Monde­linge vragen Hijsen vegan vlag in Utrecht


Indiendatum: 23 sep. 2021

Mondelinge vragen 1, 23 september 2021

Op maandag 1 november is het weer World Vegan Day. Deze dag staan mensen en initiatieven die een veganistische leefwijze onder de aandacht brengen in het zonnetje. Ook worden mensen op een laagdrempelige en positieve manier gestimuleerd om te kiezen voor een (meer) plantaardige levensstijl. World Vegan Day is steeds gangbaarder, omdat de veganistische leefwijze steeds gangbaarder wordt. En dat is goed nieuws voor dieren, natuur, milieu en de mens! Als steeds meer mensen kiezen voor plantaardig, heeft dit een veel kleinere ecologische voetafdruk tot gevolg dan nu het geval is.

Op vrijdag 24 september wordt de Global Goals Vlag gehesen bij het Stadhuis. Jaarlijks worden ook de Sint Maartenvlag en de Regenboogvlag gehesen (en mogelijk nog meer vlaggen). In navolging daarvan lijkt het de Partij voor de Dieren een goed idee om op 1 november de vegan vlag te hijsen bij het Stadskantoor en/of het Stadhuis.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vraag:

1. Is het college bereid om op 1 november de vegan vlag te hijsen bij Stadhuis en/of Stadskantoor, daartoe een exemplaar van de vlag aan te schaffen en via de geijkte communicatiekanalen uit te leggen waarom de vlag is gehesen? Zo nee, waarom niet?

2. Welke andere manieren zie het college om World Vegan Day in Utrecht te ondersteunen en/of in de praktijk te brengen?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren