Monde­linge vragen Kerst­bomen kunnen een heel stuk circu­lairder


Indiendatum: 21 jan. 2021

Mondelinge vragen 1, 21 januari 2021

De Partij voor de Dieren blijft zich maar verbazen over hoe mensen omgaan met kerstbomen: ze worden niet als levend en waardevol beschouwd, maar als binnenhuisdecoratie, na zeer korte tijd af te danken. In Utrecht is, d.d. 13 januari jl., de schrikwekkende hoeveelheid van 200.000 kilo aan kerstbomen opgehaald, zo zagen we op social media en internet. Inwoners mogen bomen op straat gooien, waarna Stadsbedrijven ze ophaalt en de bomen verwerkt tot compost. Bij het online bericht ‘pronkt’ een foto van een trotse wethouder. We vinden het natuurlijk te waarderen dat de wethouder zijn handen uit de mouwen steekt bij het opruimen van de stad, maar we vinden het jammer dat hij hiermee de nadruk legt op de wenselijkheid van een wegwerpboom. Wel zijn we blij dat de gemeente, conform de PvdD-motie M276/2018, ook wijst op duurzamere initiatieven voor adoptiebomen. Onze fractie heeft de volgende vragen:

1. In hoeverre is het college, net als de Partij voor de Dieren, geschokt dat er minstens 200.000 kilo aan bomen alleen al in onze gemeente is weggegooid?

2. Is het college bereid om een ambitie en tijdspad te ontwikkelen om deze hoeveel weggeworpen bomen omlaag te brengen, zoals er ook ambities zijn om de hoeveelheid restafval te verlagen? Zo ja, welke ambitie? Zo nee, waarom niet?

3. Welke mogelijkheden ziet het college om het gebruik van circulaire (adoptie)kerstbomen te vergroten, bijvoorbeeld door meer verkoopplekken in de openbare ruimte aan te wijzen voor circulaire bomen, Stadsbedrijven in te zetten bij het vervoer van adoptiekerstomen of ‘wegwerpbomen’ met kluit gescheiden op te halen ter herplant, en is het college bereid om deze mogelijkheden daadwerkelijk in te zetten? Zo nee, waarom niet?

4. Is de wethouder, namens het college, bereid om in januari 2022 net zo breed glimlachend te poseren bij het terugplaatsen van circulaire bomen en deze foto te delen via eigen en gemeentelijke communicatiekanalen, om het bestaan en het belang van adoptiebomen hiermee te stimuleren, en dit voortaan na te laten bij bomen die weggegooid worden? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Tessa Sturkenboom, Student & Starter

Indiendatum: 21 jan. 2021
Antwoorddatum: 21 jan. 2021

Mondelinge vragen 1, 21 januari 2021

De Partij voor de Dieren blijft zich maar verbazen over hoe mensen omgaan met kerstbomen: ze worden niet als levend en waardevol beschouwd, maar als binnenhuisdecoratie, na zeer korte tijd af te danken. In Utrecht is, d.d. 13 januari jl., de schrikwekkende hoeveelheid van 200.000 kilo aan kerstbomen opgehaald, zo zagen we op social media en internet. Inwoners mogen bomen op straat gooien, waarna Stadsbedrijven ze ophaalt en de bomen verwerkt tot compost. Bij het online bericht ‘pronkt’ een foto van een trotse wethouder. We vinden het natuurlijk te waarderen dat de wethouder zijn handen uit de mouwen steekt bij het opruimen van de stad, maar we vinden het jammer dat hij hiermee de nadruk legt op de wenselijkheid van een wegwerpboom. Wel zijn we blij dat de gemeente, conform de PvdD-motie M276/2018, ook wijst op duurzamere initiatieven voor adoptiebomen. Onze fractie heeft de volgende vragen:

1. In hoeverre is het college, net als de Partij voor de Dieren, geschokt dat er minstens 200.000 kilo aan bomen alleen al in onze gemeente is weggegooid?

Voorzitter! Dank voor de vragen. In november jl. werd gezegd dat dit jaar de verkoop van kerstbomen extra groot zou worden omdat veel mensen vanwege corona kerstmis thuis zouden vieren en daarom een kerstboom in huis hebben gehaald. Wij halen de bomen op omdat wij ze kunnen verwerken tot compost of bodemverbeteraar. Dat is niet ideaal, maar daarmee wordt voorkomen dat ze worden gedumpt of restafval worden. Wij zoeken naar alternatieven. Ik heb dat gedaan naar aanleiding van een motie van de heer Van Heuven. Het is uiteindelijk aan de Utrechters zelf of ze al dan niet een kerstboom in huis halen.

2. Is het college bereid om een ambitie en tijdspad te ontwikkelen om deze hoeveel weggeworpen bomen omlaag te brengen, zoals er ook ambities zijn om de hoeveelheid restafval te verlagen? Zo ja, welke ambitie? Zo nee, waarom niet?

Wij brengen het feit onder de aandacht dat er alternatieven zijn, zoals een adoptieboom. Wij verstrekken echter geen instructies over hoe met kerstbomen moet worden omgegaan. Wij doen er alles aan om de kerstbomen op een goede manier te verwerken en om ze gescheiden in te zamelen. De gemeente vindt het lastig om daar een stevige invloed op uit te oefenen. Ze wijst de inwoners van Utrecht echter op alternatieven.

3. Welke mogelijkheden ziet het college om het gebruik van circulaire (adoptie)kerstbomen te vergroten, bijvoorbeeld door meer verkoopplekken in de openbare ruimte aan te wijzen voor circulaire bomen, Stadsbedrijven in te zetten bij het vervoer van adoptiekerstomen of ‘wegwerpbomen’ met kluit gescheiden op te halen ter herplant, en is het college bereid om deze mogelijkheden daadwerkelijk in te zetten? Zo nee, waarom niet?

Er zijn verschillende soorten kerstbomen verkrijgbaar. Wij communiceren daarover. Wij vragen de mensen om zich te bezinnen eer zij eraan beginnen. Als mensen een kerstboom kopen, doen zij dat op grond van hun eigen verantwoordelijkheid. Het herplanten van kerstbomen is niet eenvoudig. Zelfs het herplanten van kerstbomen die een kluit hebben, lukt vaak niet omdat de wortels niet sterk genoeg of te kort zijn. De duurzaamheid van verschillende soorten kerstbomen is ook afhankelijk van hoe ze worden getransporteerd, maar waarom dat zo is, is niet helemaal duidelijk.

4. Is de wethouder, namens het college, bereid om in januari 2022 net zo breed glimlachend te poseren bij het terugplaatsen van circulaire bomen en deze foto te delen via eigen en gemeentelijke communicatiekanalen, om het bestaan en het belang van adoptiebomen hiermee te stimuleren, en dit voortaan na te laten bij bomen die weggegooid worden? Zo nee, waarom niet?

Men vraagt of ik bereid ben breed glimlachend met een adoptieboom te worden gefotografeerd. Dat wil ik graag doen. Ik ben met de mensen van Stadswerken op pad gegaan om ze een hart onder de riem te steken. Ik heb echt meegewerkt. Het was hartstikke leuk. In Groenekan, bij De Groene Kans, kan men een kerstboom adopteren. Doe dat volgend jaar allemaal. De keuze blijft aan de inwoners van de stad.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Tessa Sturkenboom, Student & Starter

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Toename meldingen Veilig Thuis agv corona; kinderen in kwetsbare thuissituaties in beeld?

Lees verder

Schriftelijke vragen Financiering energietransitie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer