Monde­linge vragen Licht­ver­vuiling Stadion Galgen­waard


Indiendatum: 1 feb. 2024

Mondelinge vragen 4. 1 februari 2024

Al enkele weken hebben mens en dier overlast van lichtvervuiling vanuit Stadion Galgenwaard. Op 16 december 2023 lazen wij het RTV Utrecht bericht “Die paarse gloed boven Utrecht komt hier vandaan”. De Partij voor de Dieren trok achter de schermen aan de bel, maar inmiddels is er nog geen nieuws over wie wat aan de lichtvervuiling vanuit Stadion Galgenwaard kan doen, en hebben meerdere bewoners bij ons aan de bel getrokken over de overlast die zij en wilde dieren hiervan ondervinden. Of het licht nu paars of geel (vorige week) is of welke kleur van de regenboog dan ook, het licht veroorzaakt veel overlast, en dan gaat het volgens het stadion nog maar om 2 lampen, terwijl zij er eigenlijk veel meer in gebruik zouden willen nemen om hun gras beter te laten groeien. De Partij voor de Dieren, Stadsbelang Utrecht, GroenLinks, BIJ1 en de ChristenUnie maken zich net als bewoners zorgen over de lichtvervuiling en gezondheid van mens en dier en heeft daarom de volgende vragen:

1. Kan de gemeente Utrecht – eventueel in samenspraak met de RUD - ingrijpen bij deze lichtvervuiling en zo ja, wanneer en hoe grijpt het college in? Zo nee, wat is er wél mogelijk vanuit het college?

2. Is het college het met ons eens dat het zeker niet wenselijk is als er nog meer van dergelijke lampen bij komen in het stadion en wat kan het college – eventueel in samenspraak met de RUD - doen om te voorkomen dat dit gebeurt?

De Partij voor de Dieren loopt er vaker tegenaan dat de gemeente Utrecht niet kan ingrijpen bij grote lichtvervuiling, zoals bijvoorbeeld eerder bij de parkeergarage bij Galgenwaard en een parkeergarage bij de Jaarbeurs met grote bouwlampen die (ook) naar boven uitstraalden (of nog steeds uitstralen).

3. Welke mogelijkheden ziet het college en welke inspanningen wil het college verrichten om lichtvervuiling op particulier terrein terug te dringen, omdat dit tevens grote gevolgen heeft voor de mensen en dieren in de openbare ruimte?

Saskia Oskam, Partij voor de Dieren
Kerstin Steinhart, Stadsbelang Utrecht
Julia Kleinrensink, GroenLinks
Kirsten Alblas, ChristenUnie
Myrthe Minnaert, BIJ1

Indiendatum: 1 feb. 2024
Antwoorddatum: 1 feb. 2024

Mondelinge vragen 4. 1 februari 2024

Al enkele weken hebben mens en dier overlast van lichtvervuiling vanuit Stadion Galgenwaard. Op 16 december 2023 lazen wij het RTV Utrecht bericht “Die paarse gloed boven Utrecht komt hier vandaan”. De Partij voor de Dieren trok achter de schermen aan de bel, maar inmiddels is er nog geen nieuws over wie wat aan de lichtvervuiling vanuit Stadion Galgenwaard kan doen, en hebben meerdere bewoners bij ons aan de bel getrokken over de overlast die zij en wilde dieren hiervan ondervinden. Of het licht nu paars of geel (vorige week) is of welke kleur van de regenboog dan ook, het licht veroorzaakt veel overlast, en dan gaat het volgens het stadion nog maar om 2 lampen, terwijl zij er eigenlijk veel meer in gebruik zouden willen nemen om hun gras beter te laten groeien. De Partij voor de Dieren, Stadsbelang Utrecht, GroenLinks, BIJ1 en de ChristenUnie maken zich net als bewoners zorgen over de lichtvervuiling en gezondheid van mens en dier en heeft daarom de volgende vragen:

1. Kan de gemeente Utrecht – eventueel in samenspraak met de RUD - ingrijpen bij deze lichtvervuiling en zo ja, wanneer en hoe grijpt het college in? Zo nee, wat is er wél mogelijk vanuit het college?

Antwoord: Het is op dit moment nog in onderzoek of er sprake is van overtredingen. Zoals u waarschijnlijk hebt gelezen, is het een nieuw soort verlichting waarvan
bekeken moet worden of de bestaande regelgeving hierop van toepassing is. Ook zoeken we uit hoe de Omgevingswet van toepassing is met alle veranderingen die plaats hebben gevonden. Mogelijk zouden extra voorschriften opgelegd of opgesteld kunnen worden. Mocht er sprake zijn van een overtreding, dan treden we uiteraard handhavend op. Het onderzoek zal naar verwachting in elke weken worden afgerond.

2. Is het college het met ons eens dat het zeker niet wenselijk is als er nog meer van dergelijke lampen bij komen in het stadion en wat kan het college – eventueel in samenspraak met de RUD - doen om te voorkomen dat dit gebeurt?

Antwoord: Dan het antwoord op de tweede vraag. We zijn het natuurlijk met u eens dat het niet wenselijk is. Echter moet er natuurlijk eerst geconstateerd worden of er sprake is van een overtreding dan wel of wellicht extra voorschriften opgelegd kunnen worden. Mocht er volgens de huidige regelgeving geen sprake zijn van een overtreding, dan gaan we hier natuurlijk over in gesprek met de Galgenwaard, maar in dat geval zijn we afhankelijk van hun medewerking.

De Partij voor de Dieren loopt er vaker tegenaan dat de gemeente Utrecht niet kan ingrijpen bij grote lichtvervuiling, zoals bijvoorbeeld eerder bij de parkeergarage bij Galgenwaard en een parkeergarage bij de Jaarbeurs met grote bouwlampen die (ook) naar boven uitstraalden (of nog steeds uitstralen).

3. Welke mogelijkheden ziet het college en welke inspanningen wil het college verrichten om lichtvervuiling op particulier terrein terug te dringen, omdat dit tevens grote gevolgen heeft voor de mensen en dieren in de openbare ruimte?

Antwoord: Het antwoord op de derde vraag is dat het opnemen van nadere regels in het Omgevingsplan in theorie een mogelijkheid is. Hiervoor is echter een analyse nodig van aard en omvang van de problematiek op basis waarvan vervolgens beleid ontwikkeld kan worden. Dat kost capaciteit en ook expertise die wij op dit moment niet hebben of kunnen inzetten. Dit gaan we de eerstkomende periode daarom ook nog niet doen. We geven eerst prioriteit aan andere acties die nodig zijn met de invoering van de Omgevingswet.

Saskia Oskam, Partij voor de Dieren
Kerstin Steinhart, Stadsbelang Utrecht
Julia Kleinrensink, GroenLinks
Kirsten Alblas, ChristenUnie
Myrthe Minnaert, BIJ1