en/of uilenshow (en ook geen reptielenshow, de hierboven vermelde overgenomen motie volgend) te organiseren? Als het college andere mogelijkheden ziet om deze roofvogel- en uilenshow te stoppen, dan zijn die natuurlijk ook zeer welkom.
  3. De roofvogel- en uilenshow wordt georganiseerd door een commercieel bedrijf dat ook nog andere (uitheemse) vogels verhuurt, zoals een toerako en een schildraaf uit Afrika. Is het college bereid om dit bedrijf – net als zij eerder heeft gedaan [1] op verzoek van de PvdD – te laten weten dat hij niet welkom is in de gemeente Utrecht als het gaat om het verhuren van dieren voor evenementen?
  4. En ook de andere bedrijven wederom aan te schrijven die in 2018 niet hebben gereageerd?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Saskia Oskam, Partij voor de Dieren

[1] 14 maart 2018, briefkenmerk 229226/20180314WB Inzet van dieren bij activiteiten/evenementen

Indiendatum: 8 dec. 2022
Antwoorddatum: 8 dec. 2022

Mondelinge vragen 5, 8 december 2022

Van diverse dierenvrienden hoorde de Partij voor de Dieren dat kinderboerderij Nieuw Rotsoord, dat direct naast Vogelopvang Utrecht ligt, op zondag 18 december aanstaande tijdens een Kerst-Inn een valkenier wil inhuren die een roofvogel- en uilenshow geeft met onder meer oehoes en gieren. De Partij voor de Dieren, en ook het college (zie de overgenomen motie), is sterk gekant tegen dit misbruik van wilde dieren. Boven op het dierenwelzijnsprobleem voor de roofvogels en uilen zélf leven er kwetsbare dieren op de kinderboerderij en bij de naastgelegen Vogelopvang. Ook al heeft de kinderboerderij gezegd dat de roofvogels en uilen niet over de opvangkooien vliegen, voelen de zieke en gewonde duiven en andere vogels natuurlijk de aanwezigheid van deze roofvogels. Tot nu toe heeft de kinderboerderij niet gereageerd op het pleidooi van de PvdD om de roofvogel- en uilenshow af te blazen. Hoewel er geen directe subsidierelatie met de gemeente lijkt te bestaan met dit specifieke evenement en er geen vergunning nodig lijkt te zijn, maar wel een algemene subsidierelatie én de wens van het college om het aantal evenementen met dieren in Utrecht terug te brengen naar nul, vraagt de Partij voor de Dieren het college om hier onmiddellijk in te grijpen. We hebben de volgende vragen:

1. Vindt het college het net als de Partij voor de Dieren een heel slecht idee om deze roofvogel- en uilenshow te organiseren, zeker op een kinderboerderij en naast de Vogelopvang?

Ja, inderdaad vinden ook wij het een slecht idee. Dieren horen niet gebruikt te worden in evenementen en shows.

2. Is het college bereid om zo spoedig mogelijk de kinderboerderij te verzoeken de valkenier af te bellen en te verzoeken nooit meer een roofvogel- en/of uilenshow (en ook geen reptielenshow, de hierboven vermelde overgenomen motie volgend) te organiseren? Als het college andere mogelijkheden ziet om deze roofvogel- en uilenshow te stoppen, dan zijn die natuurlijk ook zeer welkom.

Ja, we hebben al contact gehad met de kinderboerderij en we hebben aangegeven dat de show ongewenst is. We hebben hen afgeraden de show te houden in verband met de genoemde redenen in de vragen. We kunnen niet meer doen dan dat.

3. De roofvogel- en uilenshow wordt georganiseerd door een commercieel bedrijf dat ook nog andere (uitheemse) vogels verhuurt, zoals een toerako en een schildraaf uit Afrika. Is het college bereid om dit bedrijf – net als zij eerder heeft gedaan [1] op verzoek van de PvdD – te laten weten dat hij niet welkom is in de gemeente Utrecht als het gaat om het verhuren van dieren voor evenementen?

Ja, we willen dit bedrijf de brief sturen.

4. En ook de andere bedrijven wederom aan te schrijven die in 2018 niet hebben gereageerd?

We gaan niet weer de andere bedrijven aanschrijven, want die zijn er al op gewezen.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Saskia Oskam, Partij voor de Dieren

Aanvullende vraag Partij voor de Dieren: Wat was reactie van de kinderboerderij op de mededeling van de gemeente dat dit ongewenst is?

Antwoord wethouder: Dit is een goede vraag, die zou ik ook stellen. Maar ik moet het antwoord schuldig blijven. We komen daar nog even schriftelijk op terug, net als op de vraag over de subsidie van DENK (DENK complimeerde de PvdD met de vragen en “Kunnen er met hun hoofd niet bij dat dieren hiervoor gebruikt worden”. Zij vroegen of er een subsidierelatie is en of dat een manier is hier iets tegen te doen.)

[1] 14 maart 2018, briefkenmerk 229226/20180314WB Inzet van dieren bij activiteiten/evenementen