Monde­linge Vragen ‘Koningsdag’ bij de Haar­rijn­seplas


Indiendatum: jun. 2020

Mondelinge vragen 5, 4 juni 2020

Afgelopen dinsdagavond (en wellicht ook andere dagen) waren honderden mensen aanwezig bij de Haarrijnseplas, zo vernam de Partij voor de Dieren, met als gevolg dat grote hoeveelheden afval werden gedumpt in en om de plas. Jonge en volwassen eenden, meerkoeten, kieviten en andere dieren probeerden zich wanhopig een weg te banen tussen de grote hoeveelheden afval/plastic in het water en in het gras. De hoeveelheid afval was vergelijkbaar met de hoeveelheid afval die aangetroffen wordt in Utrecht na Koningsdag. Deze toestand is zowel gevaarlijk voor (water)dieren als voor mensen. Woensdagavond leek een en ander te zijn opgeruimd, maar er lag nog steeds veel troep in en rond het water. Op social media vernemen we dat mensen de sfeer bij de plas in de avonduren als onprettig ervaren en niets durven te zeggen over de troep. Al met al een onhoudbare situatie en de Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Is het college bereid ál het afval onmiddellijk te laten opruimen, ook ín de plas, en ervoor te zorgen dat de plas geen ‘afvalzee’ meer wordt? Zo ja, hoe gaat het college dit doen? Zo nee, waarom niet?

2. Is het college bereid om te monitoren op dieren die hierdoor in nood zijn gekomen en in samenspraak met de Dierenambulance deze dieren te helpen? Zo nee, waarom niet?

3. Welke mogelijkheden ziet het college om de sfeer, de hoeveelheid mensen en de hoeveelheid afval rond de plas ook in de avonduren structureel te verbeteren?

4. Is het college bereid om deze locatie als hotspot mee te nemen in de aanpak van zwerfafval in Utrecht? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren