Monde­linge vragen Hijsen vegan vlag in Utrecht


Indiendatum: 23 sep. 2021

Mondelinge vragen 1, 23 september 2021

Op maandag 1 november is het weer World Vegan Day. Deze dag staan mensen en initiatieven die een veganistische leefwijze onder de aandacht brengen in het zonnetje. Ook worden mensen op een laagdrempelige en positieve manier gestimuleerd om te kiezen voor een (meer) plantaardige levensstijl. World Vegan Day is steeds gangbaarder, omdat de veganistische leefwijze steeds gangbaarder wordt. En dat is goed nieuws voor dieren, natuur, milieu en de mens! Als steeds meer mensen kiezen voor plantaardig, heeft dit een veel kleinere ecologische voetafdruk tot gevolg dan nu het geval is.

Op vrijdag 24 september wordt de Global Goals Vlag gehesen bij het Stadhuis. Jaarlijks worden ook de Sint Maartenvlag en de Regenboogvlag gehesen (en mogelijk nog meer vlaggen). In navolging daarvan lijkt het de Partij voor de Dieren een goed idee om op 1 november de vegan vlag te hijsen bij het Stadskantoor en/of het Stadhuis.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vraag:

1. Is het college bereid om op 1 november de vegan vlag te hijsen bij Stadhuis en/of Stadskantoor, daartoe een exemplaar van de vlag aan te schaffen en via de geijkte communicatiekanalen uit te leggen waarom de vlag is gehesen? Zo nee, waarom niet?

2. Welke andere manieren zie het college om World Vegan Day in Utrecht te ondersteunen en/of in de praktijk te brengen?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 23 sep. 2021
Antwoorddatum: 23 sep. 2021

Mondelinge vragen 1, 23 september 2021

Op maandag 1 november is het weer World Vegan Day. Deze dag staan mensen en initiatieven die een veganistische leefwijze onder de aandacht brengen in het zonnetje. Ook worden mensen op een laagdrempelige en positieve manier gestimuleerd om te kiezen voor een (meer) plantaardige levensstijl. World Vegan Day is steeds gangbaarder, omdat de veganistische leefwijze steeds gangbaarder wordt. En dat is goed nieuws voor dieren, natuur, milieu en de mens! Als steeds meer mensen kiezen voor plantaardig, heeft dit een veel kleinere ecologische voetafdruk tot gevolg dan nu het geval is.

Op vrijdag 24 september wordt de Global Goals Vlag gehesen bij het Stadhuis. Jaarlijks worden ook de Sint Maartenvlag en de Regenboogvlag gehesen (en mogelijk nog meer vlaggen). In navolging daarvan lijkt het de Partij voor de Dieren een goed idee om op 1 november de vegan vlag te hijsen bij het Stadskantoor en/of het Stadhuis.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vraag:

1. Is het college bereid om op 1 november de vegan vlag te hijsen bij Stadhuis en/of Stadskantoor, daartoe een exemplaar van de vlag aan te schaffen en via de geijkte communicatiekanalen uit te leggen waarom de vlag is gehesen? Zo nee, waarom niet?

2. Welke andere manieren zie het college om World Vegan Day in Utrecht te ondersteunen en/of in de praktijk te brengen?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Voorzitter! Wij onderschrijven het dat het heel goed zou zijn als meer mensen meer plantaardig zouden eten. Dat is goed voor de gezondheid en goed voor de gezondheid van de planeet. Wij staan daar helemaal achter. Wij hebben inmiddels ook twee vaste dagen in het jaar - Werelddierendag en de Dag van de Duurzaamheid - dat onze eigen catering vegetarisch is. Op 1 november a.s. zullen wij plantaardige producten in de schijnwerpers zetten. Dan vindt ook een voedselconferentie plaats in het kader van de Utrechtse Voedselagenda, waar ook voor World Vegan Day aandacht zal zijn, onder andere uit naam van de PvdD-fractie. Ik geloof dat de PvdD daar zelf bij betrokken is. Er zijn ook met de horeca in Utrecht gesprekken gevoerd om te streven naar meer plantaardige opties. Wij hebben ons eigen vlaggenbeleid ernaast gelegd. Daar staat in dat wij dat niet doen, tenzij. Wij zijn terughoudend met allerlei momenten om te vlaggen, ook om te voorkomen dat inflatie plaatsvindt en dat wij anders wel op 365 dagen per jaar zouden kunnen vlaggen. Wij hebben niet kunnen zien dat in ons eigen vlaggenbeleid aan World Vegan Day aandacht wordt geschonken. Op de vraag van de PvdD-fractie daarover is het antwoord "nee".