Monde­linge Vragen ‘Koningsdag’ bij de Haar­rijn­seplas


Indiendatum: 4 jun. 2020

Mondelinge vragen 5, 4 juni 2020

Afgelopen dinsdagavond (en wellicht ook andere dagen) waren honderden mensen aanwezig bij de Haarrijnseplas, zo vernam de Partij voor de Dieren, met als gevolg dat grote hoeveelheden afval werden gedumpt in en om de plas. Jonge en volwassen eenden, meerkoeten, kieviten en andere dieren probeerden zich wanhopig een weg te banen tussen de grote hoeveelheden afval/plastic in het water en in het gras. De hoeveelheid afval was vergelijkbaar met de hoeveelheid afval die aangetroffen wordt in Utrecht na Koningsdag. Deze toestand is zowel gevaarlijk voor (water)dieren als voor mensen. Woensdagavond leek een en ander te zijn opgeruimd, maar er lag nog steeds veel troep in en rond het water. Op social media vernemen we dat mensen de sfeer bij de plas in de avonduren als onprettig ervaren en niets durven te zeggen over de troep. Al met al een onhoudbare situatie en de Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Is het college bereid ál het afval onmiddellijk te laten opruimen, ook ín de plas, en ervoor te zorgen dat de plas geen ‘afvalzee’ meer wordt? Zo ja, hoe gaat het college dit doen? Zo nee, waarom niet?

2. Is het college bereid om te monitoren op dieren die hierdoor in nood zijn gekomen en in samenspraak met de Dierenambulance deze dieren te helpen? Zo nee, waarom niet?

3. Welke mogelijkheden ziet het college om de sfeer, de hoeveelheid mensen en de hoeveelheid afval rond de plas ook in de avonduren structureel te verbeteren?

4. Is het college bereid om deze locatie als hotspot mee te nemen in de aanpak van zwerfafval in Utrecht? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 4 jun. 2020
Antwoorddatum: 4 jun. 2020

Mondelinge vragen 5, 4 juni 2020

Afgelopen dinsdagavond (en wellicht ook andere dagen) waren honderden mensen aanwezig bij de Haarrijnseplas, zo vernam de Partij voor de Dieren, met als gevolg dat grote hoeveelheden afval werden gedumpt in en om de plas. Jonge en volwassen eenden, meerkoeten, kieviten en andere dieren probeerden zich wanhopig een weg te banen tussen de grote hoeveelheden afval/plastic in het water en in het gras. De hoeveelheid afval was vergelijkbaar met de hoeveelheid afval die aangetroffen wordt in Utrecht na Koningsdag. Deze toestand is zowel gevaarlijk voor (water)dieren als voor mensen. Woensdagavond leek een en ander te zijn opgeruimd, maar er lag nog steeds veel troep in en rond het water. Op social media vernemen we dat mensen de sfeer bij de plas in de avonduren als onprettig ervaren en niets durven te zeggen over de troep. Al met al een onhoudbare situatie en de Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Is het college bereid ál het afval onmiddellijk te laten opruimen, ook ín de plas, en ervoor te zorgen dat de plas geen ‘afvalzee’ meer wordt? Zo ja, hoe gaat het college dit doen? Zo nee, waarom niet?

Het beheer van de plas en zijn directe omgeving valt onder de verantwoordelijkheid van verschillende partijen, waaronder het recreatieschap, de gemeente en het parkmanagement. Deze partijen, aangevuld met de politie, hebben elk kwartaal overleg over gebruik, beheer en onderhoud. Waar tot nog toe vooral het recreatiedeel vervuild raakte, zien wij dit jaar dat ook het natuurgedeelte van de plas sterk wordt vervuild. Verder is er sprake van een bouwlocatie waar de bouwactiviteiten stilliggen vanwege de stikstofproblematiek. Op deze locatie recreëren nu ook veel mensen. Dat heeft veel vervuiling tot gevolg. Waarschijnlijk mede door het mooie weer en de coronacrisis is de gebruiksdruk deze dagen hoog. Vanwege de toegenomen drukte maken wij vaker schoon en hebben extra afvalbakken geplaatst. Het deel dat in beheer is bij de gemeente zullen wij zo spoedig mogelijk schoonmaken. De andere partijen zullen wij dringend verzoeken hetzelfde te doen. Wij hebben met het recreatieschap afspraken gemaakt over het schoonmaken. In het genoemde overleg zullen wij bekijken of de gemaakte afspraken over het schoonmaken aanscherping behoeven. Er zijn nog geen afspraken gemaakt over het verwijderen van het afval in het water, maar die zullen wij zo spoedig mogelijk maken.

2. Is het college bereid om te monitoren op dieren die hierdoor in nood zijn gekomen en in samenspraak met de Dierenambulance deze dieren te helpen? Zo nee, waarom niet?

Uiteraard zullen wij handelend optreden als wij dieren in nood tegenkomen. Ook het recreatieschap bevestigt dit.

3. Welke mogelijkheden ziet het college om de sfeer, de hoeveelheid mensen en de hoeveelheid afval rond de plas ook in de avonduren structureel te verbeteren?

Op stranddagen zijn op het Haarrijnse strand strandwachten aanwezig. Zij spreken bezoekers aan bij ongewenst gedrag. Er zijn ook samenwerkingsafspraken gemaakt over aanvullend toezicht door handhavers van de gemeente, jongerenwerkers en de politie. De strandwachten zijn afhankelijk van de drukte aanwezig tot 19.00 uur. Als de strandwachten het strand verlaten, is er indien nodig een warme overdracht naar gemeente en/of politie. Op een zomerse avond wordt het strand structureel extra gecontroleerd. Het signaal dat er 's avonds een onprettige sfeer hangt, wordt door de betrokken organisaties niet herkend als structureel probleem. De komende periode wordt dit signaal wél betrokken bij de surveillance van de handhavers en politie. Bij het constateren van overlast, vervuiling of ander onwenselijk gedrag wordt hiertegen opgetreden.

4. Is het college bereid om deze locatie als hotspot mee te nemen in de aanpak van zwerfafval in Utrecht? Zo nee, waarom niet?

Nee, het lijkt ons zinvoller om met verschillende partijen in overleg te treden om te komen tot een gezamenlijke integrale aanpak van de vervuiling van de Haarrijnse Plas en omgeving. Wij zullen hiervoor op korte termijn het initiatief nemen. Omdat ongewenst gedrag de belangrijkste oorzaak van de vervuiling is, zullen wij mogelijkheden van gedragsverandering bekijken.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren