Monde­linge vragen Klaar met dode kieviten


Indiendatum: 2 nov. 2023

Mondelinge vragen 2, 2 november 2023

Op zaterdag 15 april 2023 zijn (voor de zoveelste keer!) kievitseieren en -kuikens kapotgemaaid om ruimte te maken voor parkeerplekken in het gras voor een grootschalig festival bij de Haarrijnse Plas. Deze week kregen we hier een brief over en we zijn boos en teleurgesteld over de gang van zaken en het feit dat de organisator van het betreffende festival het verdomt om te reageren op verzoeken om in contact te komen. Wat ons betreft is dit nu echt klaar. Hoeveel dode kieviten moeten er nog vallen?

Het college schrijft: “We rekenen het de organisator ten zeerste aan dat ze geen reactie hebben gegeven op onze informatieverzoeken. Dit past niet bij het beeld dat wij hebben van een professionele organisator die wij wel graag in Utrecht willen hebben.” Wij lezen hier (hopelijk) dat deze organisator absoluut niet meer welkom is in Utrecht.

Daarom de volgende vragen:

1. Is het college bereid om deze organisator geen vergunningen meer te geven voor het organiseren van festivals bij de Haarrijnse Plas en de andere Utrechtse parken en natuurgebieden, aangezien men niet eens het fatsoen heeft om contact te hebben met de gemeente over deze kwestie? Zo nee, waarom niet?

2. Is het college bereid om – eventueel samen met de RUD – te procederen tegen de organisator om hen hier niet ongestraft mee te laten wegkomen? Zo nee, waarom niet? En zo nee, welke stappen worden er nu nog ondernomen om de organisator aan te pakken?

3. Is het college bereid om er samen met de Vereniging Parkmanagement De Wetering-Haarrijn voor te zorgen dat er vanaf nu NOOIT meer geparkeerd mag worden in het gras bij en rondom de Haarrijnse Plas, aangezien dit nu al minimaal de derde keer is dat daar kieviten door zijn overleden? Zo nee, waarom niet? Er zijn per slot van rekening genoeg asfaltparkeerplekken in de buurt, en sowieso kunnen mensen met de fiets naar de plas komen.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 2 nov. 2023
Antwoorddatum: 2 nov. 2023

Mondelinge vragen 2, 2 november 2023

Op zaterdag 15 april 2023 zijn (voor de zoveelste keer!) kievitseieren en -kuikens kapotgemaaid om ruimte te maken voor parkeerplekken in het gras voor een grootschalig festival bij de Haarrijnse Plas. Deze week kregen we hier een brief over en we zijn boos en teleurgesteld over de gang van zaken en het feit dat de organisator van het betreffende festival het verdomt om te reageren op verzoeken om in contact te komen. Wat ons betreft is dit nu echt klaar. Hoeveel dode kieviten moeten er nog vallen?

Het college schrijft: “We rekenen het de organisator ten zeerste aan dat ze geen reactie hebben gegeven op onze informatieverzoeken. Dit past niet bij het beeld dat wij hebben van een professionele organisator die wij wel graag in Utrecht willen hebben.” Wij lezen hier (hopelijk) dat deze organisator absoluut niet meer welkom is in Utrecht.

Daarom de volgende vragen:

1. Is het college bereid om deze organisator geen vergunningen meer te geven voor het organiseren van festivals bij de Haarrijnse Plas en de andere Utrechtse parken en natuurgebieden, aangezien men niet eens het fatsoen heeft om contact te hebben met de gemeente over deze kwestie? Zo nee, waarom niet?

In eerdere beantwoording van dit onderwerp ben ik al ingegaan op deze casus. De bescherming van dit gebied willen wij beter waarborgen en we doen hier een aantal concrete voorstellen voor in de brief die we aan u gestuurd hebben. Voordat wij een aanvraag voor een evenementenvergunning van deze organisator in behandeling zullen nemen, gaan wij zeer zeker in gesprek over de gang van zaken bij de Haarrijnse Plas, het maaien tijdens het broedseizoen en de broedvogelcontrole en de redenen waarom wij niet in contact zijn gekomen met hen. Het op voorhand uitsluiten van deze organisator voor een evenementenvergunning behoort helaas niet tot de mogelijkheden op grond van een enkele overtreding van de voorschriften van een vergunning. In de brief van afgelopen vrijdag en tijdens de bespreking van de Programmabegroting heb ik hier ook bij stilgestaan. Ik wil hier nogmaals benadrukken dat deze organisator niet past in het beeld dat wij hebben van een professionele organisatie. We gaan op die manier ook het gesprek aan en we zullen kijken wat we daarin kunnen doen.

2. Is het college bereid om – eventueel samen met de RUD – te procederen tegen de organisator om hen hier niet ongestraft mee te laten wegkomen? Zo nee, waarom niet? En zo nee, welke stappen worden er nu nog ondernomen om de organisator aan te pakken?

De RUD is namens de provincie Utrecht bevoegd gezag om op te treden tegen de overtreder van de Wet Natuurbescherming. Dit ligt niet bij de gemeente. Om die reden kunnen we niet samen met de RUD optrekken. Dit neemt niet weg dat wij alle medewerking die nodig is om de organisator aan te pakken. De vervolgstappen liggen echter bij de RUD.

3. Is het college bereid om er samen met de Vereniging Parkmanagement De Wetering-Haarrijn voor te zorgen dat er vanaf nu NOOIT meer geparkeerd mag worden in het gras bij en rondom de Haarrijnse Plas, aangezien dit nu al minimaal de derde keer is dat daar kieviten door zijn overleden? Zo nee, waarom niet? Er zijn per slot van rekening genoeg asfaltparkeerplekken in de buurt, en sowieso kunnen mensen met de fiets naar de plas komen.

We gaan samen met de Vereniging Parkmanagement De Wetering-Haarrijn bekijken hoe we het vernielen van de nesten kunnen voorkomen. Daarbij kijken we naar mogelijkheden hoe het vraagstuk van parkeren bij evenementen rondom de Haarrijnse Plas in goede banen geleid kan worden ter voorkoming van de schending van de Wet Natuurbescherming. Hier gaan we bij vergunningen voor volgende evenementen extra goed op letten.

Aanvullende vraag Partij voor de Dieren: "U zei inderdaad eerder dat vergunningen op voorhand niet geweigerd mogen worden, maar wel als er sprake is van gevaar. Is de wethouder het met ons eens dat hier wel degelijk sprake is van gevaar?"

Wethouder Oosters: Het gaat hier over het moeten aantonen dat een organisatie niet professioneel genoeg is om een evenement te kunnen organiseren in de stad. Dat kunnen we niet doen op basis van een enkele overtreding op deze manier waarschijnlijk, maar op basis van bijvoorbeeld het niet-reageren en de onprofessionele houding kunnen we misschien daar wat meer mee. Dat kan ik nu niet op voorhand zeggen, maar we gaan wel kijken wat we daaraan kunnen doen.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren