Monde­linge vragen Kerst­bomen kunnen een heel stuk circu­lairder


Indiendatum: 21 jan. 2021

Mondelinge vragen 1, 21 januari 2021

De Partij voor de Dieren blijft zich maar verbazen over hoe mensen omgaan met kerstbomen: ze worden niet als levend en waardevol beschouwd, maar als binnenhuisdecoratie, na zeer korte tijd af te danken. In Utrecht is, d.d. 13 januari jl., de schrikwekkende hoeveelheid van 200.000 kilo aan kerstbomen opgehaald, zo zagen we op social media en internet. Inwoners mogen bomen op straat gooien, waarna Stadsbedrijven ze ophaalt en de bomen verwerkt tot compost. Bij het online bericht ‘pronkt’ een foto van een trotse wethouder. We vinden het natuurlijk te waarderen dat de wethouder zijn handen uit de mouwen steekt bij het opruimen van de stad, maar we vinden het jammer dat hij hiermee de nadruk legt op de wenselijkheid van een wegwerpboom. Wel zijn we blij dat de gemeente, conform de PvdD-motie M276/2018, ook wijst op duurzamere initiatieven voor adoptiebomen. Onze fractie heeft de volgende vragen:

1. In hoeverre is het college, net als de Partij voor de Dieren, geschokt dat er minstens 200.000 kilo aan bomen alleen al in onze gemeente is weggegooid?

2. Is het college bereid om een ambitie en tijdspad te ontwikkelen om deze hoeveel weggeworpen bomen omlaag te brengen, zoals er ook ambities zijn om de hoeveelheid restafval te verlagen? Zo ja, welke ambitie? Zo nee, waarom niet?

3. Welke mogelijkheden ziet het college om het gebruik van circulaire (adoptie)kerstbomen te vergroten, bijvoorbeeld door meer verkoopplekken in de openbare ruimte aan te wijzen voor circulaire bomen, Stadsbedrijven in te zetten bij het vervoer van adoptiekerstomen of ‘wegwerpbomen’ met kluit gescheiden op te halen ter herplant, en is het college bereid om deze mogelijkheden daadwerkelijk in te zetten? Zo nee, waarom niet?

4. Is de wethouder, namens het college, bereid om in januari 2022 net zo breed glimlachend te poseren bij het terugplaatsen van circulaire bomen en deze foto te delen via eigen en gemeentelijke communicatiekanalen, om het bestaan en het belang van adoptiebomen hiermee te stimuleren, en dit voortaan na te laten bij bomen die weggegooid worden? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Tessa Sturkenboom, Student & Starter